Vzgoja za zdravo spolnost
Download
1 / 39

VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST - PowerPoint PPT Presentation


 • 413 Views
 • Uploaded on

VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST. asist. Evita Leskovšek, dr . med , spec.soc.med. In štitut za varovanje zdravja republike Slovenije Vodja oddelka za duševno zdravje,varnost in ostale ključne probleme Strokovni posvet 16.3.2010. Ljubezen je smisel življenja. Dr. Zoran Milivojevic. HBSC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST' - afya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzgoja za zdravo spolnost

VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

asist. Evita Leskovšek, dr.med, spec.soc.med.

Inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije

Vodja oddelka za duševno zdravje,varnost in ostale ključne probleme

Strokovni posvet 16.3.2010


Ljubezen je smisel življenja.

Dr. Zoran Milivojevic


HBSC

 • izdelati primerjave o vedenju, povezanem z zdravjem, slovenskih otrok in mladine z mladino v preostalih sodelujočih državah;

 • z ugotovitvami seznaniti ustrezne ciljne skupine, kot so raziskovalci, politiki (npr., zdravstvo, šolstvo, znanost, šport, družina, delo, socialne zadeve), učitelji, starši, mladostniki ...;

 • prispevati podlago in usmeritve za načrtovanje programov promocije zdravja in vzgoje za zdravje v Sloveniji in mednarodno;

 • povezati podatke s cilji strategije Zdravje v 21. stoletju Svetovne zdravstvene organizacije, Urada za Evropo, in prispevati k evalvaciji doseganja ciljev v Sloveniji oziroma Evropi;

 • podpirati in promovirati vzpostavitev znanja o vedenju, povezanem z zdravjem, in socialnem kontekstu zdravja šolskih otrok in mladine v Sloveniji in mednarodno;

 • sodelovati v mednarodni mreži strokovnjakov na področju proučevanja z zdravjem povezanega vedenja.


HBSC

 • Vprašalnik je metodološko kodiran tako da je bila mogoča statistična obdelava podatkov s statističnim programom SPSS. Podatke smo statistično ovrednostili z deskriptivno analizo, Studentovim t-testom in testom hi-kvadrat.

 • Znanstveno literaturo lahko najdemo na spletni strani www.hbsc.org. Ker raziskava poteka že od leta 1983/84 je na to temo napisanih že več prispovkov avtorjev iz vsega sveta.


Spolnost in mladi hbsc
SPOLNOST IN MLADI(HBSC)

 • samo 15 letniki, N = 1508

 • Vprašanja: Odgovori:

  - Ali že imaš menstruacijo? Ne, še nikoli nisem imela menstruacije

  Da, prvo menstruacijo sem dobila,

  ko sem imela___let in ____mesecev

 • Sli si že kdaj imel/a spolne Da

  odnose? Ne

 • Koliko si bila star/a, ko Nikoli nisem imel/a spolnih odnosov

  si prvič imel/a spolne odnose? 11 let in manj, 12, 13, 14, 15,16 let
Si e kdaj imel a spolne odnose druge tudije
SI ŽE KDAJ IMEL/A SPOLNE ODNOSE?Druge študije

- Raziskava dejavniki tveganja za srednješolce l. 1998 (4600 dijakov):

Spolne odnose je imelo 38 % vseh anketiranih (39 % deklet, 36 % fantov).

S starostjo narašča odstotek anketiranih, ki vstopajo v spolne odnose, z

21 % deklet in 19 % fantov med 16-letniki in 58 % deklet in 50 % fantov

med 19-letniki. Srednješolci, zlasti dekleta, se za prvi spolni odnos

največkrat (45 %) odločijo zaradi ljubezni, vendar jih skoraj polovica

vstopi v spolno življenje brez temeljitega premisleka.

- Raziskava o spolnem vedenju slovenskih osmošolk in osmošolcev

l. 1996/7 (1217):

Ob koncu obveznega šolanja (do 15. leta starosti) je imelo spolne odnose 7

% deklet in 21 % fantov.

- Raziskava med ljubljanskimi srednješolci, l. 1994:

Polovica srednješolcev je spolno aktivnih v starosti 17,5 let.

 • HBSC 2001/2002:

  26 % anketiranih je že imelo spolne odnose, 31 % fantov in 22 % deklet (11. mesto

  med 30 državami).Spolnost in mladi
SPOLNOST IN MLADI

Vprašanje:

Katero metodo za preprečevanje nosečnosti si ti ali tvoj partner/tvoja partnerka uporabil/a nazadnje, ko si imela spolni odnos?

Odgovor:

Nikoli nisem imela spolnih odnosov

Nisva uporabila nobene metode za preprečevanje nosečnosti

oz.

kontracepcijske tablete da ne

kondom da ne

prekinjen spolni odnos da ne

naravno metodo (varni dnevi) da ne

neko drugo metodo da ne

ne vem zagotovo da ne


KATERO METODO ZA PREPREČEVANJE NOSEČNOSTI SI TI ALI TVOJ PATNER/ TVOJA PARTNERKA UPORABIL/A NAZADNJE, KO SI IMELA SPOLNI ODNOS?N = 1262


KATERO METODO ZA PREPREČEVANJE NOSEČNOSTI SI TI ALI TVOJ PATNER/ TVOJA PARTNERKA UPORABIL/A, KO SI IMELA SPOLNI ODNOS?Druge študije

- Raziskava dejavniki tveganja za srednješolce l. 1998 (4600 dijakov):

Med spolnimi aktivnimi večina (60 %) uporablja kondom, še vedno pa ena

petina (19 %) ne uporablja nobene kontracepcije.

- HBSC 2001/2002:

Vsaj eno obliko kontracepcije (kontracepcijske tablete, kondom,

spermicidni sprej ali pena, naravna metoda, neka druga metoda) je

uporabilo 83,3 % deklet in 89,2 % fantov.


Spolnost in mladi1
SPOLNOST IN MLADI PATNER/ TVOJA PARTNERKA UPORABIL/A, KO SI IMELA SPOLNI ODNOS?

Vprašanje:

Ali si nazadnje, ko si imela spolne odnose, ti ali tvoj partner uporabil

kondom?

Odgovor:

Nikoli nisem imel/a spolnih odnosov

Da

NeKak no je moje telo odgovori samo spolno aktivnih n 1468 p 0 0001
KAKŠNO JE MOJE TELO? PARTNER UPORABIL KONDOM?ODGOVORI SAMO SPOLNO AKTIVNIHN = 1468, p < 0,0001


Ali si na dieti odgovori samo spolno aktivnih n 1499 p 0 0001
ALI SI NA DIETI? PARTNER UPORABIL KONDOM?ODGOVORI SAMO SPOLNO AKTIVNIHN = 1499, p < 0,0001


Kajenje x spolna aktivnost n 1502 p 0 0001 kadilci ki vsaj enkrat na teden kadijo
KAJENJE X SPOLNA AKTIVNOST PARTNER UPORABIL KONDOM?n=1502, p < 0,0001kadilci, ki vsaj enkrat na teden kadijo


REDNI PIVCI ALKOHOLA X SPOLNA AKTIVNOST, n = 1502, P < 0,0001pivci alkohola, ki pijejo alkoholne pijače vsaj 1-krat na mesec


KAJENJE MARIHUANE X SPOLNA AKTIVNOST, n = 1502, p < 0,0001 0,0001 kadilci marihuane so tisti, ki so v zadnjem letu kadili od 3-krat do 40-krat in več


Opijanje x spolna aktivnost n 1492 p 0 0001
OPIJANJE X SPOLNA AKTIVNOST 0,0001N = 1492, p < 0,0001


Uspeh v oli x spolna aktivnost n 1495 p 0 034 p ns
USPEH V ŠOLI X SPOLNA AKTIVNOST 0,0001N = 1495, p 0,034, p = NS


V e nost ole x spolna aktivnost n 1499 p 0 009 p 0 003
VŠEČNOST ŠOLE X SPOLNA AKTIVNOST 0,0001N = 1499, p = 0,009, p = 0,003


DRUŽINA IN SPOLNA AKTIVNOST 0,0001N = 1502 pklasična = S, penostarševska = NS, pnadomestna fantje = NS, pnadomestna dekleta = SPogovor z materjo o stvareh ki te zanimajo x spolna aktivnost n 1464 p ns p 0 001
POGOVOR Z MATERJO O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1464, p = NS, p = 0,001POGOVOR S PRIJATELJEM NASPROTNEGA SPOLA O STVAREH, KI TE ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1554, p = 0,021, p < 0,0001


Po oli s prijatelji x spolna aktivnost n 1491 p 0 0001 p 0 025
PO ŠOLI S PRIJATELJI X SPOLNA AKTIVNOST, ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOSTN = 1491, p < 0,0001, p = 0,025


Zaklju ki
ZAKLJUČKI ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOST

 • ¼ mladih začne s spolnim življenjem v povprečni starosti 14 let. Študija HBSC ne predstavlja idealnega sredstva za ustvarjanje celostne slike o tem, kdaj mladi začnejo živeti spolno dejavno življenje, saj so celo najstarejši anketiranci šele v svojem šestnajstem letu starosti, zato večina šolarjev še ni spolno dejavnih. Vendar pa populacijo, ki je v HBSC raziskavi prepoznavna kot spolno dejavna, zastopajo tisti z najnižjo starostjo ob inicijaciji v spolno življenje in na katere gledamo kot na tiste, ki imajo večje tveganje za nenačrtovan in nezaščiten spolni odnos, pa tudi za druge oblike tveganega obnašanja.

 • Med spolno aktivnimi sta se pred nenačrtovano nosečnostjo in možnostjo okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi s kondomi zaščitili 77 % fantov in 78,9 % deklet.


Zaklju ki1
ZAKLJUČKI ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOST

 • Pred nenačrtovano nosečnostjo so se zaščitili 31,6 % s kontracepcijskimi tabletami, 74,5 % s kondomi, 23,3 % s prekinjenim odnosom, 13,5 % z naravno metodo in 4,3 % z drugimi metodami. Nismo mogli določiti koliko jih je uporabljalo priporočljivo dvotirno oz. trotirno zaščito. Še vedno jih je 6 %, ki ne uporabljajo nobene kontracepcije. Kar kaže na to, da se preventivna sporočila o nujnosti uporabe kondoma zaradi prisotnosti okužbe s HIV/aidsom in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi niso prijela v vseh delih mlade populacije. Na drugi strani pa sorazmerno visok odstotek teh zgodnjih iniciatorjev poroča o uporabi kondoma oz. neke druge kontracepcijske metode. To ne pomeni zgolj, da je določen del mladih prejel različna sporočila o varni spolnosti, temveč tudi, da jih so jih sprejeli in se ravnajo v skladu z njimi. Nedvomno so potrebne nadaljnje raziskave in analize spolnega vedenja mladih, ki bi nudile več vpogleda v odločanje glede rabe kontracepcijskih sredstev.


Zaklju ki2
ZAKLJUČKI ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOST

4. Rezultati kažejo, da imajo spolno aktivna dekleta napačno samopodobo.

5. Zgodnejši začetek spolnega življenja korelira tudi z drugimi oblikami

tveganega obnašanja (pitje alkohola, uporaba ilegalnih drog, tobaka).

6. Spolno aktivna dekleta so statistično značilno manj zadovoljna

v življenju v primerjavi s spolno neaktivnimi.

7. Spolno aktivni fantje imajo statistično značilen slabši uspeh v šoli v

primerjavi s spolno neaktivnimi.

8. Spolno aktivnim fantom in dekletom je šola statistično značilno manj

všeč v primerjavi s spolno neaktivnimi.


Zaklju ki3
ZAKLJUČKI ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOST

9. Spolno aktivni fantje imajo statistično značilno pogosteje glavobol in so nervozni v primerjavi s spolno neaktivnimi. Spolno aktivna dekleta nimajo več psihosomatskih simptomov kot spolno neaktivna dekleta.

10. Življenje v klasični družini je varovalni faktor pred zgodnjo spolnostjo.

11. Pogovor z materjo teče statistično značilno težje pri spolno aktivnih dekletih, spolno aktivni fantje in dekleta se najlažje pogovarjajo z vrstniki nasprotnega spola.

12. Spolno aktivni fantje in dekleta se družijo statistično značilno večkrat po šoli ali zvečer s prijatelji.

13. Socioekonomski položaj anketirancev ne vpliva na njihovo spolno aktivnost.


Priporo ila
PRIPOROČILA ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOST

 • Oralna kontracepcija je zelo zanesljiva metoda preprečevanja

  neželjene nosečnosti, ne ščiti pa pred okužbami s spolno prenosnimi boleznimi. Zato še posebno mladim in zlasti vsem tistim, ki menjujejo spolne partnerje, poleg uporabe hormonske kontracepcije priporočamo t.i. dvojno zaščito s sočasno uporabo kondoma.

  2. Priporočamo še upoštevanje t.i. A-B-C izbire, kar pomeni

  A za abstinenco od tveganih spolnih odnosov

  B za bodi zvest/a oz. za zmanjšanje menjave spolnih partnerjev

  C za kondom (skupno z morebitno kontracepcijsko metodo)


Hvala za pozornost

HVALA ZA POZORNOST. ZANIMAJO X SPOLNA AKTIVNOST


ad