Download
mysln hra rukou pravidlo 12 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚMYSLNÁ HRA RUKOU Pravidlo 12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚMYSLNÁ HRA RUKOU Pravidlo 12

ÚMYSLNÁ HRA RUKOU Pravidlo 12

96 Views Download Presentation
Download Presentation

ÚMYSLNÁ HRA RUKOU Pravidlo 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ÚMYSLNÁ HRA RUKOUPravidlo 12 Jak správně aplikovat pravidla fotbalu

  2. CO ŘÍKÁ PRAVIDLO 12(A) „Rozhodčínařídí PVK nebo PK proti družstvu, kterého hráč se dopustí jednoho z následujícíchpřestupků... (10) - hraje zakázaným způsobem rukou (vyjmabrankářeve vlastním pokutovém území)...“

  3. CO ŘÍKÁ PRAVIDLO 12(C) Rozhodčíhráčenapomene, když ten... ....sa chová nesportovně tak, že zahraje zakázaným způsobem rukou a tím... .... zastaví soupeřislibněserozvíjející útočnou akci .... se snaží získat výhodu slibnéakce .... sa snaží dosáhnoutbranku do soupeřovybranky... .... soustavně porušuje pravidla...

  4. CO ŘÍKÁ PRAVIDLO 12(D) „Rozhodčí hráče vyloučí, když ten... zakázanou hrou rukou zmaří soupeři vyloženou brankovou příležitost, nebo zakázanou hrou rukou zabrání přímého dosažení soupeřovy branky (nevztahuje sa na brankaře ve vlastním pokutovém území)...“

  5. CO ŘÍKÁ PRAVIDLO 12 A „Kritéria posouzenípřestupku : u těla, od těla • zda se jednalo o pohyb ruky k míči nebo pohyb míče k ruce, • zda ruka hráče byla v přirozené pozici odpovídající pohybu hráče, 2x DVD bundesliga zda se hráč snaží předejít tomu, aby se míč dotkl jeho ruky,zda hráč měl možnost kontaktu ruky a míče předejít, • posouzení hry rukou uvnitř PÚ

  6. Rozhodčímusíposoudit hru rukou jakopřestupek jen, když... ...je jasné, že hráč zahrál rukou míčúmyslně ...hráč vehře pohyboval rukama s rizikem, že zasáhnemíč rukou a následně sa tak stalo

  7. Rozhodčínesmí považovať hru rukou za přestupek, když... ...prudce kopnutý míč z bezprostřední blízkosti zasáhne ruku hráče, pričemž tento přirozeně hýbal rukou v rámci pohybu celého těla, ...si hráč spontánněchrání určitou choulostivoučásttěla, ...si hráč sám při odkopu nastřelí ruku míčem

  8. Proč máme problémy správněposuzovat hru rukou ? • Nepozornost / slabá koncentrace • Špatné poziční postavení • Nesprávnáinterpretace pravidla • Nedostatečná spolupráce s AR • Nedostatek osobní statečnosti • Neochota dělatnepopulární rozhodnutí • Smůla DVD 2 09 A18, A19, A20, C 12

  9. Spolupráce : Spolupráce v PÚ 1. R má dostatek informací 2. R má nedostatek informací 3. R nemá žádné informace Poziční postavení AR při provádění PK

  10. POUČENÍ : Dělat chyby je lidské, opakovat je jejižhloupost, aneboneschopnost ...