vning 6 visning av bildspelet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Övning 6: Visning av bildspelet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Övning 6: Visning av bildspelet

play fullscreen
1 / 9

Övning 6: Visning av bildspelet

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Övning 6: Visning av bildspelet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Börja med att spara den här presentationen som Min presentation 6 Övning 6: Visning av bildspelet Kör igång det här bildspelet. Det är uppgifter du skall göra med bildspelet rullande.

  2. Stödanteckningar • En besserwisser i publiken försöker sätta dit dej genom att fråga vad förkortningen RAM står för. • Du har naturligtvis varit förutseende att skriva ner det i stödanteckningarna. Högerklicka.

  3. Arbetsuppgift • Vem skall koka kaffe idag? • Tilldela arbetsuppgiften till någon i uppgiftslistan. (Högerklicka)

  4. Den gröna mördargrodan • Varna publiken för den gröna mördargrodan som gömmer sig i skogen • Ringa för säkerhets skull in den med en röd penna.(hö-klicka)

  5. Backa • Gå tillbaka ett steg i bildspelet och varna igen

  6. En till arbetsuppgift • Vem skall ta reda på mer om den gröna mördargrodan ? • Lägg till i uppgiftslistan

  7. Åsikt i publiken • En i publiken känner till att grodan heter ”Glupus bestialis” på latin. • Anteckna !

  8. Släck skärmen tillfälligt • Du gör nu ett lite längre anförande och vill inte att bildspelet skall stjäla uppmärksamheten. • Gör skärmen svart

  9. Nästan slut • Nu är det bara en bild kvar. • Den fanns inte från början utan har tillkommit under bildspelets gång.