1 / 32

ANIMALE DOMESTICE DIN ŢARA NOASTRĂ

ANIMALE DOMESTICE DIN ŢARA NOASTRĂ. MICA ENCICLOPEDIE ILUSTRATA. CALUL.

gerek
Download Presentation

ANIMALE DOMESTICE DIN ŢARA NOASTRĂ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ANIMALE DOMESTICEDIN ŢARA NOASTRĂ MICA ENCICLOPEDIE ILUSTRATA

 2. CALUL • Animal domestic, erbovor, cu o ţinută suplă, frumoasă, cu un mers graţios şi coloraţie variată. Este mai mare decât un măgar, are urechi mai scurte, prezintă o coamă mai bogată şi este folosit pentru tracţiune şi călărie, fiind un animal puternic.

 3. VACA • Un animal domestic, erbivor, rumegător, crescut pentru carnea, laptele şi pielea lui. Prezintă o coloraţie variată şi posedă o pereche de coarne rotunde şi ascuţite. Poate fi folosit şi la tracţiune.

 4. BIVOLUL • Animal domestic rumegător, asemănător cu boul, cu părul negru sau alb, rar şi aspru şi cu coarne inelate, întoarse spre spate. Este apreciat pentru laptele bogat în grăsime.

 5. PORCUL • Animal domestic, omnivor, are botul alungit şi lărgit în faţă, pielea este groasă şi acoperită de peri aspri şi rari, crescut pentru carnea şi grăsimea lui.

 6. OAIA • Animal domestic, erbivor, rumegător, crescut pentru lână, lapte şi carne, prezintă coarne răsucite pe spate, picioarele sunt scurte în schimb corpul este masiv şi acoperit cu lână foarte folositoare omului.

 7. CAPRA • Animal domestic, erbivor, rumegător, prezintă coarne mai turtite şi arcuite, ca o sabie, crescut pentru carne, lapte şi blană.

 8. CATÂRUL • Animal domestic, erbivor, corcitură între cal şi măgar, este folosit pentru tracţiune în regiunile montane. Catârul are colorit asemănător calului, iar rezistenţa şi pasul sigur asemănător măgarului.

 9. MĂGARUL • Animal domestic, erbivor, mai mic decât calul, cu capul mare şi urechile lungi, are colorit cenuşiu cu burta albă. Este încăpăţânat şi uneori îndărătnic, este folosit la tracţiune şi samar, având o rezistenţă fizică foarte bună.

 10. CÂINELE • Animal domestic, carnivor, domesticit şi folosit pentru pază, vânătoare etc. Câinele ciobănesc românesc trăieşte frecvent la munte, are talie impunătoare, picioare puternice şi este foarte bun apărător.

 11. RASE DE CÂINI • Câinele prieten devotat al omului, apărător bun şi credincios, este unul dintre cele mai comunicative animale, datorită inteligenţei şi puterii lui de înţelegere. În figură sunt prezentaţi: teckelul, cockerul şi foxul sârmos.

 12. PISICA • Animal domestic, carnivor, cu blana divers colorată, este graţioasă, inteligentă şi agilă. Se caţără uşor, are auzul fin şi văzul adaptat nopţii.

 13. IEPURELE • Animal domestic, iepurele de casă este fricos, bun alergător, cu urechi lungi şi blăniţă pufoasă. Este crescut pentru carne, blăniţă sau păr.

 14. GĂINA • Pasăre domestică de curte, de talie mai mică decât strămoşii lor sălbatici, iar penajul este divers colorat. Găina îşi îngrijeşte atent puii, fiind foarte protectoare. Au importanţă mare pentru om consumându-se carnea şi ouăle.

 15. GÂSCA • Pasăre domestică mai mare decât raţa, nu poate zbura deoarece este mai greoaie decât cea sălbatică, are penaj cenuşiu şi- şi cloceşte ouăle. Este crescută pentru carnea, untura şi fulgii ei.

 16. CURCA • Pasăre domestică mare, de culoare alb sau negru. Curca este foarte răbdătoare şi grijulie cu puii. Pentru a impresiona, curcanul obişnuieşte să-şi etaleze frumuseţea penajului “se umflă în pene”, roşindu-şi mărgelele şi moţul.

 17. ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I- VIII “RADU STANIAN”- PLOIESTI INSTITUTOR: DIMCEA CARMEN ELEV: FRUNZA VLADIMIR CLASA a II-a A

More Related