Download
15 1 den line re metode n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15.1 Den lineære metode PowerPoint Presentation
Download Presentation
15.1 Den lineære metode

15.1 Den lineære metode

181 Views Download Presentation
Download Presentation

15.1 Den lineære metode

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 15.1 Den lineære metode Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

 2. 15.1 Den lineære metode Indholdsfortegnelse Vurdering af værditab Afskrivningsplaner: • Inventar med scrapværdi • Biler med scrapværdi • Inventar uden scrapværdi (ikke i lærebogen) Akkumulerede afskrivninger (ikke i lærebogen) Afslutning & link

 3. 15.1 Den lineære metode I afsnit 12.2 lærte du om afskrivning (værditab)på virksomhedens anlægsaktiver. Inventar Biler En bule i bilen forringer også værdien. Almindelig brug og slidtage giver værditab.

 4. 15.1 Den lineære metode Det er svært at vurdere, hvor meget bilerne og inventaret vil falde i værdi år for år. Regner vi med skader? Vedligeholder vi bilen? Kun kr. 135.000 ekskl. moms Hvor mange km. forventer vi at køre? Ny varebil El Tempo Gigante Hvor lang tid forventer vi at beholde bilen? • Den bliver snart et af de mest kendte ansigter i gadebilledet. • Stort program • Fleksibel indretning • Stor og stærk Brugtvognsværdi om 2 år? Om 5 år? Om 8 år?

 5. 15.1 Den lineære metode Fashion Shoe fastlægger allerede ved købet en afskrivningsplan, hvor der tages hensyn til: • Hvor stort et beløb skal der i alt afskrives? • Hvor mange år skal den samlede afskrivning fordeles over? • Hvordan skal afskrivningerne fordeles på de enkelte år? • De 3 punkter gennemgås her kort.

 6. 15.1 Den lineære metode Hvor stort et beløb skal der i alt afskrives? Kostpris uden moms kr. 135.000 – scrapværdi kr. 15.000 = samlet værdiforringelse kr. 120.000 • Det er den samlede værdiforringelse, der skal afskrives. • Scrapværdien er aktivets salgsværdi efter endt brug (= brugtprisen).

 7. 15.1 Den lineære metode Hvor mange år skal den samlede afskrivning fordeles over? • Afskrivningsperioden er det antal år, anlægsaktivet forventes at kunne bruges i. • Den forventede levetid fastsættes under hensyntagen til slitage og forældelse. • Den forventede levetid benævnes også brugstid.

 8. 15.1 Den lineære metode Hvordan skal afskrivningerne fordeles på de enkelte år? • De samlede værdiforringelse fordeles på de enkelte år ved hjælp af en afskrivningsmetode. • Du skal kunne anvende to afskrivningsmetoder: • Den lineære metode Gennemgås i dette afsnit • Saldometoden Gennemgås i afsnit 15.2.

 9. 15.1 Den lineære metode Ved den lineære metode afskrives anlægsaktivet med lige store årlige beløb i aktivets levetid. Beregning af årlig afskrivning: Kostpris uden moms – scrapværdi Levetid Årlig afskrivning = Ved afskrivning efter den lineære metode er de årlige afskrivninger altid lige store.

 10. 15.1 Den lineære metode Fashion Shoe opstiller følgende forudsætninger for afskrivninger efter den lineære metode: Inventar kr. 225.000 kr. 25.000 5 år Beregning af årlige afskrivninger på inventar: kr. 225.000 – kr. 25.000 5 år = kr. 40.000

 11. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger På grundlag af forudsætningerne opstilles nu følgende afskrivningsplan for inventar: Værdi primo År 1 225.000 2 Primo betyder ”i starten”(den 1. januar). 3 4 5 Altid uden moms.

 12. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Afskrivningsplan for inventar (lineær metode): Værdi primo Årets afskrivning År 1 225.000 40.000 2 40.000 Årets værdiforringelse (samme beløb i alle år). 3 40.000 4 40.000 5 40.000

 13. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi primo – årets afskrivning = værdi ultimo. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 40.000 185.000 2 40.000 Ultimo betyder ”i slutningen”(den 31. december). 3 40.000 4 40.000 5 40.000

 14. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 40.000 185.000 2 185.000 40.000 145.000 3 40.000 4 40.000 5 40.000

 15. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 40.000 185.000 2 185.000 40.000 145.000 3 145.000 40.000 105.000 4 40.000 5 40.000

 16. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 40.000 185.000 2 185.000 40.000 145.000 3 145.000 40.000 105.000 4 105.000 40.000 65.000 5 40.000

 17. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 40.000 185.000 2 185.000 40.000 145.000 3 145.000 40.000 105.000 4 105.000 40.000 65.000 5 65.000 40.000 25.000 Ultimoværdi sidste år = Scrapværdi

 18. Indholdsfortegnelse Afslutning 15.1 Den lineære metode Kr. 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Årlig afskrivning på inventar 1 2 3 4 5 År Kr. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Lige store årlige afskrivninger på kr. 40.000 Ultimoværdi på inventar Scrapværdi kr. 25.000 1 2 3 4 5 År

 19. 15.1 Den lineære metode Fashion Shoe opstiller følgende forudsætninger for afskrivninger efter den lineære metode: Biler kr. 135.000 kr. 15.000 6 år Beregning af årlige afskrivninger på biler: kr. 135.000 – kr. 15.000 6 år = kr. 20.000

 20. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger På grundlag af beregningerne opstilles nu følgende afskrivningsplan for varebilen: Værdi primo År 1 135.000 2 Primo betyder ”i starten”(den 1. januar). 3 4 5 Altid uden moms. 6

 21. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Afskrivningsplan for varebilen (lineær metode): Værdi primo Årets afskrivning År 1 135.000 20.000 2 20.000 Årets værdiforringelse (samme beløb i alle år). 3 20.000 4 20.000 5 20.000 6 20.000

 22. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi primo – årets afskrivning = værdi ultimo. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 135.000 20.000 115.000 2 20.000 Ultimo betyder ”i slutningen”(den 31. december). 3 20.000 4 20.000 5 20.000 6 20.000

 23. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 135.000 20.000 115.000 2 115.000 20.000 95.000 3 20.000 4 20.000 5 20.000 6 20.000

 24. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 135.000 20.000 115.000 2 115.000 20.000 95.000 3 95.000 20.000 75.000 4 20.000 5 20.000 6 20.000

 25. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 135.000 20.000 115.000 2 115.000 20.000 95.000 3 95.000 20.000 75.000 4 75.000 20.000 55.000 5 20.000 6 20.000

 26. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 135.000 20.000 115.000 2 115.000 20.000 95.000 3 95.000 20.000 75.000 4 75.000 20.000 55.000 5 55.000 20.000 35.000 6 20.000

 27. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 135.000 20.000 115.000 2 115.000 20.000 95.000 3 95.000 20.000 75.000 4 75.000 20.000 55.000 5 55.000 20.000 35.000 6 35.000 20.000 15.000 Ultimoværdi sidste år = Scrapværdi

 28. Indholdsfortegnelse Afslutning 15.1 Den lineære metode Kr. 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Årlig afskrivning på biler 1 2 3 4 5 6 År Kr. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Lige store årlige afskrivninger på kr. 20.000 Ultimoværdi på biler Scrapværdi kr. 15.000 1 2 3 4 5 6 År

 29. 15.1 Den lineære metode Inventar med forventet scrapværdi på kr. 0. Inventar kr. 225.000 kr. 0 5 år Beregning af årlig afskrivning på inventar: kr. 225.000 – kr. 0 5 år = kr. 45.000

 30. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger På grundlag af forudsætningerne opstilles nu følgende afskrivningsplan for inventar: Værdi primo År 1 225.000 2 Primo betyder ”i starten”(den 1. januar). 3 4 5 Altid uden moms.

 31. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Afskrivningsplan for inventar (lineær metode): Værdi primo Årets afskrivning År 1 225.000 45.000 2 45.000 Årets værdiforringelse (samme beløb i alle år). 3 45.000 4 45.000 5 45.000

 32. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi primo – årets afskrivning = værdi ultimo. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 45.000 180.000 2 45.000 Ultimo betyder ”i slutningen”(den 31. december). 3 45.000 4 45.000 5 45.000

 33. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 45.000 180.000 2 180.000 45.000 135.000 3 45.000 4 45.000 5 45.000

 34. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 45.000 180.000 2 180.000 45.000 135.000 3 135.000 45.000 90.000 4 45.000 5 45.000

 35. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 45.000 180.000 2 180.000 45.000 135.000 3 135.000 45.000 90.000 4 90.000 45.000 45.000 5 45.000

 36. 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år. Værdi primo Årets afskrivning Værdi ultimo År 1 225.000 45.000 180.000 2 180.000 45.000 135.000 3 135.000 45.000 90.000 4 90.000 45.000 45.000 5 45.000 45.000 0 Ultimoværdi sidste år = Scrapværdi

 37. Indholdsfortegnelse Afslutning 15.1 Den lineære metode Kr. 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Årlig afskrivning på inventar 1 2 3 4 5 År Kr. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Lige store årlige afskrivninger på kr. 45.000 Ultimoværdi på inventar Scrapværdi kr. 0 1 2 3 4 5 År

 38. Indholdsfortegnelse Afslutning 15.1 Den lineære metode Se forudsætninger De akkumulerede afskrivninger kan også medtages i en afskrivningsplan. Værdi primo (uden moms) Årets afskrivning Værdi ultimo Akkumulerede afskrivninger År 1 225.000 45.000 180.000 45.000 2 180.000 45.000 135.000 90.000 3 135.000 45.000 90.000 135.000 4 90.000 45.000 45.000 180.000 5 45.000 45.000 0 225.000 Samlet værditab efter 5 år.

 39. 15.1 Den lineære metode • Du kender nu den lineære metode: • Anvendes når anlægsaktivet taber lige meget værdi hvert år • Derfor afskrives med lige store beløb i kr. hvert år • Årlig afskrivning = • Opstilling af afskrivningsplan. Kostpris uden moms – scrapværdi Leveår Selvrettende opgave: Video: Den lineære metode (Excel) • 6 Revisorvideoer, bl.a.: • Hvad betyder afskrivninger? • Afskrivningsmetoder • Hvad betyder afskrivninger for likviditeten?