Download
olika typer av fel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olika typer av fel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olika typer av fel

Olika typer av fel

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Olika typer av fel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Olika typer av fel • Användarfel • felaktiga inmatningar, syntaxfel i filer, etc • Enhetsfel • avstängd skrivare, full disk, etc • Logiska programmeringsfel, kontraktsbrott • Pop() på tom stack, indexera utanför array, etc. 1. Hur bör programmet reagera då dessa fel inträffar? 2. Hur bör man skriva koden?

 2. Hur bör programmet reagera • Användarfel • Ge användaren chansen att knappa in ett nytt filnamn och försöka igen, etc. • Enhetsfel • Ge användaren chansen att knäppa på skrivaren och försöka igen, etc. • Logiska programmeringsfel, kontraktsbrott • Under testfasen bör programmet göra en felutskrift, krascha, etc. så att programmeraren upptäcker felet! • Då programmet har skeppats till kund bör man helst försöka dölja felet, eller i alla fall ge användaren möjlighet att spara aktuell fil innan programmet avslutas

 3. Vad bör den funktion som upptäcker felet göra? • Sätta en felkodsvariabel • Mindre bra eftersom den anropande koden blir omständlig • Returnera felkod • Kasta (throw) ett s.k. exception

 4. Sätta felkodsvariabel Omständligt m_errno = 0; doSomething(); if (m_errno!=0) { ... } Koden blir 3-5 ggr så lång Don’t say with more what can be said with less...

 5. Returnera felkod Även denna kod blir omständlig int err = 0; err = doSomething(arg1, retval); if (err==0) { err = doAnotherThing(arg2); ... } return err; .... Dessa 6 rader kod innehåller bara 2 nyttiga rader. Resten är felhantering.

 6. Returnera felkodreturnera true omm inget fel inträffat boolean foo() { bool ok = doSomething() && doSomethingElse() && littleMore(); for (int i=0 ; i<100 && ok ; ++i) { ok = func1( i ) && func2( ); } return ok; } Mindre omständlig Om en av funktionerna returnerar false kommer de resterande ej att anropas

 7. Kasta ett felobjekt • Nyckelord • try • throw • catch • throws • finally finns ej i C++

 8. foo(...) { try{ ... fie(); f1(b,c); } catch (Err..) { ... } } f1(...) { ... f2(i); ... ... ... } f2(...) { ... f3(0); ... ... ... } f3(...) { ... if (upptäckt ett fel) throw new Err(par) ... } Observera att varken f1( ) eller f2( ) innehåller någon felhantering! try, throw, catch

 9. try blocket try blocket innehåller kod som kan kasta upp try { ... diverse kod och funktionsanrop som kan kasta upp... } catch ( Err err ) { ... kod som hanterar felet }

 10. throw satsen Kasta ett s.k. felobjekt .. if (fel upptäckt) throw new ErrClass( param ); ... Ett normalt program innehåller massor av throw satser! Så fort du upptäcker ett fel, kasta ett felobjekt (sombeskriver felet)

 11. catch catch blocket innehåller kod som fångar felet try { ... diverse kod och funktionsanrop som kan kasta upp... } catch ( Err err ) { ... kod som hanterar felet }

 12. trows • En funktion som kan kasta upp ett felobjekt måste deklareras med throws class Person implements Comparable { ... public int compareTo(Object obj) throws Err { // kasta upp om obj ej är av typ Person } • Den anropande funktionen måste antingen fånga felet eller deklareras med throws

 13. fult och fint Ett vanligt nybörjarfel är att alltid låta den anropande koden hantera de fel som den anropade funktionen kan kasta. // ful kod try { foo( ); // kan kasta fel } catch (ErrClass e) { // hantera felet System.out.println(”hoppsan”); } // fin kod foo( ); // (kan kasta)

 14. try,throw, catch foo(...) { try{ ... fie(); f1(b,c); } catch (Err..) { ... } } f1(...) throws .. { ... f2(i); ... ... ... } f2(...) throws.. { ... f3(0); ... ... ... } f3(...) throws Err { ... if (upptäckt ett fel) throw new Err(par) ... } Observera att varken f1( ) eller f2( ) innehåller någon felhantering!

 15. mer fult och fint try { while (true) stack.pop(); } catch (... ) { // stacken måste vara tom } fult while (!stack.empty()) stack.pop(); fint

 16. finally try { ... diverse kod och funktionsanrop som kan kasta upp... } catch ( Err err ) { ... kod som hanterar felet } finally { denna kod utförs garanterat alltid }