Vitka proizvodnja - PowerPoint PPT Presentation

vitka proizvodnja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vitka proizvodnja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vitka proizvodnja

play fullscreen
1 / 30
Vitka proizvodnja
721 Views
Download Presentation
yeva
Download Presentation

Vitka proizvodnja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vitka proizvodnja Mitja Kokove Bled, junij 2011

 2. Vitka proizvodnja, kaj je to?

 3. Mejniki v razvoju proizvodnih sistemov Henry Ford SakichiToyoda Jim Womack 1920 1940 1992

 4. Vrednote in cilji Zagotavljati najvišjo raven kakovosti izdelkov in storitev Razvijati potencial sodelavcev na temelju medsebojnega spoštovanja, zaupanja in sodelovanja Zniževati stroške in povečevati dobiček na osnovi odpravljanja izgub v procesu Razviti prilagodljiv in standardiziran sistem, ki bo sposoben slediti zahtevam

 5. Temeljna načela vitke proizvodnje Izdelati več z manj: vloženih sredstev, manj vloženega dela, v krajšem času, z manj/nič napak, z manj zalog, na manjšem prostoru in pospeševanju hitrosti pretoka material skozi proces

 6. Model proizvodnega sistema Poslanstvo in vizija Cilji: kakovost, nizki stroški, točnost dobav Točnost dobav Just in time Kakovost Jidoka • Ljudje in vodenje • ustavi in ukrepaj ob odstopanjih • inteligentni stroj • pretok • pull • takt • (VSM) tehnike in orodja tehnike in orodja Stabilnost, enakomernost, standardizacija, stalne izboljšave Načela proizvodnega sistema

 7. Pomen enakomernosti procesa Mura: Neenakomernost proizvodnje Muda: Zapravljanje Muri: Preobremenitev Cilj: Enakomernost in odprava izgub

 8. Koraki pri uvajanju vitke proizvodnje

 9. Vlečno načelo - pull • Kupec vzame kar potrebuje in kolikor potrebuje • Material (izdelki) so vedno na istem mestu • Ko je polica prazna jo sodelavci dopolnijo

 10. A A Krmiljenje proizvodnje po pull načelu Smer toka informacij A A A A B B B B Proces I supermarket Proces II supermarket proces III Smer toka materiala Obvestilo o odvzemu Odvzem

 11. Napori za uvedbo pull načela Sprememba načrtovanja Izračuni in načrti NAPORI Opredelitev odgovornosti Prilagoditev organizacije Točka CIP Dodatna orodja

 12. Koristi uvedbe pull načela Povečanje razpoložljivosti materiala Povečanje sposobnosti dobav KORISTI Pogosta in ciklična naročila Povečanje transparentnosti Preprost sistem krmiljenja za sodelavce Konstantne zaloge

 13. A A Primer iz prakse LOG JIS/CONWIP Izdelava navitij PROCES Zalivanje Kontrola + pakiranje Montaža material mali deli žica material masa 2K E -K 2K E -K ORODJE

 14. Planska tabla ključne operacije Prostor za informacije Prostor za kanbane Vnešenikanbani (dan, ura, količina, tip) Posebna opozorila in signali

 15. Supermarket • Supermarket mora omogočati: • Preprost način odvzema in polnjenja • Pregledno ( vizuelno ) kontrolo zaloge • Zagotavljanje FIFO

 16. Proizvodna drča • Proizvodna drča: • škatle s kanbani • 1 škatla = serija • 1 voziček = standardna enota • Informacije: • izračun števila kanbanov • gibanje števila • PDCA

 17. Preskrba linije z drobnimi deli • Sistem dveh zabojev • Preprost, pregleden način preskrbe • Zagotavlja hitro in točno informacijo • Preprečuje prekomerno zalogo • Omogoča preprost in hiter nadzor zalog • Odgovornost se prenaša na sodelavce

 18. Preskrba linije z velikimi deli Supermaket Delovno mesto z opremo za elektronski kanban

 19. Kaj se je spremenilo ? Pretočni čas • dobavna sposobnost • preglednost • obseg dela s krmiljenjem • začetek novih izboljšav: • znižanje števila kanbanov • povezava montaža – • izdelava plastičnih delov - 70 % Zaloge - 60 %

 20. Primer SAP proizvodni nalogi mikro plan montaže PP MRP  transportni nalogi SKL transportni nalogi vodja L   MONTAŽA PO SKL LINIJA R VTIS PR SKL PO prevzem ostankov  nadzor

 21. Novo stanje SAP Plan montaže MRP Izračun kanban table INFO o planu  V L XOXO MONTAŽA LINIJA R VTIS PR SKL E - kanban

 22. Kaj smo dosegli? • Zaloge : - 60% • Vizualizacija • Odprava postopkov • Krajše transportne poti • Primer na katerem se učimo • Osnova za nove izboljšave: • Odkrivanje dejanskih problemov • Ocena potenciala za dodatne izboljšave

 23. Pomen uporabe pravih orodij Leče nam omogočajo da bolje vidimo, toda kakšne bomo uporabili, je odvisno od tega kaj želimo videti !

 24. Zakaj nam pogosto ne uspe? Cilj uvedbe: rešitev problema Nikoli ne postavi orodja pred problem

 25. SIQ in vitka proizvodnja Program Modul 1 Osnove proizvodnih sistemov Načela in metode vitke proizvodnje Modul 2 Vodja v okolju vitke proizvodnje Kakovost in sistematično reševanje problemov Modul 3 Orodja za oblikovanje procesov Orodja za krmiljenje procesov Modul 4 Ogled dobrih proizvodnih praks Modul 5 Pilotna rešitev konkretnega proizvodnega problema v organizaciji Modul 6 Predstavitev rešitev in izmenjava praks

 26. Namen šole vitke proizvodnje • Podati udeležencem celovit in sistematičen prikaz zgradbe sistema vitke proizvodnje • Podati udeležencem potrebno znanje o metodah in orodjih, ter kje, kako in kdaj jih uporabiti • Usposobiti udeležence, da na praktičnih primerih spoznajo metode in orodja, ter jih v praksi tudi izvedejo • izobraževanje je učenje tistega česar ne vemo, trening je ponavljanje praktičnega dela tistega kar vemo • Ne potrebujemo le izobraževanja, potrebujemo tudi trening

 27. Metode dela • teoretični del • delavnica, vaje, simulacijske igre • “domača naloga” – prenos spoznanj v realno okolje • ogledi primerov dobrih praks v podjetjih • priprava in uvedba pilotskega projekta v lastni organizaciji • predstavitev dosežkov in izmenjava izkušenj

 28. Utrinek iz šole vitke proizvodnje • Stokrat slišati ni tako dobro kot enkrat videti. • Videti stokrat ni tako dobro kot enkrat narediti !

 29. Kdo vse lahko žanje učinke uvajanja metod vitke proizvodnje ? Načela, metode in orodja so uporabna v vseh vrstah proizvodnih procesov Storitvene dejavnosti Javna uprava Bolnišnice itd

 30. Vitka proizvodnja .... je dolgo potovanje, ki zahteva predanost, potrpežljivost in pozitivno naravnanost in skupaj z nenehnimi izboljšavami procesov tvori osnovo poslovne odličnosti in strateškega orožja v boju za napredek. Jeffrey K. Liker, The Toyota Way