20 Indigenous Words - PowerPoint PPT Presentation

20 indigenous words n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
20 Indigenous Words PowerPoint Presentation
Download Presentation
20 Indigenous Words

play fullscreen
1 / 21
20 Indigenous Words
89 Views
Download Presentation
mira
Download Presentation

20 Indigenous Words

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 20 Indigenous Words

 2. Guajolote Nahuatl

 3. Molcajete Nahuatl

 4. Cancun Maya

 5. Chicle Nahuatl

 6. Jícara Purépecha

 7. Pozole Nahuatl

 8. Xochimilco Nahuatl

 9. tomate Nahuatl

 10. cacahuate Nahuatl

 11. petate Nahuatl

 12. cacao maya

 13. hule Maya

 14. maíz Maya

 15. chocolate Maya

 16. colibrí Maya

 17. tabaco Maya

 18. canoa Maya

 19. cacao Maya

 20. nixtamal Nahuatl

 21. guayaba Maya