Download
olika former av etik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLIKA FORMER AV ETIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
OLIKA FORMER AV ETIK

OLIKA FORMER AV ETIK

389 Views Download Presentation
Download Presentation

OLIKA FORMER AV ETIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OLIKA FORMER AV ETIK

 2. LUSTIDEAL Det enda som är rätt och gör livet värt att leva är om vi genom vårt handlande kan uppnå lust.

 3. LUSTIDEAL – PROBLEM? • Kan man definiera ”lust”? Växlar från person till person. • Nu eller senare? • Kroppslig lust (sugen på äpplet) eller sinnlig lust? • Min lust eller andras?  Svårt att få grepp om

 4. RESULTATETIK Varje handling ska bedömas utifrån konsekvenserna. Försöka förutse vilka möjliga RESULTAT eller KONSEKVENSER en handling kan få. MÅLET för handlingen är viktigast. Jämföra och värdera olika konsekvenser av ens handlande.

 5. RESULTATETIK - PROBLEM • Hur bedömer man konsekvenserna? • För vem ska det vara bra? • När ska det vara bra? Nu eller på lång sikt? • Vad är det som är bra? • Vem bestämmer vad som är bra?

 6. Utilism ”Största möjliga lycka största möjliga antal människor.” PROBLEM: • Kan man bedöma konsekvenserna? • Vad är lycka? Kan man beräkna lycka? • Är din lycka större än min?

 7. PLIKTETIK Dina handlingar är rätta om de styrs av fastställda regler eller plikter.

 8. PLIKTETIK – PROBLEM Två regler kan krocka → värdestege Kärlek ska alltid gå först/Jag ska aldrig skilja mig Man ska aldrig ljuga/Man ska aldrig såra någon

 9. Det kategoriska imperativet Immanuel Kant (1724-1804) ”Handla alltid så att ditt handlande kan upphöjas till allmän lag” Exempel: Smita in på en konsert utan att betala

 10. SINNELAGSETIK Avsikten/tanken med handlingen avgör om den är rätt eller fel.

 11. SINNELAGSETIK – PROBLEM Goda avsikter leder inte alltid till goda handlingar. Exempel: Hjälpa ett barn över gatan.

 12. SITUATIONSETIK Det går aldrig att i förväg bestämma sig för hur man ska handla. Situationen får avgöra.

 13. SITUATIONSETIK – PROBLEM Det är inte alltid så lätt att spontant veta vad som är rätt eller fel. Risk för subjektiva, personliga ställningstaganden.

 14. Är det rätt att palla äpplen?

 15. LUSTIDEAL Fritt fram – jag är ju sugen på frukt!

 16. RESULTATETIK Vad kan tänkas hända om jag pallar äpplen? Upptäckt? Bestraffad? Dåligt samvete?

 17. PLIKTETIK Om jag pallar äpplen, måste alla andra också få göra det. Vad händer då? Ingen köper äpplen→ Äppelodlare slutar odla →…

 18. SINNELAGSETIK Vad är avsikten? Ge äpplet till hungrigt barn? Äta själv?

 19. SITUATIONSETIK Om jag nu väljer att inte palla äpplen, betyder det inte att det gäller alla människor.