1 / 11

ANIMALE DOMESTICE

ANIMALE DOMESTICE. CLASA a II -a GRUPA 1. Bal ţ ata Rom â neasc ă , Ro ş ia Dobrogean ă , Mocani ţ a Bruna de Maramure ş. RASE DE VACI DIN ROMANIA. RASE DE VACI DIN ROMANIA. RASE DE VACI DIN ROMANIA. RASE DE OI DIN ROMANIA Merinos,Turcana , Dorper , Camerun , etc.

Download Presentation

ANIMALE DOMESTICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ANIMALE DOMESTICE CLASA a II -a GRUPA 1

 2. Balţata Românească, RoşiaDobrogeană, Mocaniţa Bruna de Maramureş RASE DE VACI DIN ROMANIA RASE DE VACI DIN ROMANIA RASE DE VACI DIN ROMANIA

 3. RASE DE OI DIN ROMANIAMerinos,Turcana, Dorper, Camerun, etc.

 4. Marele Alb, MareleNegru,Bazna,Mangaliţa rase de porci

 5. Gât Golaş de Transilvania(ouă) Brahma(carne),mixte, pitice,ornamentale. GĂINI

 6. FOLOASE • De la animaleledomesticefolosim: • carne, ouă, lapte, lână, fulgi/piele. • Hranaloreste formată din: • nutreţ, fân, iarbă, grăunţe, etc. • Trebuie să le îngrijimşi să le ocrotim

 7. TâlharulpedepsitdeTudor Arghezi • Într-o zi, prin asfinţit,Şoaricele a-ndrăznitSă se creadă în putereA pradă stupul de miere. • El intrase pe furiş,Strecurat pe urdiniş,Se gândea că o albină-iSlabă, mică şi puţină,Pe când el, hoţ şi borfaş,Lângă ea-i un uriaş. • Nu ştiuse ca nerodulVa da ochii cu norodulŞi-şi pusese-n cap minciunaCă dă-n stup de câte una. • Roiul, cum de l-a zăritC-a intrat, l-a copleşit.Socoteală să-i mai cearăNu! L-au îmbrăcat cu ceară,De la bot până la coadăTăbărate mii, grămadă,Şi l-au strâns cu meşteşug,Încuiat ca-ntr-un coşciug. • Nu ajunge, vream să zic,Să fii mare cu cel mic,Că puterea se adunăDin toţi micii împreună.

 8. Stiaţi că... Pisoiaşii abia născuţi nu auddecât după 9 zile Pisica a fostdomesticităacummaibine de 4000 de ani Şoareciişişobolaniiîşipetrec o jumătate de orăpezironţăindobiecte Potrivitunui experiment şoarecii au învăţat de 3 orimairepededecât studenţii drumulprinlabirint Atunci când un câineclipeşte e un semn de prietenie În decursulunei vieţi o vacă produce laptepentru 200 000 pahare

 9. Cu pernuțe, Cu lăbuțe, Cine calcă-ncetișor Parc-ar merge pe covor? Nepoftiții șoricei Se feresc din calea ei.

 10. În noroi se tăvălește, Cu porumb el se hrănește, Are coadă covrigel Și la rât are inel.

 11. Bibliografie: Cunoaşterea mediului, manual şcolar pentru clasa a II-a, EdituraAramis

More Related