Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RIKSINTRESSEN FÖR DRICKSVATTEN Behövs de och vad får de för konsekvenser? PowerPoint Presentation
Download Presentation
RIKSINTRESSEN FÖR DRICKSVATTEN Behövs de och vad får de för konsekvenser?

RIKSINTRESSEN FÖR DRICKSVATTEN Behövs de och vad får de för konsekvenser?

131 Views Download Presentation
Download Presentation

RIKSINTRESSEN FÖR DRICKSVATTEN Behövs de och vad får de för konsekvenser?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DINOSAURS

  2. THIS WAS ICTHYOSAUR

  3. It lived in the Triassic Era.

  4. It ate Meat

  5. It was 2 m long. • It weighted 90 kg.