Download
14 1 aktuella typer av lyft gleskruvar och lyft glemuttrar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
14.1 AKTUELLA TYPER AV LYFTÖGLESKRUVAR OCH LYFTÖGLEMUTTRAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
14.1 AKTUELLA TYPER AV LYFTÖGLESKRUVAR OCH LYFTÖGLEMUTTRAR

14.1 AKTUELLA TYPER AV LYFTÖGLESKRUVAR OCH LYFTÖGLEMUTTRAR

222 Views Download Presentation
Download Presentation

14.1 AKTUELLA TYPER AV LYFTÖGLESKRUVAR OCH LYFTÖGLEMUTTRAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 14.1 AKTUELLA TYPER AV LYFTÖGLESKRUVAR OCH LYFTÖGLEMUTTRAR 14.1.1 Materialkvalitet C15 och Klass 4 C15 motsvarar material med en sträckgräns på min 350 N/mm2 enligt DIN 17210 “sätthärdningsstål” medan klass 4 har en sträckgräns på 400 N/mm2. Märkning • Tillverkare eller symbol + CE • I förekommande fall kvalitet C15 + tilläggsmärkning • Gängdimension (tex. M20) • Kapacitet (tex. WLL 1,2 ton) Lyftkapacitet OBS! Lyftkapaciteten för C15 lyftöglor står vanligen inte på öglan utan måste avläsas i tabell. Öglornas angivna WLL avser “rak” belastning, det vill säga drag i skruvstammens längdriktning. I praktiken belastas dessvärre ofta öglorna både i vinkel och med för stora drag i redskapsparterna

  2. 14.1 AKTUELLA TYPER AV LYFTÖGLESKRUVAR OCH LYFTÖGLEMUTTRAR 14.1.2 Öglor i klass 8 Klass 8 anger en minsta brottlast på 800 N/mm2. Märkning • Tillverkare eller symbol + CE • Kvalitet 8 • WLL Lyftkapacitet Lyftöglor i klass 8 märks med lyftkapacitet. OBS! Lyftögleskruven på bilden har tillverkaren märkt med WLL för ogynnsammaste vinkel, 90 grader åt sidan (för t ex diametern 8 mm blir WLL 200 kg). Vid lyft rakt upp (i skruvstammens längdriktning) kan lyftögleskruven lyfta fyra gånger så mycket, dvs. WLL x 4 (för diametern 8 mm blir WLL nu 200 kg x 4 = 800 kg).

  3. 14.2 ALLMÄNT OM ÖGLEKOMPONENTER Fast monterade lyftöglor är normalt inte avsedda att användas i samband med kombinerade lyftoperationer. De är oftast avsedda att nyttjas vid montering och demontering av den enhet de är monterade i, t ex en kuggväxel, pump, motor eller ventil etc. Man måste vara medveten om att lyftögleskruvens kapacitet därför ofta är begränsad till vikten av själva enheten.

  4. 14.2 ALLMÄNT OM ÖGLEKOMPONENTER 14.2.1 Permanent monterad lyftögleskruv Bilden visar en lyftögleskruv monterad i en elektrisk motor. Lyftögleskruven är avsedd att användas när motorn ska monteras eller demonteras. OBS! Lyftögleskruven på bilden är avsedd för lyft av enbart motorn. Den ska inte användas för lyft av motorn tillsammans med växellådan den är monterad i.

  5. 14.2 ALLMÄNT OM ÖGLEKOMPONENTER 14.2.2 Rätt användning Används C15 lyftöglor, monterade enligt bilden, blir den totala lyftkapaciteten för 2 lyftöglor ca 70 % (faktor 0,7) av vad 1 lyftögleskruv kan lyfta i rakt drag. Tillåten lastvikt = 0,7 x 1,2 ton = 840 kg

  6. 14.2 ALLMÄNT OM ÖGLEKOMPONENTER 14.2.3 Felaktig användning Bilden visar felaktig användning av C15 lyftöglor. Öglorna belastas i sidled istället för i längsled. Deformationer uppstår lätt, och kapaciteten måstedärförreducerasavsevärt. I detta fall blir den total lyftkapaciteten för 2 lyftögleskruvar bara ca 30 % (faktor 0,3) av vad 1 lyftögleskruv kan lyfta i rakt drag. Tillåtenlastvikt = 0,3 x 1,2 ton = 360 kg