Download
animale domestice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANIMALE DOMESTICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANIMALE DOMESTICE

ANIMALE DOMESTICE

505 Views Download Presentation
Download Presentation

ANIMALE DOMESTICE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANIMALE DOMESTICE Grupa 1

  2. CUPRINS: • VACA • PORCUL • CALUL • OAIA • CÂINELE • PISICA

  3. VACA • ARE ÎNFĂŢIŞARE DEOSEBITĂ FAŢĂ DE A CARNIVORELOR; • VACA ESTE UN ANIMAL ERBIVOR RUMEGĂTOR; • CORPUL ESTE ALCĂTUIT DIN TREI PĂRŢI:CAP, TRUNCHI ŞI PICIOARE; • NAŞTE, O DATĂ PE AN, UN VIŢELUŞ, PE CARE ÎL CREŞTE CU LAPTE; • OMUL ARE CA FOLOASE DE LA VACĂ LAPTELE ŞI CARNEA.

  4. CALUL • PRIN ÎNFĂŢISAREA SA FRUMOASĂ, MANDRĂ DĂ IMPRESIA DE ELEGANŢĂŞI DE FORŢĂ; • CAPUL ESTE MARE ŞI ALUNGIT, DAR BINE PROPORŢIONAT CU RESTUL CORPULUI; • CALUL ESTE UN ANIMAL ERBIVOR; • ESTE UN ALERGĂTOR NEÎNTRECUT; • IAPA NAŞTE UN MÂNZ PE AN SI ÎL CREŞTE CU LAPTE.

  5. OAIA • ARE CORPUL ACOPERIT CU LÂNĂ; • SE HRĂNEŞTE CU IARBĂ; • BERBECUL ARE PE CAP DOUĂ COARNE MARI ŞI RĂSUCITE, PE CÂND OAIA ARE COARNELE FOARTE MICI SAU LIPSESC; • NAŞTE UNUL SAU DOI MIEI PE CARE ÎI HRĂNEŞTE CU LAPTE; • OMUL FOLOSEŞTE DE LA OAIE CARNEA, LAPTELE ŞI LÂNA.

  6. CÂINELE • A FOST PRIMUL ANIMAL DOMESTICIT DE OM; • ESTE UN ANIMAL CARNIVOR ŞI SE ASEAMANĂ CU PISICA; • ARE CORPUL ACOPERIT CU BLANĂ; • TRĂIEŞTE ÎN CURTEA OMULUI, FIIND CEL MAI BUN PRIETEN AL ACESTUIA ŞI APĂRÂNDU-L DE DUŞMANI; • FEMELELE NASC 5-6 PUI PE CARE ÎI HRĂNEŞTE CU LAPTE.

  7. PISICA • ESTE UN ANIMAL DOMESTIC, FOLOSITOR, DEOARECE STÂRPEŞTE ŞOARECII; • CORPUL ESTE ACOPERIT CU BLANĂ; • ARE AUZUL ŞI MIROSUL FOARTE DEZVOLTATE SIMŢIND PRADA DE LA DISTANŢĂ; • NOAPTEA SE ORIENTEAZĂ BINE DATORITĂ VEDERII NOCTURNE; • FEMELA NAŞTE PUI ŞI ÎI HRĂNEŞTE CU LAPTE.

  8. BIBLOGRAFIE MANUAL ŞCOLAR CUNOAŞTEREA MEDIULUI, CLASA a II-a, ED. ARAMIS,