1 / 9

ANIMALE DOMESTICE

ANIMALE DOMESTICE. CAINELE. Roade oase, Stă în cuşcă, Pe duşmanii săi îi muşcă . PISICA. Are blana mătăsoasă, La căldură toarce-n casă; La lăbuţe-are gheruţe – Stau ascunse în pernuţe. . CALUL. Mândru, înalt şi frumos, La ochi este luminos; Urechi are, coarne n-are Şi te poartă în spinare. .

red
Download Presentation

ANIMALE DOMESTICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ANIMALE DOMESTICE

  2. CAINELE Roade oase,Stă în cuşcă,Pe duşmanii săi îi muşcă.

  3. PISICA Are blana mătăsoasă,La căldură toarce-n casă;La lăbuţe-are gheruţe – Stau ascunse în pernuţe.

  4. CALUL Mândru, înalt şi frumos,La ochi este luminos;Urechi are, coarne n-areŞi te poartă în spinare.

  5. VACA Ea este bună la toate,Ne dă carne, ne dă lapte,Iar viţei mititeiSe numesc copiii ei.

  6. PORCUL Am aici în bătăturăO uzină cu untură,Care umblă prin ogradăC-un şurub în loc de coadă.

  7. OAIA Ciugurele-mugurele,Merg pe drum insiratele

  8. MAGARUL E bun dobitocFoarte încăpăţânatUrechi lungi,Minte nu are,Are cruce pe spinare.

  9. EDUCATOARE: SCORTARU JOITA GRADINITA: URSOAIA-NEGOMIR

More Related