html5-img
1 / 8

ANIMALE DOMESTICE

ANIMALE DOMESTICE. Grupa 1. CUPRINS:. VACA PORCUL CALUL OAIA C Â INELE PISICA. VACA. ARE Î NF ĂŢ I Ş ARE DEOSEBIT Ă FA ŢĂ DE A CARNIVORELOR; VACA ESTE UN ANIMAL ERBIVOR RUMEG Ă TOR; CORPUL ESTE ALC Ă TUIT DIN TREI P Ă R Ţ I:CAP, TRUNCHI Ş I PICIOARE;

phuong
Download Presentation

ANIMALE DOMESTICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ANIMALE DOMESTICE Grupa 1

  2. CUPRINS: • VACA • PORCUL • CALUL • OAIA • CÂINELE • PISICA

  3. VACA • ARE ÎNFĂŢIŞARE DEOSEBITĂ FAŢĂ DE A CARNIVORELOR; • VACA ESTE UN ANIMAL ERBIVOR RUMEGĂTOR; • CORPUL ESTE ALCĂTUIT DIN TREI PĂRŢI:CAP, TRUNCHI ŞI PICIOARE; • NAŞTE, O DATĂ PE AN, UN VIŢELUŞ, PE CARE ÎL CREŞTE CU LAPTE; • OMUL ARE CA FOLOASE DE LA VACĂ LAPTELE ŞI CARNEA.

  4. CALUL • PRIN ÎNFĂŢISAREA SA FRUMOASĂ, MANDRĂ DĂ IMPRESIA DE ELEGANŢĂŞI DE FORŢĂ; • CAPUL ESTE MARE ŞI ALUNGIT, DAR BINE PROPORŢIONAT CU RESTUL CORPULUI; • CALUL ESTE UN ANIMAL ERBIVOR; • ESTE UN ALERGĂTOR NEÎNTRECUT; • IAPA NAŞTE UN MÂNZ PE AN SI ÎL CREŞTE CU LAPTE.

  5. OAIA • ARE CORPUL ACOPERIT CU LÂNĂ; • SE HRĂNEŞTE CU IARBĂ; • BERBECUL ARE PE CAP DOUĂ COARNE MARI ŞI RĂSUCITE, PE CÂND OAIA ARE COARNELE FOARTE MICI SAU LIPSESC; • NAŞTE UNUL SAU DOI MIEI PE CARE ÎI HRĂNEŞTE CU LAPTE; • OMUL FOLOSEŞTE DE LA OAIE CARNEA, LAPTELE ŞI LÂNA.

  6. CÂINELE • A FOST PRIMUL ANIMAL DOMESTICIT DE OM; • ESTE UN ANIMAL CARNIVOR ŞI SE ASEAMANĂ CU PISICA; • ARE CORPUL ACOPERIT CU BLANĂ; • TRĂIEŞTE ÎN CURTEA OMULUI, FIIND CEL MAI BUN PRIETEN AL ACESTUIA ŞI APĂRÂNDU-L DE DUŞMANI; • FEMELELE NASC 5-6 PUI PE CARE ÎI HRĂNEŞTE CU LAPTE.

  7. PISICA • ESTE UN ANIMAL DOMESTIC, FOLOSITOR, DEOARECE STÂRPEŞTE ŞOARECII; • CORPUL ESTE ACOPERIT CU BLANĂ; • ARE AUZUL ŞI MIROSUL FOARTE DEZVOLTATE SIMŢIND PRADA DE LA DISTANŢĂ; • NOAPTEA SE ORIENTEAZĂ BINE DATORITĂ VEDERII NOCTURNE; • FEMELA NAŞTE PUI ŞI ÎI HRĂNEŞTE CU LAPTE.

  8. BIBLOGRAFIE MANUAL ŞCOLAR CUNOAŞTEREA MEDIULUI, CLASA a II-a, ED. ARAMIS,

More Related