jouni tuomisto mikko pohjola thl nordem oy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avoin arviointi ja avoin päätöksentekokäytäntö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avoin arviointi ja avoin päätöksentekokäytäntö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Avoin arviointi ja avoin päätöksentekokäytäntö - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Jouni Tuomisto, Mikko Pohjola THL, Nordem Oy. Avoin arviointi ja avoin päätöksentekokäytäntö. Taustaa. Ympäristö vaikuttaa terveyteen: Ilmansaasteet, pienhiukkaset Kosteusvauriot, hometalot Melu ja helle Pysyvät orgaaniset ympäristömyrkyt ja metallit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Avoin arviointi ja avoin päätöksentekokäytäntö' - elga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
taustaa
Taustaa
 • Ympäristö vaikuttaa terveyteen:
  • Ilmansaasteet, pienhiukkaset
  • Kosteusvauriot, hometalot
  • Melu ja helle
  • Pysyvät orgaaniset ympäristömyrkyt ja metallit
ymp rist terveys on osa kunnallista p t ksentekoa
Ympäristöterveys on osa (kunnallista) päätöksentekoa
 • Kaavoitus ja sen vaikutukset mm. liikenteeseen
 • Ympäristön viihtyisyys ja sen vaikutus hyvinvointiin
 • YVA, ympäristöluvitus (Talvivaara)
 • Rakennusluvat
 • Päätöksentekijöinä mm. kunnat, AVIt, ely-keskukset
miten terveysvaikutukset huomioidaan
Miten terveysvaikutukset huomioidaan
 • Vaikutusarviointi päätösvalmistelun tukena
 • IVA, TVA, SVA, SOVA, YVA, …
 • Uusi kokonaisvaltainen lähestymistapa:
  • Avoin arviointi ohjeistaa arviointikäytäntöjä
   • Aiheena periaatteessa mikä tahansa
  • Päätösvalmistelun seuranta ja ohjaus
mit on avoin arviointi
Mitä on avoin arviointi
 • Tuotetaan tietyssä päätöksessä tarvittavaa tietoa avoimin työkaluin.
 • Kuka tahansa saa osallistua työskentelyyn (päättäjät, asiantuntijat, sidosryhmät).
 • Toimintaa ohjaavat säännöt (keskustelusäännöt, tietorakenteet, syy-seuraussuhteet, …)
 • Tuloksena tieteelliseen tietoon ja arvoihin perustuvia suosituksia päättäjille.
 • ”Käypä päätös –suositus”
 • Esimerkkinä Rauma, Pori
rauman satamavaihtoehdot
Rauman satamavaihtoehdot
 • Tavoitteellisuus: Vastataan siihen kysymykseen, joka on päätökseteon kannalta tärkeää.
tekaisu
Tekaisu
 • STM:n rahoittama, THL:n koordinoima projekti 2012-2014
 • ”Vaikutusarviointien oltava tehokkaita tekaisuja eikä vuosikausien hankkeita.”
 • Tarkoituksena jalkauttaa kuntiin uusia käytäntöjä
  • Avoimesta arvioinnista
  • Avoimesta päätöksentekokäytännöstä
avoin p t ksentekok yt nt
Avoin päätöksentekokäytäntö
 • Neljä perusosaa:
  • Tahdonilmaus: päättäjän tavoitteet tiedossa ja toiminnan pohjana.
  • Toteutus: tiedon keruu ja jäsentäminen päätöksen tueksi.
  • Seuranta ja ohjaus: jatkuva työn peilaaminen ja parantaminen määriteltyjen tavoitteiden suhteen.
  • Yhteenvetämisen taito: tietotaitoa siitä, miten tietoa ja arvoja jäsennetään johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.
avoin p t ksentekok yt nt1
Avoin päätöksentekokäytäntö
 • Kehitetty yhdessä Innokylän kanssa
 • Täydentää Innokylän lähestymistapaa
  • Laajentaa ajattelua terveydenhuollon ulkopuolelle
  • Korostaa vaikutusarviointeja päätösvalmistelussa
 • Sisältää käytäntöjä, ohjeistusta ja kriteereitä vaikutusarviointien evaluointiin
 • Jatkuvan seurannan ja ohjauksen periaate
avoin p t ksentekok yt nt kasteessa
Avoin päätöksentekokäytäntö Kasteessa
 • Tavoitteena oli rakentaa Kaste-hakemus 2013 soveltamaan ja testaamaan avointa päätöksentekokäytäntöä.
  • Vaati liikaa sitoutumista ja resurssointia kunnilta.
 • Nyt kevyempi kunta- ja hankeyhteistyö:
 • Tavoitteena konkreettiset hankkeet, joissa
  • päätöksenteon tukemisen elementti
  • hankkeen vaikuttavuuden evaluointi,
  • ympäristöterveyden näkökulma.
esityksen yleiskuva
Esityksen yleiskuva
 • Tekaisu pähkinänkuoressa
 • Palautetta kentältä: ympäristöterveydenhuolto
 • Kuntapilotit: suunnitelma ja aikataulu
  • Esimerkkinä Porin suunnitelma
 • Käytännön työkaluja terveysvaikutusten arviointiin
 • Haasteita ja mahdollisuuksia
tekaisu p hkin nkuoressa
Tekaisu pähkinänkuoressa
 • Tavoite: Parantaa päätöksenteon käytäntöjä siten, että tieto huomioidaan paremmin.
 • Rajaus:
  • Ympäristön terveysvaikutukset
  • Kunnallinen päätöksenteko, erityisesti maankäyttö
  • Laajennettavissa mihin aiheeseen tahansa…
 • Oivallus: Päätösten valmistelua muutettava: Tiedon käyttämisen käytännöt eli kysyntäimu uudistettava, samoin tavat jolla tietoa tuotetaan ja tarjotaan.
kuntapilotit p t svalmistelun tuki ja menetelm n testaus
Kuntapilotit: päätösvalmistelun tuki ja menetelmän testaus
 • Tavoitteena on löytää puolenkymmentä kuntaa, joiden kanssa tehdään yhdessä päätösvalmistelua näistä aiheista:
  • ympäristölupa,
  • ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA-prosessi),
  • kaavoitus (asema- tai osayleiskaava tai liikennesuunnitelma), tai
  • rakennuslupa tai muu vastaava luvitus.
tekaisun kuntapilottien aikataulu
Tekaisun kuntapilottien aikataulu
 • Pilottien käytännön suunnittelu (kevät, kesä 2013)
 • Rahoitushakemuksen tekeminen piloteille (kevät, kesä)
  • Kunnallisalan kehittämissäätiö DL 31.8.2013
  • Kaste-ohjelma DL 30.9.2013
 • Tekaisu-menetelmän koulutus (syksy 2013 - )
 • Pilottien toteutus (syksy 2013, talvi 2014)
 • Pilottien evaluaatio ja suositukset (2014-2015)
pilotin evaluointi
Pilotin evaluointi
 • Lopussa Tekaisu-hanke toteuttaa uuden kyselyn
 • Kyselyiden sekä seurannan ja ohjauksen antaman informaation pohjalta vedetään johtopäätöksiä pilottien onnistumisesta ja annetaan palautetta osallistuneille
 • Pilottien onnistumista seurataan myös jälkikäteen seuraamalla uusien käytäntöjen soveltamista toisiin päätöstilanteisiin.
 • Kaikista piloteista tehdään yleisempiä päätelmiä menetelmän toimivuudesta ja tehdään ehdotuksia kunnallisen päätöksenteon käytäntöjen kehittämisestä.
toiminnallisuuksia opasnetissa vaikutusarviointien tueksi
Toiminnallisuuksia Opasnetissa vaikutusarviointien tueksi
 • Vesiopas: talousveden mikrobiologiset riskit ja talousveden puhdistusprosessien vaikutus.
 • Minera: kaivostoiminnan terveysriskit (pöly, pakokaasut, melu, haju, metallipäästöt, jätevesi, sedimentit…)
 • Terveysvaikutusten arviointi (DALY-laskenta)
 • Pienhiukkasvaikutukset
p telm t
Päätelmät
 • Tekaisu ja muut projektit ovat tuottaneet uudenlaista tukea terveysvaikutusarviointiin.
 • Ymmärrys siitä, mitä asioita on muutettava, on täsmentynyt. Näitä on kysyttävä:
  • Mitkä ovat päättäjän tavoitteet?
  • Minne voin kritisoida ja miten se huomioidaan?
  • Miten työtä seurataan, miten sitä korjataan?
  • Mistä paikasta löydän kaiken valmistelutiedon?
  • Miten voin käyttää tietoa omaan tarkoitukseeni?
 • Käytännön haasteita:
  • Hitaus muuttaa nykykäytäntöjä.
  • Toimintatavat avoimuuden vastaisia.
  • Konkreettisten esimerkkien puute.
  • Resurssipula kehitystyöhössä.
rahoitushaasteita
Rahoitushaasteita
 • Ilman lisärahoitusta kunnat eivät halua ottaa uusia tehtäviä.
  •  Kunnilla liian vähän resursseja kokeilla ja kehittää uutta, kun päivittäisistä vaatimuksistakin on vaikea selvitä.
 • Kaste-rahoitusta ei kiinnosta hakea.
  • Kaste-rahojen uskotaan ohjautuvan sairaanhoito- ym. hankkeisiin eikä tällaiseen päätöksenteon kehittämiseen.

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS rahoittaa vain tutkimusta, ei kuntien toimintaa.

Sitran rahoitus?

Pienet kuntapilotit, joissa kunnan lisätyö hyvin pieni?

yhteistoimintamahdollisuuksia
Yhteistoimintamahdollisuuksia?
 • Tähän asti on etsitty yksittäisiä kuntia, joilla on oma pilottiaiheensa.
 • Pitäisikö yrittää löytää yleisesti kiinnostava aihe,
  • joka olisi usean kunnan mielestä kiinnostava,
  • joka ei vaatisi erityisiä lisäresursseja kunnilta,
  • joka hyödyttäisi yhteistoiminnan kautta kaikkia?
 • Millaisia aiheita löytyisi?
  • Uuden toiminnon pienhiukkasvaikutukset lähiympäristössä.
  • Polttonesteiden jakeluasemien uudelleenluvitus.
  • Raakaveden terveysriskien kartoitus.
  • Muita?
mit etuja on tekaisu menetelm st
Mitä etuja on Tekaisu-menetelmästä?
 • Tahdonilmaus selkeyttää sitä mihin pyritään ja samalla auttaa ohjaamaan tekemistä.
 • Netissä toimivat, helppokäyttöiset mallit ja datan jakaminen lisäävät uudelleenkäytettävyyttä ja vähentävät työtä jatkossa.
 • Ihmisten aikainen kuuleminen säästää valituksilta ja viivytyksiltä jatkossa. Se myös parantaa päätösten sisältöä.
 • Lähtökohtaisesti kaikki ideat sallitaan, mutta ”mädät omenat” karsitaan tarmokkaasti, jolloin huomion voi keskittää kelvollisiin ideoihin ja vaihtoehtoihin.
tekaisu menetelm n perusta
”TEKAISU-menetelmän” perusta

(Knowledge) practices

Policy making

Assessment

Implementation

Outcomes

 • Process
 • Product
 • Use
 • Interaction
 • Design
 • Execution
 • Follow-up

Evaluation &

management

slide26

TEKAISU

 • II vaihe: Tietoa tehokkaasti hyödyntävien päätösprosessien kehitys ja kokeilu (2013-2014)
  • Kunnat: uuden toimintatavan yhteiskehitys ja soveltaminen todellisessa selvitys-/päätöstilanteessa
   • Rauma, Kuopio, Lahti, ...
  • TP1: välineitä ja tukea kehittämisen ja toimeenpanon hallintaan sekä toimintatapojen evaluointiin
  • TP3: välineitä ja tukea avoimeen terveysvaikutusarviointiin osana selvitys-/päätöstyötä
  • Rahoitus: Kaste-ohjelma (kunnat hakijoina), STM:n määräraha (?)
slide27

TEKAISU

 • III vaihe: Uuden kunnallisen päätöksenteon toimintamallin edellytykset ja levittäminen (2014 →)
  • TP4 & TP5
  • Ministeriöt: lakien ja asetusten tarkistaminen?
  • Kunnat: uuden toimintatavan yhteiskehitys ja soveltaminen käytännössä
  • THL, Nordem, Kuntaliitto?, Innokylä?, ...: tietoa, välineitä ja tukea kehittämiseen, toimeenpanoon, evaluointiin, vaikutusarviointiin, levittämiseen
  • Rahoitus: ?
slide28

Innokylä

 • ”Innokylä tarjoaa sosiaali- ja terveysalan toimijoille ympäristön, jossa nämä voivat löytää toisensa, kehittää yhdessä sekä levittää uusia ideoita ja innovaatioita. Innokylässä ihmiset ja ideat kohtaavat.”
  • Https://www.innokyla.fi
  • Yhteiskehitys, toteutus,evaluointi, levittäminen
  • Välineet, tuki, tapahtumat
  • SOSTE, Kuntaliitto, THL
slide29

TEKAISU ja Innokylä

 • Tiedon tehokas hyödyntäminen käytännössä
 • Samanlainen toimintamalli ja pragmaattinen tietoon keskittyvä lähestymistapa
 • Laaja (vähintäänkin kansallinen) vaikuttavuus
 • STM, THL, Kuntaliitto
   • Yhteistyö THL/YMAL ↔ THL/MEKA ↔ Nordem menetelmä- ja välinekehityksessä
 • Innokylästä mallia, keinoja ja osaamista TEKAISUun
  • TEKAISU pienempi ja keskittyy ensin uusiin käytäntöihin muutamissa esimerkkitapauksissa (toisaalta TEKAISUn kohde laajempi)
slide30

Kaste

 • Strateginen ohjausväline, jolla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.
  • 2. ohjelma 2012-2015
  • Valtionavustuksia uudistus-hankkeille
   • Laajuus, merkittävyys,käytännönläheisyys,kehittäminen,vaikuttavuus,asiakaslähtöisyys,ongelmien ehkäisy,hyvinvoinnin edistäminen…
   • Haku 31.12.2012päätökset 2/2013alkuun keväällä / kesällä
slide31

TEKAISU ja Kaste

 • TEKAISUn II vaiheen päärahoitus Kasteesta?
  • Terveysvaikutukset päätöksenteossa → laaja muutos tietokäytänöissä
  • Kunnat hakijoina, THL:n työ STM:n määrärahasta
 • TEKAISU-Kaste yhteys myös Innokylän kautta
  • Kaste-hankkeiden evaluointi, raportointi ja levittäminen Innokylän kautta
  • => TEKAISU yhdistää Innokylän ja Kasteen yleisemmin kunnalliseen päätöksentekoon?