riskien arviointi perusopetuksen k sit iss n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä. Pikaohje työkalun käyttöön Helena Vuorio. Mikä on riskien arvioinnin tarkoitus?. Tunnistaa työpaikan vaarat ja kuormitustekijät. Selvittää toimenpiteet havaittujen vaarojen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä' - tacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
riskien arviointi perusopetuksen k sit iss

Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä

Pikaohje työkalun käyttöön

Helena Vuorio

mik on riskien arvioinnin tarkoitus
Mikä on riskien arvioinnin tarkoitus?
 • Tunnistaa työpaikan vaarat ja kuormitustekijät.
 • Selvittää toimenpiteet havaittujen vaarojen

ja kuormitustekijöiden poistamiseksi tai

pienentämiseksi.

olennaista on
Olennaista on…
 • katsoa työympäristöä vähän tarkemmin, ja ikään kuin ulkopuolisen silmin ja nostaa keskusteltavaksi ja tarvittaessa kehitettäväksi sellaisia asioita, jotka vaikuttavat opettajien ja oppilaiden turvallisuuteen ja työhyvinvointiin
 • oppia kokonaisvaltaista riskien hallinta-ajattelua, jotta oman luokan vaara- ja kuormitustekijät hahmottuvat paremmin jatkossakin
riskien hallinnan ja arvioinnin vaiheet
Riskien hallinnan ja arvioinnin vaiheet

Arvioinnin suunnittelu

Vaara- ja haittatekijöiden

tunnistaminen

Seuranta ja palaute

Välittömät toimenpiteet

Riskin suuruuden määrittäminen

Seuraukset

Todennäköisyys

Riskin merkittävyydestä

päättäminen

Toimenpiteiden valinta

ja toteuttaminen

perusidea
Perusidea

Mervi Murtonen, Riskien arviointi työpaikalla -työkirja

vaara ja kuormitustekij it
Vaara- ja kuormitustekijöitä

Kaikki osa-alueet käydään läpi jokaisessa kohteessa

Jokaisesta osa-alueesta on tarkistuslista

Mervi Murtonen, Riskien arviointi työpaikalla -työkirja

l hde tekem n riskien arviointia seuraavien lomakkeiden avulla
Lähde tekemään riskien arviointia seuraavien lomakkeiden avulla
 • 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake
 • 2 Tarkistuslistat
 • 3 Kohdekohtainen toimenpidelomake
1 riskien arvioinnin suunnittelulomake
1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake

Aloita täyttämällä taustatiedot riskien arvioinnista.

Jaa luokka arviointikohteisiin

Voit jakaa luokan työtehtävien, työpisteiden tai tilojen mukaisesti

Voit aloittaa tarkastelemalla opetusta yleisesti ja sitten siirtyä tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin työpisteitä

Kerää työryhmä ja päätä aikataulu

2 tarkastuslistojen t ytt minen k y jokaisessa kohteessa l pi kaikki kolme tarkistuslistaa
2 Tarkastuslistojen täyttäminenKäy jokaisessa kohteessa läpi kaikki kolme tarkistuslistaa.

Täytä taustatiedot kohteesta

Rastita jokin kolmesta vaihtoehdosta.

ja kirjoita muistiin lyhyt selitys vaara aiheuttavasta tekijästä.

Tarkempi selitys tulee seuraavaan lomakkeeseen.

3 kohdekohtainen toimenpidelomake

Kohdekohtainen toimenpidelomake täytetään, kun kaikki tarkistuslistat on täytetty yhdessä kohteessa.

Kun tarkastuslistassa on X kohdassa- aiheuttaa vaaraa niin se tarkoittaa, että riskin suuruus on arvioitava ja vaaratilanne on kuvattava tarkemmin tähän lomakkeeseen.

Riskin suuruus päätetään arvioimalla vaaratilanteen todennäköisyys (epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen) ja arvioimalla tapahtuneesta aiheutuneiden seurausten vakavuus. Kun riskin tunnusluku on 3–5 on ehdotonta reagoida siihen ja päättää parannustoimenpiteistä.

Rehtorin olisi hyvä olla mukana toimenpiteitä päättäessä.

3 Kohdekohtainen toimenpidelomake

Seurausten vakavuus

Tapahtuman todennäköisyys

Riskin suuruus

Käytä riskitaulukkoa riskin suuruuden arvioimiseen

riskin suuruuden m ritt minen
Riskin suuruuden määrittäminen

Tehdään asioiden luokittelun, priorisoinnin ja

päätöksenteon helpottamiseksi.

Sekä seurausten vakavuuden että tapahtuman todennäköisyyden määrittämisessä ei ole olennaista absoluuttinen tarkkuus. Yksittäisen riskin suuruutta tärkeämpää on etsiä asioille eroja kolmen eritasoisten seurausten ja todennäköisyyden avulla.

Toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti suurimpiin riskeihin ja sitten yksityiskohtiin. Kun riskin tunnusluku on 3 – 5, on ehdotonta reagoida siihen ja päättää parannustoimenpiteistä.

slide12

Riskin suuruus

Tarvittavat toimenpiteet riskin pienentämiseksi

1=Merkityksetön riski

 • Riski on niin pieni, että toimenpiteitä ei tarvita

2=Vähäinen riski

 • Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita.
 • Seurataan tilannetta ja varmistetaan, että riski pysyy vähäisenä.

3=Kohtalainen riski

 • On ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi
 • Toimenpiteet tulee mitoittaa ja aikatauluttaa järkevästi

4=Merkittävä riski

 • Riskin välitön pienentäminen on välttämätöntä
 • Toimenpiteet tulee aloittaa nopeasti
 • Riskialtis toiminta pitää saada loppumaan

5=Sietämätön riski

 • Riskin poistaminen on välttämätöntä aloittaa heti
 • Toiminta ei ole sallittua, ennen kuin riskiä on saatu pienennettyä tai poistettua
toimenpide vaihtoehtoja
Toimenpide vaihtoehtoja:

Teknisiä toimenpiteitä

kuten teknisten puutteiden korjaaminen, uudet laite- tai työtilaratkaisut, suojusten tai turvalaitteiden kehittäminen, varmistus- ja hälytysjärjestelmät tai huollon ja kunnossapidon parannukset.

Organisaation toimintaan liittyviä toimenpiteitä

kuten yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, toimintaohjeiden laatiminen, valvonnan tai seurannan kehittäminen, tiedonkulun ja työnsuunnittelun parantaminen tai vastuista sopiminen.

Yksilöiden toimintamahdollisuuksia parantavia

toimenpiteitä

kuten uusien työvälineiden, työvaatetuksen tai henkilösuojainten hankinta, ohjeistus, perehdyttäminen ja koulutus, uudet työaika- tai työparijärjestelyt.

Mervi Murtonen, Riskien arviointi työpaikalla -työkirja

teknisi toimenpiteit riskien arvioinnin tuloksena
Teknisiä toimenpiteitä riskien arvioinnin tuloksena

Valvonnan parantaminen koneiden lukituksella

Liikkuvien osien suojaus ja käynnistämisen estäminen

Kuvat: Oulun opetustoimen työsuojelu, Jaakko Sohlo

Suojakäsineet värjäykseen

Johtojen vedonpoistot

Koneiden vakavoittaminen

l hteet
Lähteet:

Sohlo, Jaakko. 2007. Riskien hallinta käsitöissä -luento. Oulun Syyspäivät 2007.

Murtonen, Mervi. 2003. Riskien arviointi työpaikalla-työkirja.