Download
animale recapitulare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANIMALE RECAPITULARE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANIMALE RECAPITULARE

ANIMALE RECAPITULARE

528 Views Download Presentation
Download Presentation

ANIMALE RECAPITULARE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANIMALERECAPITULARE Profesor învăţământ primar Lemnete Marcela

  2. Alcătuirea corpului unui animal cap trunchi membre

  3. ANIMALE DOMESTICE • Traiescpe lânga casa omului; • Aduc foloase oamenilor

  4. Cal Găini Gâşte Scroafă cu purcei Raţă Pisica Oaie Câine Vacă

  5. V A C A

  6. O A I A

  7. GAINA OUĂ PENE ŞI FULGI CARNE