Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva - PowerPoint PPT Presentation

merrill-bean
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva
131 Views
Download Presentation

Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju slovenskega knjižničarstva Irena Sešek

  2. Posvetovanje ZBDS, Otočec 2003 Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji

  3. Delovna skupina: Irena Sešek, dr. Eva Kodrič-Dačić, Matjaž Musek, dr.Melita Ambrožič, dr.Jože Urbanija, Majda Steinbuch, Smilja Pejanovič, mag. Karmen Štular Sotošek, Barbara Kovař, Breda Karun Recenzenti: dr.Irena Sapač, mag.Stanislav Bahor, Mojca Dolgan-Petrič, Vilenka Jakac-Bizjak

  4. Poslanstvo najpomembnejše bogastvo Slovenije je njeno prebivalstvo

  5. Poslanstvo knjižnic • kulturna središča • socialna središča • informacijski centri

  6. Razvojne usmeritve in cilji

  7. kakovost življenja • informacijska družba • nacionalna identiteta in multikulturnost • strokovno sodelovanje • izobraževanje, spopolnjevanje in raziskovanje • sodelovanje z okoljem • upravno politično okolje