Download
pr vning af va komponenter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prøvning af VA komponenter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prøvning af VA komponenter

Prøvning af VA komponenter

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Prøvning af VA komponenter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prøvning af VA komponenter Sten Kloppenborg Sektionsleder VA Laboratoriet Århus

 2. 30 års erfaring med prøvninger af rør og komponenter til rørsystemer. I dag er vi det største uafhængige prøvningslaboratorium i Norden indenfor dette område. Meget bred metodeliste der dækker følgende hovedområder. VA Laboratoriet i Århus

 3. Hydrauliske og mekaniske test af plastrør

 4. Prøvning af plastrørssystemer og samlinger

 5. Rør og fittings til vandtrykI bygning og jord

 6. Gas systemer

 7. Miljøprøvning af plast til anvendelse i forbindelse med drikkevand

 8. Afløbssystemer og brønde

 9. Gulvafløb

 10. Armaturer

 11. Akkrediteringer i tilknytning til VA lab.www.danak.dk

 12. Blandearmaturer der i dag bærer mærket opfylder kravene: • Et-grebs blandingsarmatur. • Prøves efter DS/EN 817

 13. Blandearmaturer der i dag bærer mærket opfylder kravene: • To-grebs blandingsarmatur • Prøves efter DS/EN 200

 14. Blandearmaturer der i dag bærer mærket opfylder kravene: • Termostat blandearmatur • DS/EN 1111

 15. Materialets migration til vandet. Akustiske egenskaber Levetid Evt svingtudsprøvning Sikkerhed ved termostater, Kapacitet Tæthed og tryk Disse armaturer udsættes for prøvning af følgende egenskaber

 16. Prøvning af metaldelenes afgivelse af tungmetaller. • Der fremstilles en mængde syntetisk brugsvand (PH værdi 7) • Armaturet påfyldes vand der henstår i 1 døgn hvorefter det udskiftes. • Proceduren gentages 10 gange • Der analyseres efter 9-10 ekstraktion.

 17. Forløb af materiale prøvning

 18. Cadmium Totalmængde Cadmium i hver delprøve max. 2μg (9. og 10. døgn). Bly Totalmængde bly i de 2 delprøver i middel max. 20μg (9. og 10. døgn). Nikkel ? Krav

 19. Plastdele i kontakt med drikkevand Polymere produkter skal vurderes toksikologisk, såfremt kontakttiden med drikkevand er mere end 30 minutter og overfladen af den polymere del udgør mere end 10% af produktets overflade.

 20. Råvare producent Oplysninger vedr Kemisk sammensætning Testprogram. udarbejdet på baggrund af toksikologiske data Produktbeskrivelse med oplysning om handelsnavne og materiale leverandører Producent/ importør

 21. Testprogram. TOC Phenoler Smag og lugt Prøvningsrapport Producent/ importør DHI udfærdiger udtalelse om produktet kan anvendes til drikkevand

 22. Forløb af migrationsprøvning af plast komponenter3x72 timer ved 20 gr. C

 23. Materialets migration til vandet. Akustiske egenskaber Levetid Evt svingtudsprøvning Sikkerhed ved termostater, Kapacitet Tæthed og tryk Prøvning af fysiske egenskaber

 24. Måling af støj fra armaturer og andre installationskomponenter Larmende vandinstallationer kendes fra fx ældre etage-ejendomme, når naboen åbner for vandhanen. For at minimere denne støj er det vigtigt at kende det enkelte vandarmaturs støjafgivelse. Prøvning heraf foretages i en særlig prøvestand, hvor selve støjmålingerne foretages i et naborum (en standardiseret lydmålebox).

 25. Støjgruppe 1 Lap  20dB (A) Støjgruppe 2 Lap  30dB (A) Støjgruppe 3 Lap  30dB (A) Akustiske egenskaber

 26. Kapacitet Forsynings temperatur Temp. kold: 10°C - 15°C ± 1°C Temp. varm: 60°C - 65°C ± 1°C ΔT = 50°C Krav til kapacitet iht. DS 439 (vandnormen) Håndvask = 0,10 l/sek. Køkken = 0,20 l/sek. Badekar = 0,33 l/sek Forsyningstryk Tryk =

 27. Armaturers funktion og holdbarhed Det er vigtigt, at et vand-armatur kan modstå de påvirkninger, som det udsættes for gennem tiden. Vi kan foretage en række forskelligekort- og langtidstest mht. fx • Åbne/lukkefunktion • Bevægelse af tuden. Vi prøver også regulerings-ventiler, fx for fastlæggelse af kv-værdi, samt foretager kontrol af kontraventiler. DANAK akkreditering nr. 200, Grundlag for ETA-godkendelse eller certificering

 28. Levetid af betjeningsenheden • 70.000 cykler iht. DS/EN 817 (et-grebs blandingsarmatur) • 200.000 cykler iht. DS/EN 200 (to-grebs blandingsarmatur) • 50.000 cykler iht. DS/EN 1111 (termostatisk blandingsarmatur)

 29. Tryk på både koldt og varmt vandstilslutning. Betjeningsenhed lukket. 16±0,5 bar / 60±5 sek. (statisk prøvningstryk). Tryk på kold vands tilslutning. Betjeningsenhed lukket. 4±0,2 bar / 60±5 sek. (statisk prøvningstryk). Gentages på varmt vands tilslutning. Tæthedprøvning efter levetidsprøvning af betjeningsenheden

 30. Levetid af svingtuden • 80.000 cykler iht. DS/EN 200, 817, 1111 • Svingtud ≤200mm belastes med • Svingtud >200mm belastes svarende til

 31. Tryk på både koldt og varmt vands tilslutning. Betjeningsenhed åben og udløb lukket. 4±0,2 bar / 60±5 sek. (statisk prøvningstryk). Tryk på både koldt og varmt vands tilslutning. Betjeningsenhed åben og udløb lukket. 0,2±0,05 bar / 60±5 sek. (statisk prøvningstryk). Tæthedprøvning efter levetidsprøvning af svingtuden

 32. Tryk på både koldt og varmt vandstilslutning. Betjeningsenhed lukket og udløb åben. 25±0,5 bar / 60±5 sek. (statisk prøvningstryk). Tryk på både koldt og varmt vands tilslutning. Betjeningsenhed åben og udløb lukket. 4±0,2 bar / 60±5 sek. (dynamisk prøvningstryk). Trykprøvning

 33. Sikkerhed mod skoldning i tilfælde af afbrydelse af trykfald på koldvandsforsyningen. Velbehag ved ensartet temperatur, simuleres ved at ændre tryk og temperatur på det varme vand. Sikkerhed ved termostater

 34. Samlet prøvningstid for et armatur - Ren prøvningstid

 35. Inspektion • Inspektion hos producenter i Danmark. • Inspektion i Europa og fjernøsten. • DANAK akkreditering 9033

 36. Proces kontrol Kr 500 Intern kontrol Kr 5000 Lager Kr 50.000 Grosist i dk Kr 500.000 Slutbruger Kr 5.000.000 Fejlomkostninger