Download
bek mpning av gr sogr s och spillplantor av spannm l i r dsvingel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bekämpning av gräsogräs och spillplantor av spannmål i rödsvingel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bekämpning av gräsogräs och spillplantor av spannmål i rödsvingel

Bekämpning av gräsogräs och spillplantor av spannmål i rödsvingel

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Bekämpning av gräsogräs och spillplantor av spannmål i rödsvingel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bekämpning av gräsogräs och spillplantor av spannmål i rödsvingel

  2. Bekämpning av gräsogräs och spillplantor av spannmål i rödsvingel

  3. Bekämpning av gräsogräs och spillplantor av spannmål i rödsvingel • Figur 1+2 visar att de utprovade medlen har haft ungefär samma effekt mot spillplantor av spannmål medan Gallant och Aramo gav bäst effekt mot vitgröe • Tillsättning av 2,0 l/ha Boxer till Gallant har ökad merskörden och bekämpningseffekten lite • Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2001. Bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn i rødsvingel. Oversigt over Landsforsøgene 2001, s 142, tabell 9. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret