Download
9 1 registrering af andre eksterne omkostninger n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
9.1 Registrering af andre eksterne omkostninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
9.1 Registrering af andre eksterne omkostninger

9.1 Registrering af andre eksterne omkostninger

183 Views Download Presentation
Download Presentation

9.1 Registrering af andre eksterne omkostninger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 9.1 Registrering af andre eksterne omkostninger Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

 2. 9.1 Registrering afandre eksterne omkostninger Indholdsfortegnelse Konto 3100: Salgsfremmende omkostninger Konto 3200: Lokaleomkostninger Konto 3400: Bilers driftsomkostninger Konto 3900: Øvrige omkostninger Underkonti, video & quiz

 3. 9.1 Andre eksterne omkostninger I kontoplanen findes følgende konti under andre eksterne omkostninger. Konto 3100: Salgsfremmende omkostninger Konto 3200: Lokaleomkostninger Konto 3300: Kassedifferencer Konto 3400: Bilers driftsomkostninger Konto 3900: Øvrige omkostninger Bemærk at alle kontiene starter med et 3-tal. Konto 3300: Kassedifference er behandlet i kapitel 6.

 4. 9.1 Andre eksterne omkostninger Salgsfremmende omkostninger er de omkostninger, der har til formål at forøge virksomhedens salg. Det kan dreje sig om omkostninger til: Reklame, fx avisannoncer, radiospots, tv-reklamer og husstandsomdelte reklamer Deltagelse i udstillinger og messer Dekoration af butikken (materialer og løn til ekstern dekoratør). Se konteringsvejledning. I eksemplerne betaler Fashion SHOE med det samme.

 5. 9.1 Andre eksterne omkostninger Kontant køb af dekorationsmaterialer. Hvilke konti skal bruges? 3100: Salgsfremmendeomkostninger

 6. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvordan skal købet af salgsfremmende omkostninger registreres? 3100: Salgsfremmendeomkostninger (6.000) (1.500) (2.750) 800 200 1.000

 7. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvad er der sket med de tre konti? 3100: Salgsfremmendeomkostninger (6.000) (1.500) (2.750) 800 200 1.000 Kontoen er en omkostningskonto med en debetsaldo, der nu bliver større. (Ny saldo: kr. 6.800). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Tilgodehavendet hos SKAT bliver nu større. (Ny saldo: kr. 1.700). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Kassebeholdningen bliver nu mindre. (Ny saldo: kr. 1.750).

 8. 9.1 Andre eksterne omkostninger Nogle af dekorationsmaterialerne er behæftet med fejl. Fashion SHOE modtager derfor en kreditnota. 3100: Salgsfremmendeomkostninger (2.750) (6.000) (1.500) 800 200 1.000 200 50 250

 9. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvad er der sket med de tre konti? 3100: Salgsfremmendeomkostninger (2.750) (6.000) (1.500) 800 200 1.000 200 50 250 Kontoen krediteres, da omkostningerne nu bliver kr. 200 mindre. Ny saldo: kr. 6.600. Kontoen krediteres, da tilgodehavendet hos SKAT bliver mindre. Ny saldo: kr. 1.650. Kontoen debiteres, da kassebeholdningen nu bliver større. Ny saldo: kr. 2.000.

 10. 9.1 Andre eksterne omkostninger Lokaleomkostninger er omkostninger, der er forbundet med selve lokalerne samt deres drift og vedligeholdelse. Det kan dreje sig om omkostninger til: Husleje, vand, varme og el. Vedligeholdelse af lokaler Rengøring og rengøringsartikler Vinduespudsning (vinduespolering). Se konteringsvejledning. I eksemplerne betaler Fashion SHOE med det samme.

 11. 9.1 Andre eksterne omkostninger Regning på opvarmning af lokaler. Hvilke konti skal bruges? 3200: Lokale-omkostninger

 12. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvordan skal varmeregningen registreres? 3200: Lokale-omkostninger (11.000) (1.650) (30.000) 1.000 250 1.250

 13. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvad er der sket med de tre konti? 3200: Lokale-omkostninger (11.000) (1.650) (30.000) 1.000 250 1.250 Kontoen er en omkostningskonto med en debetsaldo, er nu bliver større. (Ny saldo: kr. 12.000). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Tilgodehavendet hos SKAT bliver nu større. (Ny saldo: kr. 1.900). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Indeståendet i banken bliver nu mindre. (Ny saldo: kr. 28.750).

 14. 9.1 Andre eksterne omkostninger Regning på husleje. Hvilke konti skal bruges? 3200: Lokale-omkostninger (12.000) (28.750)

 15. 9.1 Andre eksterne omkostninger Bemærk, at der i eksemplet ikke er moms på huslejen. 3200: Lokale-omkostninger (12.000) (28.750) 11.000 11.000

 16. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvad er der sket med de to konti? 3200: Lokale-omkostninger (12.000) (28.750) 11.000 11.000 Kontoen er en omkostningskonto med en debetsaldo, der nu bliver større. (Ny saldo: kr. 23.000). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Indeståendet i banken bliver nu mindre. (Ny saldo: kr. 17.750).

 17. 9.1 Andre eksterne omkostninger Bilers driftsomkostninger er omkostninger, der er forbundet med virksomhedens drift af biler. Det kan dreje sig om omkostninger til: Brændstof (benzin og diesel) Bilforsikringer (forsikringspræmier) Grøn ejerafgift Reparationer og vedligeholdelse, fx olieskift og nyd dæk. Se konteringsvejledning. I eksemplerne betaler Fashion SHOE med det samme.

 18. 9.1 Andre eksterne omkostninger Kvitteret regning fra autoværkstedet. Hvilke konti skal bruges? 3400: Bilersdriftsomkostninger

 19. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvordan skal købet af nye dæk registreres? 3400: Bilersdriftsomkostninger (7.600) (1.900) (17.750) 3.000 750 3.750

 20. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvad er der sket med de tre konti? 3400: Bilersdriftsomkostninger (7.600) (1.900) (17.750) 3.000 750 3.750 Kontoen er en omkostningskonto med en debetsaldo, der nu bliver større. (Ny saldo: kr. 10.600). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Tilgodehavendet hos SKAT bliver nu større. (Ny saldo: kr. 2.650). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Indeståendet i banken bliver nu mindre. (Ny saldo: kr. 14.000).

 21. 9.1 Andre eksterne omkostninger Øvrige omkostninger er omkostninger, der ikke kan henføres til de foran beskrevne konti. Der findes mange typer, fx omkostninger til: Kontorartikler Reparation og forsikring af inventar Telefon- & internetforbindelse og porto Gaver og repræsentation Forplejning af personale Honorar til revisor og advokat. Se konteringsvejledning. I eksemplerne betaler Fashion SHOE med det samme.

 22. 9.1 Andre eksterne omkostninger Regning på internetforbindelse. Hvilke konti skal bruges? 3900: Øvrigeomkostninger

 23. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvordan skal regningen på internetforbindelse registreres? 3900: Øvrigeomkostninger (10.600) (2.650) (14.000) 600 150 750

 24. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvad er der sket med de tre konti? 3900: Øvrigeomkostninger (10.600) (2.650) (14.000) 600 150 750 Kontoen er en omkostningskonto med en debetsaldo, der nu bliver større. (Ny saldo: kr. 11.200). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Tilgodehavendet hos SKAT bliver nu større. (Ny saldo: kr. 2.800). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Indeståendet i banken bliver nu mindre. (Ny saldo: kr. 13.250).

 25. 9.1 Andre eksterne omkostninger Kvitteret faktura på frimærker. Hvilke konti skal bruges? 3900: Øvrigeomkostninger (11.200) (13.250)

 26. 9.1 Andre eksterne omkostninger Bemærk, at der ikke er moms på frimærker. 3900: Øvrigeomkostninger (11.200) (13.250) 200 200

 27. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvad er der sket med de to konti? 3900: Øvrigeomkostninger (11.200) (13.250) 200 200 Kontoen er en omkostningskonto med en debetsaldo, der nu bliver større. (Ny saldo: kr. 11.400). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Indeståendet i banken bliver nu mindre. (Ny saldo: kr. 13.050).

 28. 9.1 Andre eksterne omkostninger Kvitteret faktura på frugt til personalet. Hvilke konti skal bruges? 3900: Øvrigeomkostninger (11.400) (13.050)

 29. 9.1 Andre eksterne omkostninger Der er tale om forplejning til personalet. Momsen må derfor ikke registreres på konto for købsmoms. 3900: Øvrigeomkostninger (11.400) (13.050) 1.000 1.000 Momsen kan ikke refunderes.

 30. 9.1 Andre eksterne omkostninger Hvad er der sket med de to konti? 3900: Øvrigeomkostninger (11.400) (13.050) 1.000 1.000 Kontoen er en omkostningskonto med en debetsaldo, der nu bliver større. (Ny saldo: kr. 12.400). Kontoen er et aktiv og har en debetsaldo. Indeståendet i banken bliver nu mindre. (Ny saldo: kr. 12.050).

 31. 9.1 Andre eksterne omkostninger Med forskellige typer omkostninger på samme konto, er det svært at skelne omkostningerne fra hinanden. 14/1 238 Kopipapir til kontoret 750 750 D 28/2 262 Tlf.- & internetforbindelse 1.250 2.000 D 1/3 275 Frugtordning 660 2.660 D 14/3 282 Reparation af internet 920 3.580 D 15/3 285 Kreditnota på frugt 150 3.430 D 24/4 319 Nyt modem til internet 440 3.870 D 28/4 332 Vingave til P. Olsen 340 4.210 D 1/5 362 Kreditnota på internet 130 4.080 D

 32. 9.1 Andre eksterne omkostninger Rikke Bæk fra Fashion SHOE har svært ved at få et hurtigt overblik omkostningerne til telefon og internet. 14/1 238 Kopipapir til kontoret 750 750 D 28/2 262 Tlf.- & internetforbindelse 1.250 2.000 D 1/3 275 Frugtordning 660 2.660 D 14/3 282 Reparation af internet 920 3.580 D 15/3 285 Kreditnota på frugt 150 3.430 D 24/4 319 Nyt modem til internet 440 3.870 D 28/4 332 Vingave til P. Olsen 340 4.210 D 1/5 362 Kreditnota på internet 130 4.080 D

 33. 9.1 Andre eksterne omkostninger I praksis er dette muligt ved at oprette underkonti for hver type af øvrige omkostninger. 3903 Telefon og internet 28/2 262 Tlf.- & internetforbindelse 1.250 1.250 D 14/3 282 Reparation af internet 920 2.170 D 24/4 319 Nyt modem til internet 440 2.610 D 1/5 362 Kreditnota på internet 130 2.480 D

 34. 9.1 Andre eksterne omkostninger Eksempler på oprettelse af underkonti til konto 3900: Øvrige omkostninger. 3903: Telefon og internet 3901: Forsikringer 3902: Kontorartikler 3904: Repræsentation 3905: Revisorhonorar 3906: Diverse omkostninger

 35. 9.1 Registrering afandre eksterne omkostninger Du har nu lært om registrering af: • Salgsfremmende omkostninger • Lokaleomkostninger • Bilers driftsomkostninger • Øvrige omkostninger. Video: • GrünBAG: Messer Selvrettende opgaver: Andre eksterneomkostningeruden moms Andre eksterneomkostninger udenmomsrefusion Andre eksterne omkostninger