Download
senmiddelalderen i norge n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SENMIDDELALDEREN I NORGE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SENMIDDELALDEREN I NORGE

SENMIDDELALDEREN I NORGE

436 Views Download Presentation
Download Presentation

SENMIDDELALDEREN I NORGE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SENMIDDELALDEREN I NORGE 1349 – 1536

 2. KRISETID I NORGE • 1349 kom Svartedauden til Norge • Svartedauden var en pest: En svært smittsom sykdom som mange døde av. • Omtrent halvparten av Norges befolkning døde. • Hvilke konsekvenser hadde det?

 3. VANSKELIGE TIDER • Det var få igjen til å dyrke jorda. • Adelsfolk måtte selv begynne å dyrke den jorda de før hadde leid bort. • Det ble billigere å kjøpe jordeiendommer og mange leilendinger fikk råd til å kjøpe egen jord. • Kongens makt var også sterkt svekket og hirden hans hadde gått i oppløsning.

 4. NORGE MISTER SIN SELVSTENDIGHET

 5. DEN SISTE KONGEN AV SVERRES ÆTT DØR • I mer enn 100 år etter kong Sverres død styrte hans etterkommere Norge. • Norge var et selvstendig land og det var fredelige tider. • Men….i 1319 døde Håkon 5. Han hadde ingen arvinger.

 6. NORGE OG SVERIGE FÅR FELLES KONGE

 7. Norge fikk et riksråd. Rådet skulle forsvare norske interesser i viktige møter med kongen. • Men….kongen følte seg mest svensk….. • Mange svenske stormenn fikk også viktige stillinger i Norge.

 8. PÅ VEI MOT NY UNION • Rett før svartedauden ble det slutt på den norsk – svenske unionen. • Norge fikk sin egen konge, kong Håkon 6. • I 1363 giftet Håkon 6. seg med Margrete, datter til den danske kongen Valdemar Atterdag. • Sønnen deres Olav ble valgt til dansk konge, bare 6 år gammel. • Håkon 6. dør få år senere og Olav blir også konge i Norge.

 9. DRONNING MARGRETE STYRER NORGE, SVERIGE, DANMARK (1353 – 1412) • Skulle styre til Olav ble myndig • Olav dør som 17åring. • Arveretten til Norges trone skulle følge hennes slekt – Erik av Pommern 5 år. • En dansk-norsk konge tar svenskekongen til fange – og Margrete styrer da 3 land…

 10. ERIK BLIR KRONET TIL NY KONGE PÅ KALMAR SLOTT

 11. KALMARUNIONEN 1397 - 1523 • I unionen skulle alle landene være likeverdige, men slik ble det ikke….. • Norge slet med ettervirkningene av Svartedauen. • Kongen bodde i Danmark og valgte hvem som skulle ha embete: En høy stilling i staten eller kirken.

 12. NORGE I UNIONEN • Norge var delt opp i flere områder av forskjellige størrelser. Dette ble kalt len. • Lenene ble styrt av lensherrene (danske stormenn). • Etter 1350 gikk det norrøne skriftspråket i oppløsing. Hvorfor?

 13. UNIONEN GÅR I OPPLØSNING • Sverige trekker seg ut. • Norge og Sverige fortsetter under samme konge.

 14. LIVET I BYEN • Norge hadde få små byer • Ca 12000 bodde i byer • 1. Bergen • 2. Trondheim • 3. Oslo Små hus, gjerne med husdyr Dårlig hygiene

 15. HVEM BODDE I BYENE? • Kongens folk • Prester/munker etc. • Håndverkere av mange slag • Bønder fra bygda kom fra bygda for å få solgt varene sine. • Kvinner fikk en bedre status

 16. LAUG • Er en sammenslutning av håndverkere som arbeider med det samme. • Hvilke håndverkere kjenner dere til?

 17. HANSEATENE I BERGEN • Bergen var den viktigste handelsbyen i middelalderen. • Hanseatene var tyske handelsmenn. De sto for handelen med utlandet.

 18. HANSEATENE • Dominerte handelen rundt Østersjøen, Nord – Europa og i Russland.

 19. HANDELSRUTER I MIDDELALDEREN

 20. LIVET PÅ GÅRDEN • Hvordan tror dere det var?

 21. LIVET PÅ GÅRDEN • I middelalderen bor 9 av 10 på gårder. • På gården dyrket de alt de trengte til livets opphold. • Stor forskjell på fattige og rike. • Grøt var den vanligste matretten. • Menn hadde ansvaret utenfor og kvinnene inne i huset.

 22. REFORMASJONEN KOMMER TIL NORGE • Reformasjonen viser til Martin Luthers nye tanker.

 23. DEN KATOLSKE KIRKE