Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaginal hysterektomi som dagkirugi Hvorfor bry seg? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaginal hysterektomi som dagkirugi Hvorfor bry seg?

Vaginal hysterektomi som dagkirugi Hvorfor bry seg?

295 Views Download Presentation
Download Presentation

Vaginal hysterektomi som dagkirugi Hvorfor bry seg?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vaginal hysterektomisomdagkirugi Hvorfor bry seg? Marie Ellström Engh Overlegeførsteamanuensis,Kvinneklinikken Akershusuniversitetssykehus

 2. Bakgrunn Gjennomførende Konsekvenser

 3. Bakgrunn Abdominal Laparoskopisk Vaginal

 4. Bakgrunn Vaginal plastikk

 5. Tid på sykehus etter operasjon

 6. Tid på sykehus etter operasjon Ahus tid

 7. Multimodal modell Tidlig ernæring Endrede pasientråd Optimal informasjon Minimere stress Tidlig mobilisering Effektiv analgesi Forkorte hospitaliseringstiden forkorte rekonvalesenstiden

 8. Postoperativ liggetid

 9. Multimodal modell Tidlig ernæring Endrede pasientråd Optimal informasjon Minimere stress Tidlig mobilisering Effektiv analgesi Forkorte hospitaliseringstiden forkorte rekonvalesenstiden

 10. Results: Time registration • Proportional lesstime spent on elimination , personal hygiene, medication. • Proportional more time spent on mobilisation, information

 11. Results: Personnel survey • Less physical workload • Less mental workload • A win-win situation. Results: Interview

 12. 2008 Nytt sykehus!!!! Reduksjon fra 20 til 8 senger Ingen plass før pasientene grunnet lykket innføring av fast track!!! Dagkirurgisk enhet!

 13. Vaginale hysterektomier som dagkirurgi

 14. Mål At registrere vår initiale erfarenhet Identifisere risiko faktorer for innleggelse og misfornøyde pasienter

 15. Materiale og metoder Tidsperiode Februar 2009- April 2010 Inklusjonskriterier ASA I-II Ikke alene første natten En times bilreise til sykehuset.

 16. Materiale og metode Bakgrunns data Indikasjon Perioperative data Smerte og kvalme registrert (VAS) Smerte og kvalme og fornøydhet dagen etter operasjon Årsak til innleggelse komplikasjon (DIPS)

 17. Figure 1 Consort Hysterectomies on benign indication during the study period Abdominal N = 171 (40.7%) Laparoscopic N = 32 (7,6%) Vaginal N = 217 (51,6%) Vaginal hysterectomies At the day surgery unit N = 164 (75.6 %) Not registered owing to logistical reasons N = 14 (8.5 %) Registered N = 150(91.4%) Admitted N=24 (16%) Discharged the same day N = 126 (84.0 %) Not contacted due to nurse absentee N =18 (14.2) Interviewed first postoperative day N = 108 (85.7%)

 18. Bakgrunnsdata Alder (år) Median 46.0 Range (32-69) Antall fødsler Median 2 Range (0-6) BMI Median 25.8 Range (18-38) Tid kirurgi 42.7% Røyker 22.8% Postmenopausal 26.8% Annens sykdom 35.3%

 19. Perioperative data Operations lengde 56 min (25-141) Blødning 100 ml (10-700) Uterus vekt 120 g (28-596) Tid på oppvåkning 270 min (90-540) Gikk hem samme dag 126 (84.0%)

 20. Årsaker til innleggelse samme dag Antall Smerte /kvalme 10 Komplikasjon 8 Ikke tømme blæren 4 Sosiale grunner 2 Totalt 24 (16,0%) Bare en pasient kom tilbake samme døgn

 21. Komplikasjoner for hele gruppen Alvorlige Totalt 4 Re-operasjon grunnet blødning 2 Re-operasjon grunnet abscess 2

 22. Komplikasjoner dagkirurgiske gruppen Ingen pasient kom in akutt før reoperasjon

 23. Forskjell i smerte mellom dagkirurgiske og innlagte pasienter

 24. Gjennomsnittlig tilfredshet Not contacted due to nurse absentee N =18 (14.2) Admitted N=24 (16%) Interviewed first postoperative day N = 108 (85.7%) 8.8 SD±.1.4 9.0 SD ±1.4 8.8 SD±.1.5

 25. Pasienter ≥7 i tilfredshet 100 (92.6%) Interviewed first postoperative day N = 108 (85.7%)

 26. Konklusjon Vaginal hysterektomi ær en operasjon som kan gjennomføres som dagkirurgi hos de fleste kvinner som oppfyller dagkirurgiske kriterier. Dette med en stor majoritet av fornøyde pasienter Engh M Hauso W et al Acta ObstetGynecol 2012

 27. Hvorfor har vi lykkets? Ledelse som er åpen for (og nøtt til) forandring Personal med entusiasme og erfaring

 28. Vad har nytenking og anpasnings evne betyd før oss? Sengeplasserfra 20 til 8 Allerede optimert fikk vi samme innsparingsmål som de andre avdelingene

 29. Vad har nytenking og anpasnings evne betyd før oss? Økonomi Inneliggende Dag kirurgi Vaginal hysterektomi 19 0435 242 Inkontinens operasjoner 11 5245 314Kostnad for nett 6000 75% av all kirurgi som dagkirurgi 80% som sammedags kirurgi

 30. Vaginal hysterektomisomdagkirugi Hvorfor bry seg? Ahus: Over 1000 pasienter på gangen i oktober Det nybygde sykehuset Ahus har ikke plass til alle som skal behandles. – En trussel mot pasientsikkerheten, mener tillitsvalgte. NRK.no

 31. Vad har motstand og økonomi betyd før oss? 2005 2013 Abdominale hysterektomier 1døgn 50% 30% 2010 2013 Vaginale hysterektomier 62% 50 % Ikke igangsatte tiltak

 32. Hvorfor bry seg? Takk !