Download
18 2 kvartalsopdelt likviditetsbudget n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget PowerPoint Presentation
Download Presentation
18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget

18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget

286 Views Download Presentation
Download Presentation

18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 18.2 Kvartalsopdeltlikviditetsbudget Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

 2. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Indholdsfortegnelse Hvorfor opstille et likviditetsbudget? Eksempler på udvikling i likviditet og resultat Udarbejdelse af likviditetsbudgettet Kommentarer til likvidtetsbudgettet Afslutning

 3. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget I afsnit 18.1 opstillede Rikkeet resultatbudget for år 3. Her ser jeg fremadog opstiller et resultatbudgetfor år 3. Jeg forventer et overskud påkr. 508.000. År 2 for År 3 for 1.1. år 2 1.1. år 3 31.12. år 3

 4. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Selv om det forventede overskud ser godt ud, er det ikke sikkert, at der vil være nok likvide midler. Mon der vil være penge nok til at betale alle regningerne? De likvide konti findes jo ikke på resultat-budgettet, men på balancen. År 2 for År 3 for 1.1. år 2 1.1. år 3 31.12. år 3

 5. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Selv om det forventede overskud ser godt ud, er det ikke sikkert, at der vil være nok likvide midler. Mon der vil være penge nok til at betale alle regningerne? De likvide konti findes jo ikke på resultat-budgettet, men på balancen. År 2 for År 3 for 1.1. år 2 1.1. år 3 31.12. år 3

 6. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Varesalg på kredit Påvirkes ikke Bliver større Kontant varekøb Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres ingen indbetalinger på likvide konti. Der registreres en indtægt på konto 1100: Nettoomsætning Overskuddet bliver større.

 7. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Varesalg på kredit Kontant varekøb Formindskes Påvirkes ikke Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres en udbetaling på en likvid konto. Ingen af de anvendte konti findes på resultatopgørelsen.

 8. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Varesalg på kredit Kontant varekøb Påvirkes ikke Bliver mindre Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres ingen udbetalinger på likvide konti. Der registreres en omkostning på konto 3400: Bilers drifts-omkostninger  Overskuddet bliver mindre.

 9. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Varesalg på kredit Kontant varekøb Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Forøges Påvirkes ikke Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres en indbetaling på en likvid konto. Ingen af de anvendte konti findes på resultatopgørelsen.

 10. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Varesalg på kredit Kontant varekøb Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Formindskes Påvirkes ikke Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres en udbetaling på en likvid konto. Ingen af de anvendte konti findes på resultatopgørelsen.

 11. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Varesalg på kredit Kontant varekøb Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Påvirkes ikke Bliver mindre Likviditeten: Resultatet: Der registreres ingen udbetalinger på likvide konti. Der registreres en omkostning på konto 5100: Afskrivning på biler  Overskuddet bliver mindre.

 12. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Hvad viser et likviditetsbudget? • Et likviditetsbudget viser: • De forventede indbetalinger og udbetalinger for perioden og • Den forventede likviditesreserve ved periodens slutning. • Likviditetsreserven er: • Virksomhedens forventede ”rådighedsbeløb” den sidste dag (ultimo) i budgetperioden • Kassebeholdning + Bankindstående + Kassekredit disponibel. • Fashion Shoe anvender ind- og udbetalingsmodellen til opstilling af likviditetsbudgetter.

 13. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 90 % af varesalget forventes at foregå kontant (dvs. omgående betaling): 1. kvt.: 0,90 x kr. 1.750 = kr. 1.575 2. kvt.: 0,90 x kr. 1.400 = kr. 1.260 3. kvt.: 0,90 x kr. 1.750 = kr. 1.575 4. kvt.: 0,90 x kr. 2.100 = kr. 1.890

 14. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 90 % af varesalget forventes at foregå kontant (dvs. omgående betaling): 1. kvt.: 0,90 x kr. 1.750 = kr. 1.575 2. kvt.: 0,90 x kr. 1.400 = kr. 1.260 3. kvt.: 0,90 x kr. 1.750 = kr. 1.575 4. kvt.: 0,90 x kr. 2.100 = kr. 1.890

 15. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 Varesalg, pr. 3 måneder 175 140 175 På de resterende 10 % af varesalget tilbydes kun-derne 3 måneders kredit: 1. kvt.: 0,10 x kr. 1.750 = kr. 175 (indbetales i 2. kvt.) 2. kvt.: 0,10 x kr. 1.400 = kr. 140 (indbetales i 3. kvt.) 3. kvt.: 0,10 x kr. 1.750 = kr. 175 (indbetales i 4. kvt.)

 16. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 Varesalg, pr. 3 måneder 210 175 140 175 Fashion Shoes balance pr. 31.12 år 2 viser et tilgode-havende hos varedebitorer på kr. 210. Beløbet forventes indbetalt i 1. kvartal år 3.

 17. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 Varesalg, pr. 3 måneder 210 175 140 175 Fashion Shoes balance pr. 31.12 år 2 viser et tilgode-havende hos varedebitorer på kr. 210. Beløbet forventes indbetalt i 1. kvartal år 3.

 18. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Forventede indbetalinger i alt. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 Varesalg, pr. 3 måneder 210 175 140 175 Indbetalinger i alt: 1.785 1.435 1.715 2.065

 19. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

 20. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Personaleomkostninger Varekøbet sker i takt med vareforbruget. 50 % af varekøbet foregår kontant: Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån 1. kvt.: 0,50 x kr. 1.190 = kr. 595 2. kvt.: 0,50 x kr. 952 = kr. 476 3. kvt.: 0,50 x kr. 1.190 = kr. 595 4. kvt.: 0,50 x kr. 1.428 = kr. 714 Privatforbrug

 21. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Personaleomkostninger Varekøbet sker i takt med vareforbruget. 50 % af varekøbet foregår kontant: Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån 1. kvt.: 0,50 x kr. 1.190 = kr. 595 2. kvt.: 0,50 x kr. 952 = kr. 476 3. kvt.: 0,50 x kr. 1.190 = kr. 595 4. kvt.: 0,50 x kr. 1.428 = kr. 714 Privatforbrug

 22. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 595 476 595 Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Personaleomkostninger På de sidste 50 % af varekøbet opnår Fashion Shoe 3 måneders kredit: Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån 50 % af varekøb i 1. kvt. betales i 2. kvt. 50 % af varekøb i 2. kvt. betales i 3. kvt. 50 % af varekøb i 3. kvt. betales i 4. kvt. Privatforbrug

 23. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Personaleomkostninger Fashion Shoes balance pr. 31.12 år 2 viser en gæld til varekreditorer på kr. 505. Dette beløb skal betales i 1. kvartal. Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Udbetalinger i alt:

 24. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Personaleomkostninger Fashion Shoes balance pr. 31.12 år 2 viser en gæld til varekreditorer på kr. 505. Dette beløb skal betales i 1. kvartal. Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug

 25. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Personaleomkostninger 253 253 253 253 Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån 15 15 15 15 Privatforbrug Andre eksterne omkostninger, personale- og renteomkostninger betales i samme kvartaler, som de indgår i resultatbudgettet.

 26. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Personaleomkostninger 253 253 253 253 Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån 15 15 15 15 Privatforbrug Andre eksterne omkostninger, personale- og renteomkostninger betales i samme kvartaler, som de indgår i resultatbudgettet.

 27. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Forventet kontant køb af biler og inventari maj måned (2. kvartal): kr. 100.000. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Personaleomkostninger 253 253 253 253 Renteomkostninger 100 Afdrag på langfristet lån 15 15 15 15 Privatforbrug

 28. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Ydelse på langfristet lån: Kr. 10.000 i juni (2. kvt.) og kr. 10.000 i december (4. kvt.). Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Personaleomkostninger 253 253 253 253 Renteomkostninger 100 Afdrag på langfristet lån 15 15 15 15 Privatforbrug 10 10

 29. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke forventer hvert kvartal at hævekr. 90.000 til privatforbrug. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Personaleomkostninger 253 253 253 253 Renteomkostninger 100 Afdrag på langfristet lån 15 15 15 15 Privatforbrug 10 10 90 90 90 90

 30. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Beregning af udbetalinger i alt: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Personaleomkostninger 253 253 253 253 Køb af biler og inventar 100 15 15 15 15 Renteomkostninger 10 10 Afdrag på langfristet lån 90 90 90 90 Privatforbrug Udbetalinger i alt: 1.608 1.689 1.579 1.827

 31. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Rikke kender nu de forventede ind- og udbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

 32. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Likviditetsvirkning = Indbetalinger – Udbetalinger Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Samlet likviditetsvirkning(Indbetalinger – udbetalinger) + 177 – 254 + 136 + 238 Her forventes indbetalingene at være kr. 177.000 større end udbetalingerne. Likviditetsvirkningen viser, hvordan likviditeten i hvert kvartal forventes at blive påvirket.

 33. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Likviditetsreserven ved årets begyndelse består af kassebeholdningen og kassekredit disponibel. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Samlet likviditetsvirkning(Indbetalinger – udbetalinger) + 177 – 254 + 136 + 238 Likviditetsreserve primo + 77 + 5 Kassebeholdning jf. balance pr. 31.12 år 2 (i kr. 1.000): Kassekredit disponibel (i kr. 1.000): (Kassekredit maksimum kr. 300 – gæld på kassekredit kr. 228) = Likviditetsreserve pr. 1. januar år 3: + 72 + 77

 34. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Likviditetsreserven ved årets begyndelse består af kassebeholdningen og kassekredit disponibel. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Samlet likviditetsvirkning(Indbetalinger – udbetalinger) + 177 – 254 + 136 + 238 Likviditetsreserve primo + 77 + 5 Kassebeholdning jf. balance pr. 31.12 år 2 (i kr. 1.000): Kassekredit disponibel (i kr. 1.000): (Kassekredit maksimum kr. 300 – gæld på kassekredit kr. 228) = Likviditetsreserve pr. 1. januar år 3: + 72 + 77

 35. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Likviditetsreserven ved kvartalets slutning =Likviditetsreserven primo + likviditetsvirkningen. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Samlet likviditetsvirkning(Indbetalinger – udbetalinger) + 177 – 254 + 136 + 238 Likviditetsreserve primo + 77 + 254 + 0 + 136 Likviditetsreserve ultimo + 254 + 0 + 136 + 374 Likviditetsreserven primo i et kvartal = Likvikitetsreserven ultimo i det foregående kvartal.

 36. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Det færdige likviditetsbudget. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

 37. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Kommentarer til likviditetsbudgettet. (Afsnit 18.3) Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Likviditetsbudgettet for år 3 viser en god udvikling. Likviditetsreserven forventes i løbet af året at stige med kr. 297.000 (fra kr. 77.000 til kr. 374.000). Dog svinger likviditetsreserven meget fra kvartal til kvartal. Især i 2. kvartal, hvor reserven ultimo er kr. 0, kan selv små ændringer i ind- og udbetalingerne medføre likviditetsproblemer for Fashion Shoe. Det må derfor tilrådes at skaffe ekstra likviditet, fx ved at ansøge banken om et større maksimum på kassekreditten.

 38. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Kommentarer til likviditetsbudgettet. (Afsnit 18.3) Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. • For at være på forkant med problemet overvejer Rikke også nu at: • Forespørge leverandørerne om længere kredit • Reducere pengebindingen i varelageret • Nedbringe kredittiden til kunderne • Udskyde køb af biler af inventar (eller købe på kredit i stedet for kontant) • Reducere andre eksterne omkostninger, personaleomkostningerog/eller privatforbruget.

 39. 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget Du har nu lært: • At opstille og kommentere et: • Likviditetsbudget fordelt på kvartaler Video: • Revisorvideoer, bl.a.: • Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? • Hvem vil gerne se budgettet? • Hvad er det svære ved budgetlægning? • Et likviditetsbudget viser følgende: • De forventede ind- og udbetalinger • Den forventede likviditetsforskydninger • De forventede likviditetsreserver primo og ultimo for hver periode. Opgave: Kvartalsopdelt likviditetsbudget I stedet for fordeling på kvartaler kander også fordeles på fx uger, månederog halve år. Repetitionsopgave:Kap. 18