Download
afp brugergruppen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AFP-Brugergruppen PowerPoint Presentation
Download Presentation
AFP-Brugergruppen

AFP-Brugergruppen

172 Views Download Presentation
Download Presentation

AFP-Brugergruppen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AFP-Brugergruppen • Hvem er jeg? • Hvad er PDF/A • ECM Akademiet - PDF/A Erfa-gruppe • Jeres erfaringer • PDF/A Competence Center • Eksempler • Godt værktøj - produktion, visning og validering • Kurser og events

 2. Hvem er jeg? • DELTA ECM ApS • 2005 • Fokus på rådgivning om ECM • - Scanning • - Datafangst • - Dokumenthåndtering • BPM • Arkivering • ECM Akademiet A/S • 2008 (Under opstart) • Fokus på: • - Uddannelse • Research • Erfaringsudveksling Michael Fray, ECM Specialist ECM Master BPM Practitioner Medlem af: Repræsentant for: Forfatter til ny bog om ECM ISBN 978-87-7900-831-1 Forlaget Globe

 3. ECM Akademiet A/S • Uddannelse • Events • Research • Erfa-grupper • ECM • PDF/A

 4. PDF/A Erfa-gruppe • Nuværende medlemmer • Post Danmark • PBS • Statens Arkiver • Kort og Matrikelstyrelsen • Datascanning • JO Informatik • DELTA ECM • Formål • At dele viden om formater til arkivering, herunder PDF/A

 5. Hvad er PDF/A • PDF for Archiving - ISO-standard for hvordan elektroniske dokumenter skal gemmes med henblik på langtidsarkivering i PDF-formatet. • Den officielle ISO standard hedder ISO 19005-1:2005  • PDF/A-1b - Eksakt visuel reproduktion af dokument • PDF/A-1a - Eksakt visuel reproduktion af dokument PLUS oplysninger om tekst i Unicode format samt dokumentets opbygning. • Der arbejdes på en ny PDF/A-2 standard, der kommer til at bygge på PDF Standard 1.7 (Kom med Adobe Acrobat 8). Denne standard forventes først klar i år 2009-2010

 6. Hvad må man ikke • Bookmarks og links - Kan være der, men skal være inaktive • Formularfelter - Tekst er ok • Knapper - ingen handlinger • JavaScript - ingen handlinger • Annotationer - standard er tilladt • Lyd og video - Forbudt • Inkluderede filer - Ingen filer med eksterne afhængigheder • Lag (Layers) - Ikke endnu (PDF/A-2) • JPEG2000 Komprimering - Ikke endnu (PDF/A-2)

 7. Fordele ved PDF/A • Nem adgang på alle platforme • Søgning i tekst • Filstørrelse (F.eks. i forhold til Word og TIFF) • Optimering • Tekst for sig • Billeder for sig • Metadata • Adgang til dokumentstruktur (PDF/A-1a) • Personer arbejder bedre med farvedokumenter • Kan åbnes om mange mange år

 8. Jeres erfaringer? • Hvor mange distribuerer papir dokumenter? • Hvor mange distribuerer elektroniske dokumenter? • Hvor mange distribuerer til private? • Hvor mange distribuerer til erhverv? • Hvem benytter allerede PDF/A? • Hvem overvejer at benytte PDF/A?

 9. Årsager til arkivering • Skal • Lovpligtig • Compliance • Gerne vil • Sentimentale årsager • Deling af viden • Uvidenhed • Skal vi?

 10. Eftertanke 5 minutter Hvad er meningen?

 11. PDF/A Competence Center

 12. PDF/A Competence Center? • En industriorganisation Formål: At fremme udveksling af informationer, viden og erfaring med langtidsarkivering i overensstemmelse med ISO 19005 (PDF/A) • Arbejde med ISO standarden • Nationale repræsentanter i ISO komite • Seminarer og konferencer • Tekniske arbejdsgrupper (TWG) • Tekniske noter og dokumenter • Input til ISO komiteen

 13. Medlemskab • Kompetent teknisk information og rådgivning om PDF/A med: • Muligheden for at få indflydelse på den videre udvikling af ISO standarden • Kontakt til PDF/A eksperter gennem interne tekniske fora • Adgang til teknisk dokumentation • Medlem af tekniske arbejdsgrupper

 14. Medlemskab • Garanti for kvaliteten af PDF/A løsninger gennem: • Adgang til testværktøjer • Rabatter på deltagelse i seminarer og konferencer • Indmelding: www.pdfa.org/doku.php?id=cc:en:membership • Full Member • up to 25 employees = 1’000.- Eurosup to 100 employees = 2’000.- Euros100+ employees = 4’000.- Euro • Associated Member • Individuals = 200.- Euros

 15. Eksempel – PDF uden font

 16. Eksempel – Alm. PDF

 17. Eksempel PDF/A-1b

 18. PDF/A Producers • 3-Heights PDF Producer • LuraDocument PDF Compressor • PDFlib 7 • 3-Heights Image to PDF Converter • DocBridge Mill • pdfaPilot • PDF Appraiser • Acrobat Distiller 8 • gXconvert • ConvertWIZ • pdfaModul

 19. Viewere • Skal fungere i overensstemmelse med PDF/A • Advarsel i tilfælde af ikke tilladt indhold / objekter • Skal bruge den inkluderede font (ikke de installerede) • Skal bruge den inkluderede farveprofil • Skal vise et ”preview” af interaktivt indhold • Skal deaktivere links • Eksempler • Acrobat 8 og 9 i PDF/A Mode • 3-Heights PDF Viewer

 20. Adobe Acrobat

 21. Udviklingsværktøjer • 3-Heights™ Image to PDF Converter API • 3-Heights™ PDF to PDF/A Converter API • 3-Heights™ PDF Validator API • 3-Heights™ PDF Producer • www.pdf-tools.com

 22. Validering • pdfaPilot • PDF Appraiser • PDF Checker • PDF/A Live • 3-Heights PDF Validator • Adobe Acrobat / Preflight • Liste: http://www.pdfa.org/doku.php?id=pdfa:en:products:validate

 23. Isartor Test Suite • Validerer ”Validatorene” • Til PDF/A-1b • Isartor

 24. Konvertering AFP til PDF/A • Crawford Technologies - PRO AFP to PDF/A • http://www.crawfordtech.com/afp_to_pdfa_print_conversion_software.htm • Compart - DocBridge

 25. Konvertering PDF til AFP • Document Dialog - PDF to AFP Conversion • Compart - DocBridge

 26. Kurser og events • AIIM PDF/Archive Training Course • Lær best practices om PDF/A. • http://www.aiim.org/Education/article.aspx?id=34511 • AIIM International Exposition and ConferenceMarch 30 - April 2, 2009 - Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, PA - www.aiimexpo.com • AIIM PDF/A kursus i Danmark • PDF/A Conference • Berlin 18. – 19. Juni 2009 • Cases?

 27. Mere viden • www.pdfa.org • www.pdfa.dk • www.ecmakademiet.dk • www.aiim.org • www.informationzen.org • http://www.amazon.de/PDF-Nutshell-Long-term-archiving/dp/3981164814/

 28. Slutningen på starten Tak! Michael Fray mf@deltaecm.dk www.deltaecm.dk / www.ecm-akademiet.dk