Download
pravidlo 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVIDLO 4 PowerPoint Presentation

PRAVIDLO 4

86 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAVIDLO 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRAVIDLO 4 VÝSTROJ HRÁČOV Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung

  2. O základnej výstroji hráčov Bezpečnosť Hráč nesmie mať na svojej výstroji, ani inak na sebe čokoľvek, čo môže byť nebezpečné pre neho alebo pre iných hráčov, vrátane všetkých druhov šperkov alebo iných ozdobných predmetov.  Základná výstroj sa skladá z nasledovných samostatných častí: - tričko alebo košeľa s rukávmi, pričom farba rukávov musí byť rovnaká ako hlavná farba trička, či košele, - trenírky. V prípade, že má pod oblečené termonohavice alebo pančuchové nohavice, musia byť rovnakej farby ako hlavná farba trenírok, - štulpne, - chrániče holení, - obuv. Ak hráč stratí náhodne svoju kopačku a následne hrá s loptou a ihneď dosiahne gól, rozhodca ho uzná. Keďže k strate kopačky došlo náhodne, nepovažuje sa to za porušenie pravidla. Chrániče holení musia: - byť celé zakryté štulpňami, - byť vyrobené z gumy, plastu alebo iného vhodného materiálu, - poskytovať potrebný stupeň ochrany.  Farby dresov družstiev musia byť: - vzájomne jednoznačne odlišné, - odlišné od farby oblečenia rozhodcu a asistentov rozhodcov. Brankári oboch družstiev majú mať výstroj vzájomne odlišnej farby. Rovnako sa táto farba musí odlišovať od farby výstroja hráčov i rozhodcov. Ak majú brankári oboch družstiev dresy rovnakej farby a ani jeden z nich nemá náhradný inej farby, rozhodca môže dať pokyn na začatie stretnutia. Brankári môžu nosiť spodnú časť teplákovej súpravy. Považuje sa to za súčasť ich základnej výstroje.

  3. Doplnková výstroj a šperky Doplnková výstroj Hráč môže používať aj inú výstroj ako základnú, pod podmienkou, že chráni jeho zdravie a nie je nebezpečná pre neho, ani pre iných hráčov. Šatky okolo krku nie sú súčasťou výstroje a nie je dovolené nosiť ich počas stretnutia. Oblečenie alebo výstroj, ktoré nie sú súčasťou základnej výstroje, musí rozhodca skontrolovať a posúdiť, či nie je nebezpečné. Rôzne moderné druhy ochrannej výstroje ako napríklad ochrana hlavy, maska na tvári, chránič kolena alebo ramena musia byť vyrobené z mäkkého vyplneného materiálu. Taká doplnková výstroj nie je považovaná za nebezpečnú a je povolená. Pomocou nových technológií boli vyrobené okuliare pre športovcov, ktoré sú dostatočne bezpečné pre toho, kto ich nosí a pre ostatných hráčov tiež nepredstavujú nebezpečenstvo. Rozhodcovia môžu tolerovať ich oprávnené použitie, najmä u mladých hráčov. Všetky časti výstroje musia byť pred stretnutím skontrolované. Používanie takej výstroje, ktorá je nebezpečná alebo sa používaním nebezpečnou stane v priebehu stretnutia, je zakázané. Používanie rádiokomunikačného systému medzi hráčmi a realizačným tímom je zakázané. Šperky Nosenievšetkých druhov šperkov alebo bižutérie (napríklad prstene, retiazky, náramky, náušnice, kožené a gumené náramky a podobne) je prísne zakázané a ak rozhodca, zistí ich požitie, musia byť odstránené. Aj rozhodcovia majú zakázané nosenie šperkov počas stretnutia (okrem hodiniek alebo iných prístrojov na meranie času).

  4. Sankcie a nadviazanie na hru Sankcie za porušenie pravidla Pri porušení pravidla: - nemusí byť hra prerušená ihneď, - hráča, ktorý porušil pravidlo vykáže rozhodca z hracej plochy, aby si upravil výstroj v súlade s pravidlom, - hráč opustí hraciu plochu, upraví si výstroj a vyčká tam minimálne do nasledujúceho prerušenia hry, - hráč vykázaný z hracej plochy, aby odstránil nedostatky na svojej výstroji, sa smie vrátiť do hry len so súhlasom rozhodcu, - rozhodca najprv skontroluje, či je výstroj hráča v súlade s pravidlom, kým mu povolí opätovný vstup na hraciu plochu, - hráč, vykázaný pre nedostatky vo výstroji, môže dostať povolenie na vstup na hraciu plochu len v čase, keď je lopta mimo hry. Hráč, ktorý bol vykázaný z hracej plochy z dôvodu porušenia pravidla, musí byť napomenutý, ak opätovne vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu. Ak hráč stratí svoju kopačku náhodne a následne hrá s loptou alebo ihneď dosiahne gól, rozhodca ho uzná, pretože k strate kopačky došlo náhodne a to sa nepovažuje za porušenie pravidla. Nadviazanie na hru Ak rozhodca prerušil hru, aby napomenul hráča pre porušenie tohto pravidla, na hru nadviaže nepriamym voľným kopom, ktorý vykoná hráč súpera z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry, v súlade s pravidlom 13. Rozhodnutie IFAB Hráči nesmú na svojej spodnej bielizni odhaľovať heslá alebo reklamy. Základná povinná výstroj nesmie obsahovať žiadne politické, náboženské, ani osobné vyhlásenia. Hráč, ktorý si vyzlečie tričko alebo odhalí pod nám heslá, prípadne reklamy, bude potrestaný organizátorom súťaže. Družstvo, ktorého hráč bude mať na základnej povinnej výstroji politické, náboženské alebo osobné vyhlásenie, potrestá organizátor súťaže alebo priamo FIFA.

  5. Rozhodnutie SFZ 1. Hrať bez obuvi je zakázané. 2. Gumotextilné kopačky sa pokladajú za rovnocenné kopačkám koženým. Hráč smie nastúpiť na stretnutie v gumotextilných kopačkách i vtedy, keď ostatní hráči hrajú v kožených. 3. V stretnutiach mládeže je povolený štart v zodpovedajúcej športovej obuvi, v kategórii dorastencov a starších žiakov i v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi. 4. Používanie chráničov holení je povinné. 5. V stretnutiach mládeže zodpovedajú za správny výstroj hráčov i tréneri a vedúci družstiev.

  6. Odporúčanie rozhodcom Ako postupuje rozhodca pri kontrole výstroje Hráči sa musia podrobiť kontrole výstroje pred začiatkom stretnutia, rovnako ako striedajúci hráči pred vstupom na hraciu plochu. Ak pred začiatkom stretnutia rozhodca nájde na výstroji hráča chybu, ktorú nemožno odstrániť, nesmie tohto hráča pripustiť k hre. Jeho družstvo však môže doplniť iný hráč na plný počet. Ak rozhodca zistí v priebehu hry, že hráč má nepovolený výstroj alebo šperk, musí: - upozorniť hráča, aby nepovolenú výstroj alebo šperk odstránil, - nariadiť hráčovi, aby na odstránenie nedostatkov opustil hraciu plochu. V prípade, že hráč neuposlúchne hneď, musí tak urobiť pri najbližšom prerušení hry, - napomenúť hráča, ktorý sa odmietne podrobiť pokynu rozhodcu, prípadne znova má na sebe nepovolenú výstroj alebo šperk. Ak bola hra prerušená, aby rozhodca napomenul hráča za porušenie pravidla, hra pokračuje nepriamym voľným kopom v prospech súpera ( v súlade s pravidlom 13), z miesta kde bola lopta v čase prerušenia hry. Ďalšie požiadavky na výstroj Hráči obidvoch družstiev musia mať na zadnej strane trička označenie zreteľnými číslicami, vysokými najmenej 25 cm. Číslovanie brankára (musí byť uvedený na prvom mieste v zostave) a ostatných hráčov musí zodpovedať číslam i menám, uvedeným v zápise o stretnutí. Pred začiatkom stretnutia to potvrdí kapitán podpisom. Kapitán družstva je povinný nosiť na ľavom rukáve zreteľnú, najmenej 5 cm širokú pásku z látky, ktorá je farebne odlišná od farby dresu. Platí to aj pre hráča, ktorý v priebehu stretnutia prevezme funkciu kapitána. Za nepriaznivého, chladného, počasia si hráči môžu, so súhlasom rozhodcu, obliecť pod výstroj pančuškové alebo teplákové nohavice. Brankár smie v teplákových nohaviciach nastúpiť kedykoľvek. Môže tiež nosiť ako ochranu pred oslnením čiapku s mäkkým látkovým štítkom. Je dovolené hrať aj v inej športovej obuvi ako v kopačkách, no všetci hráči obidvoch družstiev musia mať rovnocennú obuv, zodpovedajúcu ustanoveniam pravidla 4.