Informasjon & kommunikasjon - PowerPoint PPT Presentation

informasjon kommunikasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informasjon & kommunikasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informasjon & kommunikasjon

play fullscreen
1 / 9
Informasjon & kommunikasjon
251 Views
Download Presentation
jihan
Download Presentation

Informasjon & kommunikasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Informasjon & kommunikasjon i OFK

  2. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien • KOMMUNIKASJON ER ET LEDERANSVAR • Kommunikasjon skal: • Være basert på dialog og samhandling • Gi relevant og faktabasert info til målgruppene • Skape oppmerksomhet og legetimere OFK’s rolle • Bidra til positiv medieinteresse rundt OFK’s virksomhet

  3. Informasjonsnettverket Web-redaktører Med- lemmer fra fag- enheter og skoler INFO Skolenettverk

  4. INFO • Ingvild Bjørklund Wangen • Marianne Mobæk • Siri Velle Segelstad • Halvor Løkken • Stig Helge Hagrup

  5. INFO jobber med: • Rådgivning • Media • Oppland.no • Annonser • Årsmelding og plandokumenter • Internett for videregående skoler

  6. Informasjonsnettverkets grupper • Ekstern informasjon • Intern informasjon • Politisk synlighet • Samlinger og kompetanse

  7. www.oppland.no • Bygd i tråd med Universell Utforming • Består av en rekke siter • Ca 30 webredaktører • Under stadig utbygging • Vurdert som ett av landets beste offentlige nettsteder

  8. Grafisk profil • Konvolutter og brevpapir • Lysark • Trykksaker • Konferansemateriell • Annonser • Skilting • Inter- og intranett • Profileringsartikler

  9. (Public)360 • Saksbehandling og arkivsystem • Arbeidsflate internt • Ivaretar krav til offentlighetsloven • Offentlig journal • Politiske saksdokumenter og møter • Neste kurs 12. mars og 16. april