Download
klimatf r ndringar konsekvenser nationellt och regionalt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klimatförändringar, konsekvenser nationellt och regionalt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klimatförändringar, konsekvenser nationellt och regionalt

Klimatförändringar, konsekvenser nationellt och regionalt

143 Views Download Presentation
Download Presentation

Klimatförändringar, konsekvenser nationellt och regionalt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klimatförändringar, konsekvenser nationellt och regionalt Sten Bergström SMHI Storforsen, Älvsbyn, 15 oktober 2010

 2. http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

 3. CO2 development

 4. CO2 development Tvågradersmålet ligger här någonstans!

 5. IPCCs tre huvudrapporter WGI WGII WGIII http://www.ipcc.ch

 6. National Oceanic and Atmospheric Administration National Climatic Data Center As appearing in the June 2010 issue (Vol. 91) of the Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS). http://www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-the-climate/2009.php

 7. Fig. 2.5. Time series from a range of indicators that would be expected to correlate strongly with the surface record. Note that stratospheric cooling is an expected consequence of greenhouse gas increases. A version of this figure with full references is available at www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-climate/.

 8. 2009 State of the climate - HighlightsNational Oceanic and Atmospheric AdministrationNational Climatic Data CenterAs appearing in the June 2010 issue (Vol. 91) of the Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS). ”A comprehensive review of key climate indicators confirms the world is warming and the past decade was the warmest on record. More than 300 scientists from 48 countries analyzed data on 37 climate indicators, including sea ice, glaciers and air temperatures. A more detailed review of 10 of these indicators, selected because they are clearly and directly related to surface temperatures, all tell the same story: global warming is undeniable.”

 9. Temperaturöverskott i juli 2010

 10. Sources and parameters: GHCN_GISS_HR2SST_1200km_Anom07_2010_2010_1951_1980Note: Gray areas signify missing data.Note: Ocean data are not used over land nor within 100km of a reporting land station.

 11. GISS Surface Temperature Analysis http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/

 12. Ice extent in the Arctic in September http://nsidc.org/arcticseaicenews/

 13. Senaste isläget

 14. Vad händer med havet?

 15. Mareografen på Skeppsholmen i Stockholm, där SMHI och dess föregångare har registrerat vattenståndet sedan 1889

 16. Havsnivåerna i Stockholm 1774-2009

 17. Så här sammanfattade FNs klimatpanel frågan om stigande havsnivåer i januari 2007: The sea level will rise 18 - 59 cm until 2100 + some 20 cm for local effects in the North Sea ”Dynamical processes related to ice flow not included in current models but suggested by recent observations could increase the vulnerability of the ice sheets to warming, increasing future sea level rise. Understanding of these processes is limited and there is no consensus on their magnitude.” May lead to additional 20 cm

 18. Sea level rise • 2050: + 0.4 m • 2100: + 0.65 - 1.30 m • 2200: + 2 - 4 m

 19. Some recent assessments of sea level rise by 2100

 20. Räkna med landhöjning i Sverige!

 21. Nya klimatscenarier ger mer detaljerad information

 22. Global modelling Regional modelling Local-regional studies

 23. Climate projections used thus far

 24. Vad händer med Sveriges klimat? Klimatförändring i norra Sverige: 2071-2100 jfrt m 1961-1990 (SRES A1B) Resultat från ca 20 globala klimatmodeller Lind & Kjellström, 2008

 25. Sammanfattning av 12 års arbete med klimatberäkningar vid SMHI

 26. Temperatur • Temperaturen beräknas öka mer i Sverige än globalt. • Temperaturen i Sverige stiger mer i norr än i söder. 2071-2100 vs 1961-1990. A1B scenario 6 globala modeller

 27. Sammanställning av medelvärdet av årets min- och maxtemperaturer i Sverige för perioden 1961 – 2008. 2008 i diagrammet för mintemperaturer avser vintern 2007/08. Samtliga stationer för varje år använts, oavsett hur lång mätperiod de har

 28. Nederbörd • Nederbörden beräknas öka i hela landet, mest på vintern. • Risken för skyfall beräknas öka. 2071-2100 vs 1961-1990. A1B scenario 6 globala modeller

 29. Antal observationer på 40 mm/dygn eller mer i Sverige under ett år

 30. Vattentillgång • Större vattentillgång beräknas i norra och västra Sverige • Eftersom avdunstningen beräknas öka kan vattentillgången minska i sydöstra Sverige. • Vattentillgångens årstidsvariationer ändras. • Översvämningsproblemen väntas öka i västra Sverige. Vänern

 31. Vind och stormar • Det är osäkert hur vindklimatet ändras. • Det är osäkert om framtidens stormar blir värre. Gudrun den 8 januari 2005

 32. Stöd i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat

 33. Porjus 2007

 34. Uppgradering av Håckrendammen

 35. Ny upplaga 2007 Hänsyn skall tas till klimat frågan!

 36. Kommittén för dimensionerande flöden för dammar i ett klimatförändringsperspektiv bildades 2008 genom en överenskommelse mellan Svenska Kraftnät, Svensk Energi, SveMin och SMHI.

 37. Kommittén för dimensionerande flöden i ett framtida klimat • Agne Lärke*, Fortum • Olle Mill*, SvK • Sigrid Eliasson*, E.ON • Lars-Åke Lindahl*, SveMin • Gunnar Sjödin, VRF • Johan Andréasson, SMHI • Sten Bergström, SMHI • Gun Åhrling Rundström, Svensk Energi • Maria Bartsch*, SvK • Claes-Olof Brandesten*, Vattenfall • Jan Liif, Statkraft • Björn Norell*, VRF 2009-09-22 * Ingår i styrgrupp för forskningsprojekten

 38. Län där anpassningsstudier gjorts eller pågår i samarbete mellan SGI och SMHI

 39. Kalmar Färjestaden Västervik Västerås

 40. Stockholm Göteborg Kristianstad

 41. 600 m3/s: 4-5 meter vattendjup i staden….

 42. Sweden’s lowestpoint