Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad är problemet? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad är problemet?

Vad är problemet?

108 Views Download Presentation
Download Presentation

Vad är problemet?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. det här bildspelet har ”kommit till åren”…så känns den gamla tidsinställningen för seg…tryck och håll ned ”page down”…och ”page up” om det går för fort..;)

 2. Vad är problemet?

 3. ...familjen...

 4. …jaha…och mer?

 5. …det räcker väl...

 6. …men problemet…

 7. …affärerna går dåligt…

 8. …lågkonjunktur…

 9. …ja det vet vi…

 10. …men Problemet?

 11. …vadå…

 12. …RÄCKER inte det…

 13. …och blir över…

 14. …men jag menar PROBLEMET…

 15. …I GRUNDEN…

 16. …vadå grunden…

 17. …fattar inte…

 18. …OK…titta här…

 19. …fattar inte…

 20. …en vanlig blå triangel…

 21. …som vrängs till en helt omöjlig…gul…

 22. …båda med ”demokrati”…

 23. …på ena benet…

 24. …PRECIS…

 25. …DET är PROBLEMET…

 26. …I GRUNDEN…

 27. …hördu…var snäll ta nåt enklare…

 28. …som går att TA på…

 29. …den gula triangeln är ju omöjlig…

 30. …bara illusion…

 31. …och fantasi…

 32. …precis…just DET den visar…

 33. …men OK…

 34. …titta på det här istället…

 35. problemlösning

 36. problemlösning

 37. problemlösning

 38. problemlösning

 39. problemlösning

 40. problemlösning

 41. Två budskap