De Maya’s zeggen over Boebie : - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Maya’s zeggen over Boebie : PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Maya’s zeggen over Boebie :

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
De Maya’s zeggen over Boebie :
106 Views
Download Presentation

De Maya’s zeggen over Boebie :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De Maya’s zeggen over Boebie : Hij bezit diepe wijsheid en gezond verstand Boebie is een grote bron van kennis; voor leiding en bescherming v.d. gemeenschap. is een uitstekende docent en onderzoeker.

  2. Boebie is begiftigd met een briljante visie die anderen ontbreekt. Hij heeft een natuurlijke diepe spiritualiteit. Hij belichaamt het hoogste potentieel van alle leven. Boebie draagt het teken van de voltooiing. Hij is erg geavanceerd, vergevorderd.

  3. ademt hij met de uitgesproken vrouwelijke energie Gekoppeld met de cycli van de maan, Boebie ‘staat voor’ rechtvaardigheid, harmonie en evenwicht. van de eenheid, veiligheid en warmte.

  4. Boebie is de grote leermeester die het verkrijgen van alle kennis terugbrengt tot het onder ogen zien van je angsten. Boebie is de aloude wijze.

  5. Als je in angst bent kun je niet in liefde zijn, maar Ga in hartscontact met ieder levend wezen Boebie zelf zegt: vanuit liefde leer je alles. en je angsten zullen verdwijnen.

  6. Laat je angsten los en je staat open voor alle lessen en kennis die je omgeving jou wil geven.

  7. Hoe is het met jou ? Hoe is het met jou ? Ben jij in hartscontact met je omgeving? Spreek jij de ‘taal ‘ der liefde?