Download
autodesk maya n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autodesk Maya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autodesk Maya

Autodesk Maya

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Autodesk Maya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Autodesk Maya Jamie Baldridge

  2. Autodesk Maya. • Programa informàtic dedicat al desenvolupament de gràfics 3D per ordinador, efectes especials i animació. • ‘Maya’’ es la unió de tres línies de software 3D: Wavefront's The Advanced Visualizer, Thomson Digital Image (TDI) Explore i Alias' Power Animator. La empresa fusionada es va anomenar Alias-Wavefront. Alias-Wavefront va agafar com a base un programa de Macintosh ‘Alias Sketch’ i el va traslladar a la plataforma SGI afegint característiques d’aquesta. El nom clau per aquest projecte va ser ‘Maya’ (माया māyā), que a hindú evoca el concepte d’il·lusió. • Al principi Maya va fer servir TCL com un llenguatge de Scripting per abandonar les similituds que tenen amb el llenguatge de consola Unix. Amb la fusió amb Wavefront, el llenguatge es va canviar per el Sophia escollit per establir les bases de MEL. (Maya embedded lenguage). • Finalment la propietat del programa ‘Alias Maya’ va acabar en mans d’Autodesk El 10 de gener del 2006 i va passar a anomenar-se Autodesk Maya.

  3. Jamie Baldridge. • Jamie Baldridge -.1975, Estats Units. – Estudis: • Teologia i escriptura creativa a la Universitat Estatal de Lousiana. • Títol BFA en fotografia.

  4. Jamie Baldridge "Annunciation".

  5. Caracteristiques del programa:La característica més important de Maya es la capacitat per personalitzar el seu software, El programa té diverses eines per modelatge, animació, simulació de roba i cabell, dinàmiques (simulació de fluids), entre altres opcions. Tecnica aplicada a la obra d’en Jamie Baldridge: La idea comença amb esbossos, llavors passa a l’estudi fotogràfic on entren els jocs amb els models i l’espai cartesià. Després fa servir el programa digital ‘’Maya’’ per generar els ambients i objectes i fer retocs. Finalment barreja tots els elements amb el Photoshop.

  6. Obres:

  7. A pair of gnostic Jamie Baldridge

  8. Balancing Gibraltar. Jamie Baldridge

  9. The Socrates Safe Company –Jamie Baldridge

  10. Magda Vaz • Grup: B4-A4 • Laboratori d'Aplicacions Gràfiques • Niub: 16129901