slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder. Ulf Fredriksson, Stockholms universitet Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet. Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder. ELFE projektet Hur IKT används på skolorna: Hur påverkas eleverna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Innovativ användning

av IKT i skolor i olika

europeiska länder

Ulf Fredriksson,Stockholms universitet

Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet

innovativ anv ndning av ikt i skolor i olika europeiska l nder
Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder

ELFE projektet

Hur IKT används på skolorna:

Hur påverkas eleverna

Hur förändras lärarnas arbete

Vad som har underlättat för skolorna att utveckla en innovativ IKT användning

elfe projektet european elearning forum for education
ELFE projektet -European eLearningForum for Education

Finansierat av EU-kommissionen

Organiserat av ETUCE (European Trade Union Committee for Education)

Genomfört i samarbete mellan lärarorganisationer och forskare

ELFE1 (2004 – 2005): Danmark, Norge, Portugal, Storbritannien och Tyskland

ELFE2 (2008 – 2009): Danmark, Lettland, Polen, Slovenien och Storbritannien

syfte
Syfte

Att bättre förstå styrkor och svagheter med användning av IKT i undervisningen.

Att identifiera sätt att använda IKT i undervisningen som stöder ett bättre lärande.

Att identifiera faktorer som stöder och hindrar den pedagogiska användningen av IKT

urval av skolor
Urval av skolor

Urvalet i respektive land gjordes av lärarorganisationen i landet.

Besöket kunde endast ta en dag.

Det skulle vara “normala” skolor – alltså inte skolor som fått särskilda medel för IKT.

Skolorna skulle ha ett rykte om sig att ha en avancerad användning av IKT.

Avancerad användning av IKT måste förstås i respektive nationell kontext.

data samlades in fr n
Data samlades in från:

Intervjuer: rektorer, lärare, elever

Enkäter: rektorer, IKT samordnare

Dokument: handlingsplaner och andra relevanta dokument

Observationer: rundvandringar på skolorna, besök i klassrum och på lektioner

vad kan vi s ga utifr n dessa data
Vad kan vi säga utifrån dessa data?

Fallstudier

Litet antal skolor, men skolor med avancerad användning av IKT

Resultaten kan inte generaliseras.

Erfarenheterna ifrån de besökta skolorna kan ge en vink om de risker och möjligheter som andra skolor kan möta när de utvecklar sin IKT-användning

s tt att anv nda ikt i undervisningen elfe 2
Sätt att använda IKT i undervisningen (ELFE 2)

Internet

PowerPoint, Smart boards / interaktiva skrivtavlor

Pedagogiska program

hur p verkas eleverna elfe 1
Hur påverkas eleverna?(ELFE 1)
 • Eleverna har inga “instrumentella” problem att arbeta med datorer och IKT.
 • I allmänhet tycker eleverna om att arbeta med datorer.
 • Nya kompetenser så som förmåga att arbeta självständigt i projekt, att söka information, att samarbeta och kommunicera lyftes fram av skolorna.
 • Eleverna verkar ha mer självförtroende och bättre motivation att lära.
 • Inga tydliga bevis för hur IKT användning påverkar elevernas lärande.
hur har l rarnas arbete f r ndrats elfe 1
Hur har lärarnas arbete förändrats? (ELFE 1)
 • Projektbaserad undervisning
 • Läraren - organisatör
 • Mer varierade resurser
 • Mer individualiserad undervisning
 • Nya kompetenser
 • Några lärare- pionjärer - entusiaster
 • Några lärare- ogillar förändringarna
steg i utvecklingen av ikt i skolan
Steg i utvecklingen av IKT i skolan

Plomp, Brummelhuis, & Rapmund (1996) :

 • IKT som ett stöd av traditionell undervisning (de flesta skolorna)
 • IKT som en del av en mer innovativ undervisning så som arbetslag, ämnesövergripande projekt och arbete i en takt anpassad efter varje elev – individualisering (några försök)
 • Användning av IKT för att stödja aktivt, kreativt och gemensamt lärande (några få försök)
viktiga punkter f r att utveckla ikt anv ndning elfe 1 och 2
Viktiga punkter för att utveckla IKT användning (ELFE 1 och 2)
 • En gemensam vision om lärande och undervisning
 • Skolors deltagande i andra projekt
 • Skolledningens stöd
 • Integrering av IKT som en del av skolans kultur
 • Lärares fortlöpande utbildning
 • Lärarsamarbete
 • Skolpolitik och annat stöd ifrån det omliggande samhället
f r kontakt
För kontakt:

Ulf Fredriksson,Stockholms universitet, ulf.fredriksson@usos.su.se

Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet, gunilla.jedeskog@liu.se

Mer information om ELFE projektet:

www.elfe-eu.net

Fredriksson, U., Gajek, E. & Jedeskog, G. (2009) Ways to use ICT in schools to optimize the impact on teaching and learning. Acta Didactica NapocensiaVolume 2, Number 4, December 2009

Fredriksson, U., Jedeskog, G. & Plomp, T. (2008) Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project Education and Information Technologies Volume 13, Number 2 / June, 2008