Download
razvoj javnega knji ni arstva na slovenskem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem

279 Views Download Presentation
Download Presentation

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr.Eva Kodrič-Dačić Narodna in univerzitetna knjižnica Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 2. knjiga knjiga : bukve bukve: pomensko naslonjena na bukev - izvira iz nemške Buche, knjiga: verjetno po turškem posredovanju iz kitajske besede king, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 3. knjižnica Megiser 1592: bukvarnica, Hipolit: bukvarija, bukvena štacuna, Pohlin: bukvališče, knjigarija, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 4. knjižnica biblioteka, bukvišče, bukvarnica, bukvarnja, bukvohranišče, knjigohranilišče, knjigišče, knjigarnica, bukvišnica, knjižišče, knjigoshramba, knjižnjak, knjižnik, knjigarna, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 5. 1848 “Pratike se dobe še v Ljubljanski knjižnici v enem zvezki. Knjižnica (Bibliothek) se imenuje sploh nabira bukev, tukaj pa shramba veliko tavžent bukev, ktere sleherni zastonj brati sme. Ljubljanska knjižnica je ravno v tisti hiši kot šole.” (prof . Navratil, Vedež, 1848,156) Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 6. knjižnica druga polovica 19.stoletja knjižnica, biblioteka Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 7. javna knjižnica • dostopnost fonda • status Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 8. javna knjižnica : zasebna knjižnica splošna knjižnica Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 9. Javna knjižnica Knjižnica, ki je neposredno ali posredno financirana iz državnega proračuna oziroma iz sredstev lokalnih skupnosti. Deluje kot samostojen javni zavod ali pa v okviru drugih javnih zavodov oziroma državnih ustanov. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 10. Dostopnost fonda Državljani imajo pravico, da uporabljajo knjižnično gradivo v skladu s pravili knjižnice ob enakih pogojih. Zaradi posebnih okoliščin se uporaba knjižničnega gradiva s pravili knjižnice lahko omeji, vendar se ne more odvzeti pravice do uporabe v študijske namene. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 11. knjižnični (informacijski) sistem Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 12. knjižnična dejavnost kot javna služba Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 13. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 18. stoletje univerzitetne in licejske knjižnice dvorna komisija za študijske zadeve Instrukcija predpisana za vse univerzitetne in licejske knjižnice z dvornim dekretom 30. aprila 1778 Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 14. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 18. stoletje Instrukcija predpisana za vse univerzitetne in licejske knjižnice z dvornim dekretom 30. aprila 1778 - postavitev knjižničnega gradiva (signatura XIIc23) • izdelava katalognega lista in matičnega kataloga, • abecedni, sistematski in stvarni katalog, • odprtost in čitalniški red, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 15. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 16. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 19. stoletje obvezni izvod tiska za knjižnice, knjižničarji so javni uslužbenci, Instrukcija za univerzitetne in študijske knjižnice, ki jo je z dekretom 23.julija 1825 začasno predpisala Študijska dvorna komisija, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 17. Instrukcija 1825 • O zaščiti in varovanju knjižnice, • O ureditvi gradiva za javno uporabo, • O prirastu in zmanjšanju knjižnične zaloge, • O javni uporabi knjižnice, • O administrativnem vodenju knjižnice, • O dolžnostih bibliotečnega osebja, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 18. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 19. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 19. stoletje Schrettinger, Martin. Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft. München, 1808-1828 (1772-1851) Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 20. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 21. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 22. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 23. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 24. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 25. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 26. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 27. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 28. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 19. stoletje zakon o tisku 1852 in 1862, obvezni izvod kot osnova za gradnjo domoznanske zbirke (1857), pokrajinska knjižnica, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 29. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 30. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 31. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 32. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 33. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 20. stoletje • med obema vojnama šolske knjižnice, centralna katalogizacija tiska, bibliografija, koordinirana nabava gradiva, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 34. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 35. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 36. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 37. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 38. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 20. stoletje med obema vojnama • ustanovitev Društva bibliotekarjev Jugoslavije 1931, • predpisi, ki so urejali delo knjižnic, • predlogi zakona o knjižnicah med obema vojnama, • Pirjevec, Avgust. Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje, 1939 Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 39. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 40. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 41. Knjižničarji smo inženirji človeških duš Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 42. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 20. stoletje 1945-1961 • 1945: • uredba o ustanovitvi Narodne in univerzitetne knjižnice, • uredba o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic, • uredba o ustanovitvi ljudskih knjižnic, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 43. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 20. stoletje • 1946 • odredba o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic za celjsko, mariborsko in novomeško okrožje, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 44. Razvoj javnih knjižnic na Slovenskem – 20. stoletje • ljudske knjižnice (1948 : 1.164 javnih ljudskih knjižnic) • vloga bibliotekarskih društev (1947,1949, 1957), • 1957: 759 ljudskih knjižnic, 2 bibliotekarja, Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 45. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 46. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 47. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 48. Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 49. Začetki matične dejavnosti po 1945 • Uredba Narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (UL SNOS in NVS, 1945, št.46) • 2.člen: • NUK pomaga knjižnicam v Sloveniji z navodili o poslovanju in skrbi za strokovno izobrazbo njihovih nameščencev Eva Kodrič-Dačić CeZaR

 50. Matične knjižnice • jugoslovanski vzori, • bibliotečni centri, Eva Kodrič-Dačić CeZaR