Download
p kov pravidlo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pákové pravidlo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pákové pravidlo

Pákové pravidlo

525 Views Download Presentation
Download Presentation

Pákové pravidlo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pákové pravidlo • Slitina o složení c0 a hmotnosti m0, která má teplotu t2. Jsou v ní přítomny krystaly tuhého roztoku o hmotnosti mL a koncentraci c2. Bilance jedné ze složek např. B, je dána vztahem: mS . c3 + mL . c2 = m0 . c0 = (mS + mL) c0 jehož upravením dostaneme: mL(c0 – c2) = mS(c3 – c0) a tj. poměr množství tuhé fáze a taveniny je úměrný poměru délek úseček c0 – c2 a c3 – c0. c0 – c2 c3 – c0 mL mS

 2. Tavenina (L) likvidus 1 teplota 2 solidus Tuhá fáze (α) A (100%) B (100%) % A % B 1´ Fáze (%) α L 2´ A (100%) B (100%)

 3. 100 α % L 0 A (100%) B (100%)

 4. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) L A (100%) B (100%)

 5. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) L α A (100%) B (100%)

 6. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) L α β A (100%) B (100%)

 7. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) L α β A (100%) B (100%)

 8. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) E α β A (100%) B (100%)

 9. L L+  L+    E +  A B E Fáze (%) α β A (100%) B (100%)

 10. α´ β´ E Fáze (%) β α A (100%) B (100%)

 11. L teplota L+B AnBm+B L+ AnBm L+A A+ AnBm B AnBm A E2 L A B AnBm A B

 12. teplota B A BII E Fáze (%) α B A B