Download
asp net n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASP.NET PowerPoint Presentation

ASP.NET

112 Views Download Presentation
Download Presentation

ASP.NET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ASP.NET Cache, State DataGrid og Diagnostics

 2. Agenda – ASP.NET • Cache, State og Cookies ( 1 del ) • Cache • Static member • Application State • Session State • View State • Cookies • Visning og manipulering af data (2 del) • DataTable • DataGrid • Diagnostics i ASP.NET

 3. ASP.NET • Cache • Page Caching • Partial Page Caching • Data Caching

 4. ASP.NET • OutputCache directive

 5. ASP.NET • Placering af Output Cache

 6. ASP.NET • Caching flere versioner af en Page • Afhængigt af VaryByParam • ’None’ En version af siden cached • ’*’ N versioner cached baseret på Query string • V1 N versioner af Page cached, V1 i Query string • V1,V2 N versioner af Page cached, V1,V2 i Query string

 7. ASP.NET • Partial Page Caching • Indkapsle dele som er ideelle for caching (User controls) • Kode Eksempel

 8. ASP.NET • Guideline for Output caching • Enable output cache på sider som tilgås ofte og returnere det eksakt samme resultat hver gang • Cache så få sider som muligt • Sider som tilgås meget hvor en del af siden er meget statisk og en anden er meget dynamisk bør opdeles i user-controls med egen cache • Når cache slås til skal det sikres at der ikke opstår forkert visning for visse klienter • Overvej nøje hvilken Duration der skal være på siden, i forhold til memory forbrug samt visning af invalide data • Overvej nøje sliding expiration på en side, hvis der bruges VaryByParam=’*’

 9. ASP.NET • Data caching

 10. ASP.NET • Cache Entry Attributes

 11. ASP.NET • Cache Dependencies

 12. ASP.NET • Cache Object Removal

 13. ASP.NET • Guideline for Data caching • Data cache er ikke en container for shared updateable state • Concurrency protection • Cache data som tilgås ofte og er relative ”tunge” at hente • Data afhængige af file data kan der bruges CacheDependency • Vær opmærksom på coherency problemer

 14. ASP.NET • Static member • Ikke thread-safe • Bliver ikke notificeret ved ændring af variable • Udløber ikke • Bliver ikke automatisk slettet => stort forbrug af memory

 15. ASP.NET • State Management

 16. ASP.NET • Eksempel på brug af Application State

 17. ASP.NET • Application State • Fordele • Hensigtsmæssigt i visse situationer at gemme globale data i denne (Read-only) • Ulemper • Scalability • Ikke godt til globale data som bliver opdateret jævnligt • Kopieret for hver Application State • Bliver ikke gemt når IIS bliver Recycled

 18. ASP.NET • Session State • Unique for klient • Ligger i samme Process og AppDomain som applikationen under normale omstændigheder • Kode eksempel

 19. ASP.NET • Session State out of Process • SQL Server • Bemærk første gang skal InstallSqlState.sql køres

 20. ASP.NET • Session State out of Process • State Server

 21. ASP.NET • Session Key Management

 22. ASP.NET • Cookie State • Ikke med i HTTP specifikationen (endnu) • Bruges til at gemme bruger specifikke informationer, session variable, identitet • Klienten gemmer cookie • Sendes frem og tilbage mellem hvert Request • Kan bruges som Session dog skal kunne konveres til og fra strings • Klient kan slå Cookies fra • Kode eksempel

 23. ASP.NET • View State • Gemmes i skjulte felte på ASP.NET siden som hedder __VIEWSTATE • Sendes med hver gang der sker et kald • Primær brug er for controls (opretholdelse af state) • Kan bruges til at gemme klient specifikke data mellem post back • Gemmes ikke ved kald til ny .aspx side • Bør slå View State fra på visse Controls • Kode eksempel

 24. ASP.NET 1 Del slut

 25. ASP.NET • DataGrid • DataSet, DataTable • Paging eksempel • Sorting eksempel • Editing eksempel

 26. ASP.NET • Diagnostics og error handling

 27. ASP.NET • Page Tracing

 28. ASP.NET • Enabling trace on Page

 29. ASP.NET • Writing trace messages

 30. ASP.NET • Writing custom trace messages

 31. ASP.NET • Application-level tracing

 32. ASP.NET • Enabling application-level tracing

 33. ASP.NET • Debugging

 34. ASP.NET • Error handling

 35. ASP.NET • Adding a customErrors element

 36. ASP.NET • Unhandled exception

 37. ASP.NET • Dealing with unhandled exception

 38. ASP.NET • Saving exception information

 39. ASP.NET • Retaining and accessing exception information

 40. ASP.NET • Summary

 41. ASP.NET 2 Del slut