Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANIMALE DOMESTICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANIMALE DOMESTICE

ANIMALE DOMESTICE

1791 Views Download Presentation
Download Presentation

ANIMALE DOMESTICE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANIMALE DOMESTICE

  2. ANIMALE DOMESTICE • ANIMALE CRESCUTE ŞI ÎNGRIJITE DE OAMENI PENTRU ANUMITE FOLOASE.

  3. CALUL • Animal domestic, erbivor, graţios şi cu o coloraţie variată. • Este folosit pentru tracţiune şi că- lărie. • Sunt cunoscute mai multe rase de cai. • Îl găsim în curtea omului sau în herghelii.

  4. VACA • Animal domestic, erbivor, rume- gător, crescut pentru carnea,laptele şi pielea lui. • Prezintă o coloraţie variată.

  5. OAIA • Animal domestic, erbivor,rumegă- tor,crescut pentru lână, carne şi lap- te. • Berbecul are coarnele răsucite spre spate.

  6. CAPRA • Animal domestic, erbivor, crescut pentru lapte, carne şi piele. • Puiul caprei se numeşte ied.

  7. GĂINA • Pasăre de curte , crescută de om pentru carne,ouă,puf şi pene.