Download
olika typer av sagor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olika typer av sagor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olika typer av sagor

Olika typer av sagor

546 Views Download Presentation
Download Presentation

Olika typer av sagor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Olika typer av sagor

  2. Legenden om Kung Arthur http://www.youtube.com/watch?v=X0XCxr3Wgok&feature=related

  3. Legend • Ordet legend – latin: bör läsas. • Berättelser om: - historiska och religiösa händelser. T.ex. Kung Arthurs försvar av Brittanien på medeltiden. - heliga personer och platser. T.ex. Lucia, Heliga Birgitta. • Person som blivit känt genom olika prestationer. T.ex. sportlegend.

  4. Myt • Berättelser som förklarar sånt som man inte riktigt förstod förr, t.ex. varför det blev åska eller varför skörden torkade. • Handlar ofta om gudar • Övernaturliga inslag • Skapelsemyter: berättelser om hur man tror att världen kom till • En samling myter från en kultur: mytologi • Exempel: myten om Odysseus (upprör de grekiska gudarna), Tor • Annan innebörd av ordet ”myt”: inte sant Exempel: ”Kyla kan göra dig förkyld”

  5. Sägen • Folksägen: - enkel och kort berättelse som utger sig för att vara sann och trovärdig (till skillnad från ex. folksagor). - anknyter till en viss plats - försöker ibland förklara konstiga naturfenomen, t.ex. att öar har uppstått genom att jättar har kastat grästuvor i vattnet - utspelar sig oftast i forntiden - ofta olyckligt slut - liknande sägner på olika orter - Jätten Finn

  6. Vandringssägen: - modern folksägen / skröna - handlar ofta om mystiska sjukdomar, grov brottslighet eller konstiga händelser - sägs vara sann, men det är svårt att säga exakt vem som varit med om händelsen (kan t.ex. handla om en kompis till en kompis pappas kusin) - berättas vidare från person till person - Exempel: Råttan i pizzan

  7. Sagalitteratur • Dikter eller berättande historier från det forntida (fram till 1000-talet) Norden, framförallt Norge och Island • Berättades först muntligt • Skrevs ner mellan 1100- och 1400-talet. Ofta okända författare • Handlar om släkters och personers öden och om strider och tvister. • Spännande och brutala • Öde, hämnd (öga för öga) och ära vanliga inslag • Exempel: Njáls saga