Download
pas farvning periodsyre schiff n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAS farvning (Periodsyre-Schiff) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAS farvning (Periodsyre-Schiff)

PAS farvning (Periodsyre-Schiff)

533 Views Download Presentation
Download Presentation

PAS farvning (Periodsyre-Schiff)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PAS farvning(Periodsyre-Schiff) Formål:Påvisning af PAS-positive elementer i væv

 2. Fremgangsmåde: • Afparaffinering • 0,5% periodsyre 10 minutter • Rindende vand 2 minutter • Schiff’s reagens 15 minutter • Rindende vand 5 minutter • Mayers sure hæmatein 2 minutter • Rindende vand 5 minutter • Dehydrering

 3. Afparaffinering 0,5% periodsyre Rindende vand Schiff’s reagens Rindende vand Mayers sure hæmatein Rindende vand Dehydrering Oxiderer nabostillede OH-grupper i glukogen. Derved dannes aldehydgrupper. Fremgangsmåde:

 4. Oxidation af OH-grupper: Lyon, Hans: Farvning af væv på basis af covalente bindinger og redoxprocesser, Bioanalytikeruddannelsen København, 1998.

 5. Afparaffinering 0,5% periodsyre Rindende vand Schiff’s reagens Rindende vand Mayers sure hæmatein Rindende vand Dehydrering Fremgangsmåde:

 6. Afparaffinering 0,5% periodsyre Rindende vand Schiff’s reagens Rindende vand Mayers sure hæmatein Rindende vand Dehydrering Schiff’s reagens laver kovalente bindinger til aldehydgrupper i glukogen. Fremgangsmåde:

 7. Aldehydgruppe fra glukogen Ny kovalent binding Schiff’s reagens Kovalent binding af Schiff’s reagens:

 8. Afparaffinering 0,5% periodsyre Rindende vand Schiff’s reagens Rindende vand Mayers sure hæmatein Rindende vand Dehydrering Hæver pH hvorved sulfolfonsyregruppen til det centrale C-atom fraspaltes. Fremgangsmåde:

 9. Afparaffinering 0,5% periodsyre Rindende vand Schiff’s reagens Rindende vand Mayers sure hæmatein Rindende vand Dehydrering Kernefarvning med Al-hæmatein. Fremgangsmåde:

 10. Bindinger af ”delvist kompleks karakter” Phosforgruppe i DNA-kæde Al-hæmatein: Kompleksbindinger

 11. Afparaffinering 0,5% periodsyre Rindende vand Schiff’s reagens Rindende vand Mayers sure hæmatein Rindende vand Dehydrering Hæver pH til 7. Dette fraspalter en H+ fra hæmatein. Hæmatein skifter farve fra vinrød til blå. Fremgangsmåde:

 12. Resultater: • Glycoproteiner, neutrale proteoglycaner og glykogen – røde • Basofile granulocytter - røde • Kerner - blå

 13. Kontroller: • Ved rutine farvning medtages ikke kontroller.

 14. Kommentarer: • Sure glycosaminoglykaner (GAG’er) danner ikke aldehydgrupper, da periodsyre frastødes af de mange negative ladninger.

 15. Litteratur: • Lyon, Hans: Farvning af væv på basis af covalente bindinger og redoxprocesser, Bioanalytikeruddannelsen København, 1998, side 3-8. • Prentø, Poul: Vævsfarvning og farvningsmekanismer, Bioanalytikeruddannelsen København, 1998, side 35, 56-57. • Farveopskrift fra speciallab. • www.stainsfile.info