Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olika presentationer av AIS mål . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olika presentationer av AIS mål .

Olika presentationer av AIS mål .

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Olika presentationer av AIS mål .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Olikapresentationerav AIS mål.

 2. AIS mål i Seapilot I detta fallet väljer Seapilot att presentera AIS målen som en triangel – precis som standarden förespråkar.

 3. AIS mål i Seapilot Men, Seapilot har även möjlighet, till skillnad från plottrar, att presentera AIS målen grafiskt med dess faktiska längd och bredd i relation till skalan i sjökortet. Seapilot visar även vart GPS antennen (pricken på målet) är placerad på fartyget.

 4. AIS mål i Garmin I Garmin presenteras AIS målen som en triangel, enligt standard. Triangeln är grön i detta fall. Triangelns position visar vart GPS antennen är placerad. Vi vet däremot inte om fartyget sträcker sig ”akerut”, eller ”förut”, i relation till triangeln.

 5. AIS information i Garmin ”Klickar” vi på fartyget så kommer vi däremot få fram data om fartyget t.ex. dess längd och bredd.

 6. AIS information i Garmin Och presentationen ser ut enligt ovan.

 7. AIS mål i Lowrance / Simrad / B&G För Lowrance / Simrad / B&G ser målen ut enligt nedan. Också en triangel, men den är svart, och lite större. Samma här: Det vi ser är alltså GPS antennens placering på båten i form av triangeln.

 8. AIS information i Lowrance / Simrad / B&G Och ”klickar” vi på fartyget så kommer vi få fram data om fartyget t.ex. dess längd och bredd.

 9. AIS information i Lowrance / Simrad / B&G I princip så visas exakt samma data som hos Garmin men med en annan presentation/på ett ”annat” sätt. Grunddatan som de båda plottrarna får är dock exakt densamma.

 10. AIS information i Adveto Adveto får också samma data som Seapilot, Garmin, Lowrance, Simrad etc. men i denna applikation (som är för PC) så visas ännu mer information, framförallt grafiskt. Här kan vi se vart ”triangeln är” men dessutom kan vi, som i Seapilot, se att fartyget sträcker sig ca 180m akterut och ca 23m förut (total längd = 203m) i relation till den position som triangeln uppvisar. Vi får alltså en ännu mer verklighetstrogen bild om vad som rör sig omkring oss och hur stort / litet det är. I övrigt finns samma data i ”textform” till höger i bilden som vi hade i Seapilot, Garmin, Lowrance, Simrad etc.

 11. Gå till Del 3 - “Förmånga” AIS mål i skärmen? -