Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Best llning och uppf ljning av olika typer av tj nster i en fastighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Best llning och uppf ljning av olika typer av tj nster i en fastighet

Best llning och uppf ljning av olika typer av tj nster i en fastighet

214 Views Download Presentation
Download Presentation

Best llning och uppf ljning av olika typer av tj nster i en fastighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bestllning och uppfljning av olika typer av tjnster i en fastighet 2010-09-23

  2. Presentationens namn | 2 2010-01-29 Innehll Kort om Coor Daglig kontakt med Kunden BIM & Databaser Ex Kommunikations ytor fr informations utbyte med kunden

  3. Presentationens namn | 3 2010-01-29 Kort om Coor Coor p 1 minut Coor Service Management r Nordens ledande aktr inom service management och facility management. Bolaget r specialiserat p att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner p kontor, i fastigheter, i produktionsanlggningar och i offentlig verksamhet. Helhetsansvar och stndig frbttring Vi erbjuder all service, frn lsningar inom administration, logistik, drift av personalmatsalar och instrumentkalibrering till hyresadministration, tekniska skerhetslsningar och lokaloptimering. Vr frmsta styrka ligger dock i att anpassa, utveckla och leda servicefunktioner p nya och effektivare stt. Det r detta vi menar med intelligent service och det r detta som gr att vi kan garantera stndiga resultatfrbttringar fr vra kunder.

  4. Presentationens namn | 4 2010-01-29 Coor Service Management ledning, utveckling och effektivisering av integrerade servicefunktioner Coor Service Management leder, utvecklar och effektiviserar servicefunktioner hos andra bolag. Grovt sett indelar vi vra serviceleveranser i fyra kategorier: Arbetsplatsservice Vi kan erbjuda besvrsfria arbetsplatser. Vi ser till att allt fungerar frn .. (exemplifiera enl bilden). Fastighetsservice Vi tillhandahller ocks fastighetsservice, vilket innebr allt frn. till (exemplifiera frn bilden) Produktionsservice Vi kan ocks ta hand om drift och utveckling av produktionsanlggningar. Exempel (se bild) Strategisk rdgivning Den stora besparings- och frbttringspotentialen ligger i strategiska och strukturella frndringar av serviceverksamheten. Vi har hg kompetens inom affrsutveckling och kan drfr vid behov erbjuda srskilda vrdeskapande insatser. Exempel p tillggstjnster som vra kunder efterfrgar r. (se bild) Egen personal externa samarbetspartners (se bild) Coor Service Management leder, utvecklar och effektiviserar servicefunktioner hos andra bolag. Grovt sett indelar vi vra serviceleveranser i fyra kategorier: Arbetsplatsservice Vi kan erbjuda besvrsfria arbetsplatser. Vi ser till att allt fungerar frn .. (exemplifiera enl bilden). Fastighetsservice Vi tillhandahller ocks fastighetsservice, vilket innebr allt frn. till (exemplifiera frn bilden) Produktionsservice Vi kan ocks ta hand om drift och utveckling av produktionsanlggningar. Exempel (se bild) Strategisk rdgivning Den stora besparings- och frbttringspotentialen ligger i strategiska och strukturella frndringar av serviceverksamheten. Vi har hg kompetens inom affrsutveckling och kan drfr vid behov erbjuda srskilda vrdeskapande insatser. Exempel p tillggstjnster som vra kunder efterfrgar r. (se bild) Egen personal externa samarbetspartners (se bild)

  5. Presentationens namn | 5 2010-01-29 Innehll Kort om Coor Daglig kontakt med Kunden BIM & Databaser Ex Kommunikations ytor fr informations utbyte med kunden

  6. Presentationens namn | 6 2010-01-29

  7. Presentationens namn | 7 2010-01-29 Kundservicesystemet ska stdja de olika aktiviteterna i kundserviceprocessen

  8. Presentationens namn | 8 2010-01-29

  9. Presentationens namn | 9 2010-01-29

  10. Presentationens namn | 10 2010-01-29 rendehantering resurshantering Fljande funktioner skulla kunna hanteras i helpdesk integrerade system. Nrmsta resurs (positionering) p en kartbild. Koppling ritnings (BIM) information Koppling mot aktuell resurs nuvarande rende lista med prioritering, koppling mot flera databaser dr objekts orienteringen sker via BIM baserade databaser Drag and Drop fr koppling av rende/objekt och resurs, Allt r sk- och kopplingsbart s byte av rende kan ske mellan utfrare utan informations frluster. Frre resurser i helpdesken. Allt kan importeras via fil med mer kopplingar till drift & underhlls instruktioner bde med dokument och Web, gr registreringen fortare. terkoppling ter kopplingen av rendet kan ske i alla system samtidigt, kunden via mail, helpdesken, tgrdsloggar och uppdateringar av fastighetsdatabaser

  11. Presentationens namn | 11 2010-01-29

  12. Presentationens namn | 12 2010-01-29 Innehll Kort om Coor Daglig kontakt med Kunden BIM & Databaser Ex Kommunikations ytor fr informations utbyte med kunden

  13. Presentationens namn | 13 2010-01-29

  14. Presentationens namn | 14 2010-01-29 Database information form BIM for Information & Maintenance of the Building

  15. Presentationens namn | 15 2010-01-29

  16. Presentationens namn | 16 2010-01-29 User of the IT systems and BIM information

  17. Presentationens namn | 17 2010-01-29 Innehll Kort om Coor Daglig kontakt med Kunden BIM & Databaser Ex Kommunikations ytor fr informations utbyte med kunden

  18. Presentationens namn | 18 2010-01-29 Communication set up to the customer

  19. Presentationens namn | 19 2010-01-29

  20. Presentationens namn | 20 2010-01-29 Interfaces to the Customer WEB cloud

  21. Presentationens namn | 21 2010-01-29

  22. Presentationens namn | 22 2010-01-29

  23. Presentationens namn | 23 2010-01-29 RFID Connections

  24. Presentationens namn | 24 2010-01-29 RFID Connections

  25. Presentationens namn | 25 2010-01-29 New communication opportunities