html5-img
1 / 15

ANIMALE DOMESTICE

ANIMALE DOMESTICE. PĂSĂRI. Originar din America de Nord, curcanul, mereu înfoiat, cu mărgelele-i roşii şi cloncănitu-i îmbufnat, a devenit unul din personajele obişnuite ale curţii cu orătănii. PĂSĂRI. Gâsca domestică, de diferite rase, obţinute de om, se trage din gâsca sălbatică cenuşie.

aletta
Download Presentation

ANIMALE DOMESTICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ANIMALE DOMESTICE

 2. PĂSĂRI Originar din America de Nord, curcanul, mereu înfoiat, cu mărgelele-i roşii şi cloncănitu-i îmbufnat, a devenit unul din personajele obişnuite ale curţii cu orătănii.

 3. PĂSĂRI Gâsca domestică, de diferite rase, obţinute de om, se trage din gâsca sălbatică cenuşie.

 4. PĂSĂRI La originea tuturor raselor de găini de curte se află găina sălbatică din India.

 5. PĂSĂRI Raţa domestică de azi îşi are strămoşul în raţa sălbatică mare ce trăieşte în bălţi.

 6. ANIMALE MICI Câinele a fost primul animal domesticit. El se trage fie din lup, fie din şacal. Azi sunt nenumărate rase de câini.

 7. ANIMALE MICI Pisica a fost domesticită mai întâi în Egipt. Animalul de casă de astăzi se trage din pisica sălbatică. Există rase vestite : siameză, birmană, de angora, persană.

 8. ANIMALE MICI Erou îndrăgit al atâtor poveşti, iepurele este preferat de copii.

 9. ANIMALE MICI Oaia domestică se trage din oaia de stepă. La noi se cresc câteva rase de oi pentru carne, lapte şi lână, printre care: ţurcană, ţigaie, merinos, karakul .

 10. ANIMALE MICI Capra domestică se trage din capra sălbatică. E un animal modest şi preţuit, dar în unele locuri, nesupravegheată, produce distrugerea masivă a vegetaţiei pustiind locul.

 11. ANIMALE MARI Caii actuali se trag din caii sălbatici. Caii « pur sânge » sunt folosiţi la vânătoare şi curse, ceilalţi, la arat şi transport.

 12. ANIMALE MARI Există mai multe rase de vaci specializate în producţia de lapte sau de carne.

 13. ANIMALE MARI Porcul domestic există sub o varietate de rase de mare productivitate pentru carne sau pentru grăsime.

 14. ANIMALE CARE CLOCESC OUĂ

 15. ANIMALE CARE NASC PUI VII

More Related