informationss kning inf r uppsatsen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informationssökning inför uppsatsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Informationssökning inför uppsatsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Informationssökning inför uppsatsen. Högskolebiblioteket 5 oktober 2011. Disposition. Informationskompetens Publikationstyper och var man hittar dom Informationssökning - teori & praktik Relevanta databaser – presentation & övning Fjärrlån --- Hitta tidigare uppsatser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informationssökning inför uppsatsen' - halla-dillon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informationss kning inf r uppsatsen

Informationssökninginför uppsatsen

Högskolebiblioteket

5 oktober 2011

disposition
Disposition
 • Informationskompetens
 • Publikationstyper och var man hittar dom
 • Informationssökning - teori & praktik
 • Relevanta databaser – presentation & övning
 • Fjärrlån
 • ---
 • Hitta tidigare uppsatser
 • Referenshantering & plagiatkontroll
 • Publicera uppsatsen
informationskompetens
Informationskompetens
 • Vilken information behöver jag?
 • Var söker jag informationen?
 • Hur söker jag informationen?
 • Värdering av informationen
 • Använda informationen etiskt korrekt
 • Bearbetning & analys --> ny kunskap
 • Förmedling av den vunna kunskapen
olika typer av publikationer
Olika typer av publikationer

Primära

 • (Uppsatser)
 • Forskningsrapporter
 • Konferensbidrag i proceedings
 • Vetenskapliga artiklar i tidskrifter
 • Avhandlingar

Sekundära

 • Handböcker, översiktsverk, läroböcker
 • Lexikon
 • Yrkestidskrifter, webbplatser
slide5
…och var hittar man dem?…Via bibliotekets hemsida! Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide Trädgårdsmästarprogr.Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!
att hitta b cker och artiklar
Att hitta böcker och artiklar

Böcker

 • Higgins - HiG:s katalog
 • Libris - den nationella katalogen

Tidskrifter och specifika artiklar

 • Tidskriftslistan

Artiklar om ett ämne

 • Databasförteckningar  Databaser
att hitta en doktorsavhandling
Att hitta en doktorsavhandling

Doktorsavhandling = dissertation (diss.) på latin

 • Libris- Skriv in ditt ämnesord och klicka på Sök. Begränsa till Typ: Avhandlingar

Begränsa ytterligare till Åtkomst: fritt online eller Typ: e-resurs om du bara vill ha fulltext

 • Avhandlingar.se
forsknings rapporter via forskningscentra eller i libris
Forsknings(rapporter)- via forskningscentra eller i Libris
 • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
 • SLU Alnarp – LTJ

= Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

 • Libris

Sök på forskning* trädgård* eller

research garden*

elektroniska lexikon
Elektroniska lexikon
 • Oxford Companion to the Garden

(högskolebiblioteket prenumererar)

 • Wikipedia (engelsk) :
  • Gardening, garden design, therapeutic garden
  • Horticulture, horticultural therapy

Wikipedia är bra för att få överblick, tips om andra resurser & länkar, men kvalitén på artiklarna varierar.

konferensbidrag i proceedings
Konferensbidrag i Proceedings
 • En stor del av forskningsresultaten presenteras först på konferenser som bidrag/papers som publiceras i tryckt eller elektronisk form i Proceedings
 • Konferensbidrag kan man t.ex. hitta i databaserna:
  • ISI Web of Science
   • Document type: proceedings paper
  • Scopus
   • Document type: conference paper
vad r en vetenskaplig tidskrift scholarly peer reviewed journal
Vad är en vetenskaplig tidskrift (scholarly/peer reviewed journal)
 • Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet
 • Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering = peer review
 • Forskare = författare

De tillgängliga tidskrifterna hittar du i:

 • Tidskriftsförteckningen

Uppgifter om ”alla” tidskrifter hittar du i:

 • UlrichsWeb
  • En ”domartröja” anger om tidskriften är referee-granskad
tidskriftsartiklar tv s tt att hitta dem
Tidskriftsartiklar – två sätt att hitta dem!

Bläddra

 • Om du känner till en viss artikel:

Bläddra fram till den i tid- skriften via

– tidskriftsförteckningen

Söka

 • Om du söker ”okända” artiklar inom ett ämne

– sök i en lämplig databas

bibliotekets tidskriftsf rteckning tr dg rdstidskrifter
Bibliotekets tidskriftsförteckning - trädgårdstidskrifter

Sökning på horticult* (14 träffar)

 • Horticulture ej vetenskaplig
 • Scientia Horticulturae vetenskaplig
 • Horticultura Brasileira Open Access

Sökning på garden* (11 träffar)

 • Organic gardening ej vetenskaplig

eller Bläddra på Subjects

Sciences  Gardening & Horticulture (16 träffar)

tidskriftsf rteckningen forts tidskrifter om parker landskapsplanering
Tidskriftsförteckningen forts.- tidskrifter om parker, landskapsplanering

Sök på park*

 • Park science
 • Parks & recreation

Sök på landscape

 • Landscape and urban planning
 • MUHON : a journal of architecture, landscape architecture and the designed environment
ytterligare resurser
Ytterligare resurser
 • Filmer, bild och ljud
  • UR access
 • Internetresurser
 • Ämnesguiden för trädgårdsmästarprogrammet
informationss kning planering
Informationssökning - planering
 • Vilken information behöver jag?
 • Hur ska informationen användas?
 • Vilken tid har jag till förfogande?
 • Får informationssökningen kosta (t ex kostnad för fjärrlån av artiklar)?
 • Svenskt eller internationellt?
 • Nyhetsartiklar, debattartiklar, vetenskapliga dokument?
 • Begränsningar i språk?
arbetsg ng
Arbetsgång
 • Formulera en preliminär frågeställning
 • Identifiera sökord (även på engelska)
 • Gör en litteraturinventering och sätt din fråga i ett vetenskapligt sammanhang
 • Precisera sen frågeställningen
 • Revidera sökbegreppen
 • Hitta relevant litteratur
generella s ktekniker l s hj lpsidorna i resp databas
Generella söktekniker- läs hjälpsidorna i resp databas
 • Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: trädgård*
 • Kombination med boolska operatorer
 • Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”garden therapy”
 • Logisk gruppering med parenteser
 • Fritextsökning eller Fältsökning
 • Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp)
den bibliografiska posten grunden f r s kningen
Den bibliografiska posten(= grunden för sökningen)

Author: Stasky, Carly

Title: Guerilla gardening

Source: Utne reader ; Mar/Apr 2002, Issue 110,

p 14-15

Year: 2002

Language: English

Type: Journal article ; Review

Keywords: Gardening ; Seedlings

Abstract: Provides tips in doing guerrilla gardening. Materials needed; Technique in growing seedlings at home; Usefulness of guerrilla gardening to beautify the urban landscape.

(Fulltext:) ……………

f rberedelser inf r s kningen
Förberedelser inför sökningen
 • Formulera sökfrågan så klart som möjligt
 • Plocka ut centrala nyckelord och fraser
 • Använd hjälpmedel som t.ex. lexikon för att hitta nya sökord
 • Försök att hitta synonymer, stavnings-varianter, pluralformer och ev. förkortningar
 • Vanligtvis krävs även den engelska terminologin
under s kningen t nk p
Under sökningen tänk på:
 • Försök att genomföra sökningen strukturerat och organiserat
 • Var beredd på att ompröva din strategi och dina sökord
 • Ämnesord skiljer sig ofta mellan olika databaser
 • OR-kommandot vidgar din sökning och ger fler träffar, AND och NOT-kommandot smalnar av sökningen och ger färre träffar
 • Trunkering ger fler träffar (garden*)
 • Sammanhållna fraser ger färre träffar (”garden therapy”)
under s kningen t nk p1
Under sökningen tänk på:
 • Undvik att skapa långa komplicerade söksträngar från början.
 • Lägg bara till en ny term åt gången. Då har man kontroll över hur och varför sökresultatet förändras
 • Kontrollera alltid stavning vid dålig träffbild

Fulltext ej tillgänglig

 • Kontrollera i tidskriftsförteckningen om tidskriften finns i fulltext i någon annan databas eller i tryckt form
uttagsalternativ
Uttagsalternativ
 • Skriv ut - artikeln eller referensen
 • Skicka epost:

referensen, artikeln eller länk till artikeln

 • Spara som en fil
 • Spara till referenshanteringsprogram

- RefWorks, EndNote

dokumentation av s kningar
Dokumentation av sökningar

För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m.

Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut hisoriken

v lj r tt databaser via mnesguiden eller databasf rteckningen
Välj rätt databaservia ämnesguiden eller databasförteckningen
 • Vilka databaser täcker mina ämnen?
 • Är innehållet vetenskapligt granskat?
 • Vilken typ av publikationer indexeras?
  • artiklar, böcker, rapporter …
 • Vilken typ av databas?
  • bibliografisk, fulltext, fakta
 • Finns det ett inbyggt ämnesordsregister (subject guide, thesaurus)
 • Är innehållet engelskspråkigt eller svenskt?
academic search elite via mnesguiden
Academic Search Elitevia ämnesguiden
 • Bra hjälpfunktioner
 • Skriv i sökord, välj begränsning till Scholarly (Peer reviewed) och Fulltext Journals
 • Välj ämnesord ur ämnesordsregistret (Subject terms)
 • Bläddra bland trädgårdstidskrifter (Publications)
 • Cite  Skapa referens
discovery
Discovery
 • En ny samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser samtidigt

Plus

 • En genväg till många databaser
 • Ger träff på de flesta ämnen

Minus

 • Inget ämnesordsregister
 • Missvisande begränsning till peer-review tidskrifter
 • Ofta dubbletter från de olika databaserna
ytterligare databaser via mnesguiden
Ytterligare databaservia ämnesguiden

Referenser, med länkar till fulltextdatabaser

 • Artikelsök (allmän, svensk, populär- vetenskap, få länkar)
 • ISI Web of Science (allmän)
 • Scopus (allmän)
 • Google Scholar (allmän, även fria resurser)

Om naturens läkande kraft, inkl trädgårdsterapi

  • Cinahl (omvårdnad)
  • PsycInfo (psykologi)
att s ka vidare efter artiklar utan fulltextl nk
Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk

Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen

Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången?

Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera.

Om NEJ: kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:-/artikel.

Man kan också kolla i Google Scholar om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätet

fj rrl n
Fjärrlån
 • Böcker från Nordiska bibliotek – gratis, avhämtning på HiG (underlag = utskrift från Libris eller beställ direkt i Libris)
 • Artiklar – 40 kr, skickas till hemadress (underlag: referens från databas)
att hitta examensarbeten
DiVA (2007-)

Fulltext från HiG

Trunkering med *

Higgins (-2007)

Tryckta uppsatser från HiG (ett fåtal)

Välj Enkel sökning

Välj Filter: Uppsatser

Trunkering med *

Uppsök

Ca 100 000 uppsatser från olika lärosäten i Sverige

Fulltext

Trunkering med *

Uppsatser.se

Samma innehåll som i Uppsök

Att hitta examensarbeten
att citera och skriva referenser
Att citera och skriva referenser
 • Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder
 • Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas som citat och förses med tydliga referenser.

Varning för PLAGIAT!!!

referenshantering plagiatkontroll
Referenshantering & plagiatkontroll
 • Skriva referenser
 • Referenshantering med RefWorks
 • Plagiatkontroll

Modulen SafeAssign i Blackboard

 • Antiplageringsguiden Refero http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php
referensstandarder
Referensstandarder
 • APA – beteende- och samhällsvet.
 • Harvard – flera olika discipliner
 • Oxford – historia, juridik, teologi
 • Vancouver – medicin och biomedicin
 • IEEE - teknikområdet
 • MLA - litteraturvetenskap
skriva referenser viktigt
Skriva referenser – viktigt!
 • Välj en referensstandard och använd den konsekvent
 • I Libris och Academic Search Elite m.fl. databaser finns funktioner för att skapa referenser
 • Glöm inte titel/författare på www-sidor
 • Dokumentet ska kunna hittas utifrån din referens!
hitta bilder
Hitta bilder
 • Flickr
 • Fotoakuten
 • Science Photo Library
 • Wikimedia Commons
lycka till med uppsatsen
Lycka till med uppsatsen
 • Elektronisk publicering i DIVA
 • Instruktioner på bibliotekets hemsida
 • Rutiner – lärarna informerar
ad