Kommunikasjon og samfunnskontakt
Download
1 / 40

Kommunikasjon og samfunnskontakt - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Kommunikasjon og samfunnskontakt. Regionmøter februar 2011, Kristian Marstrand Pladsen. Kommunikasjon og samfunnskontakt. Omdømme Kraftsituasjonen – en kommunikasjonsutfordring Energi, klima, verdiskaping – et politisk hovedbudskap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kommunikasjon og samfunnskontakt' - edith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Regionmøter februar 2011, Kristian Marstrand Pladsen


Kommunikasjon og samfunnskontakt1
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 • Omdømme

 • Kraftsituasjonen – en kommunikasjonsutfordring

 • Energi, klima, verdiskaping – et politisk hovedbudskap

 • Nettutvikling – flaskehalser, kabler og investeringskostnader

 • AMS – en kommunikasjonsmulighet


Resultatet av seks fokusgrupper rundt i landet
Resultatetavseksfokusgrupperrundtilandet


Hvem er kraftbransjen som person sett med kundenes yne
Hvemer kraftbransjen som person?- sett med kundenesøyne


Kundene

”En voksen, arrogant gubbe over 50, som verken kjenner oss eller har lyst til å bli kjent med oss!”

Kraftselskapene


Resultatet av seks fokusgrupper rundt i landet1
Resultatetavseksfokusgrupperrundtilandet

Et utvalg av funnene:

”Personligheten” til kraftselskapene: ”En voksen, arrogant gubbe over 50, som verken kjenner oss eller har lyst til å bli kjent med oss!”

Samfunnsrollen: ”De tar vannet vårt”

Markedsrollen: Et uforståelig marked

Lav interesse og kunnskap om bransjen (”At det er kjedelig, er det min feil?”)

Kommersiell kommunikasjon har lav effekt

Kundenes meninger forsterkes av media


Det er media som forteller om kraftmarkedet

Kundenesmeningerunderstøttesogforsterkesav media

Det er media som forteller om kraftmarkedet.

Kunden:Tell me what is my opinion?

Det er media som påvirker folks meninger.

Det er media som styrer det hele.

Hvor er kraftselskapene?


Selskapene

Produktet

DeterSELSKAPENE ogikkeproduktet

kundeneharSVÆRT KRITISKE MENINGER om


Slik nsker kundene vi skal v re
Slikønskerkundene vi skalvære

 • Lokal

 • En av oss

 • Tilbake igjen…

 • Lyttende

 • Menneskelig/ empatisk

 • Imøtekommende

 • Tar seg tid til meg/oss

 • Snakker forståelig

 • Åpen

 • Ærlig

 • Ydmyk

 • Annet sinne/ lynne

Kundene

”En voksen, arrogant gubbe over 50, som verken kjenner oss eller har lyst til å bli kjent med oss!”


Mulighetsrommet er faktisk stort
Mulighetsrommet er faktisk stort

 • Kundenes fokus er vel så mye på selskapene som produktene

 • Deres bilde av oss påvirkes av mediedekningen

 • De har et relasjonsbehov

 • De ønsker et selskap som bryr seg

 • Her er det plenty muligheter!

 • Men:

  • Markedsrolle og samfunnsrolle er forvirrende

  • Er det nok å forandre måtene vi kommuniserer på – må vi også forandre oss selv?Stor medieaktivitet
Stor medieaktivitet

 • ENERGI NORGE I MEDIA:

  • Utsendelse av 14 meldinger i januar

  • Et snitt på nesten 4 per uke

  • Nesten like mange som i hele 4 kvartal 2010 – som slett ikke var en særskilt stille periodeVinklinger
Vinklinger

 • Magasinnivå, tapping av magasinene

 • Prisforskjeller

 • El-sertifikater – og hvem som betaler dem

 • Historisk høy strømpris, årsakene (lite fokus på markedet)

 • Store fakturaer

 • Sparetiltak (sparekampanje)

 • Hvor går pengene?

 • Stengning av strøm

 • Nettleie og nettinvesteringer, flaskehalser

 • Utenlandskabler

 • Eksport av kraft

 • Import av kraft

 • Gasskraftverk

 • Avgifter

 • Magasinutvikling kommende vinter


Hovedbudskap
Hovedbudskap

Kraftsituasjonen

 • Bedre balanse

 • Mer nett og utenlandskabler

 • Mer kabler

 • Mer tempo

  Sima-Samnanger

 • Ja til linje, nei til fordyrende og forsinkende kabel

 • Nei til ytterligere utsettelse


Energi klima verdiskaping et politisk hovedbudskap
Energi, klima, verdiskaping – et politisk hovedbudskap

 • Store og mange utfordringer som griper i hverandre

 • Vi skal

  • Beskrive utfordringene

  • Foreskrive løsningene

  • Fremme bransjens rolle

 • På en måte som gir

  • Legitimitet i opinionen

   • Politisk gjennomslag


Hva st r vi overfor
Hva står vi overfor?

 • Store klimautfordringer i verden

 • Store planer for ny fornybar energi i Europa

 • Tiltakende kraftoverskudd i Norden

 • Usikkerhet i kraftmarkedet

 • Forsyningsutfordringer i flere regioner

 • Store nettprosjekter innenlands og fra utlandet

 • Stort fornyelses- og utviklingsbehov i nettet

 • Økende nettkostnader


Politisk fokus p en helhetlig plan
Politisk fokus på en helhetlig plan

VERDISKAPING

Verdiskaping – nå og siden

ENERGI

KLIMA

Nok energi – når den trengs – der den trengs

Et klimavennlig energisystem


Drivere som griper i hverandre
Drivere – som griper i hverandre

 • Karbonfrie (eller -nøytrale) energibærere

  • Elektrisitet, bio og fjernvarme

  • CO2 tas hånd om på produksjonsleddet

  • Konvertering fra fossil til fornybar energiproduksjon

 • Kraftbalanse – over tid

  • Kostnadseffektivitet – nettkostnader

  • Stabil prisutvikling

  • Investeringsklima fornybar energi, samfunnets verdiskaping

  • Offensiv nettutvikling – innenlands og fra utlandet

 • Fleksibilitet

  • Ikke-regulerbar kraft

  • Smart nett, AMS

  • Effektutveksling – verdiskaping


Drivere som griper i hverandre1
Drivere – som griper i hverandre

VERDISKAPING

Verdiskaping – nå og siden

ENERGI

KLIMA

Nok energi – når den trengs – der den trengs

Et klimavennlig energisystem


Nettutvikling flaskehalser kabler og investeringskostnader
Nettutvikling – flaskehalser, kabler og investeringskostnader

 • Et spesielt viktig fokus i helhetsbildet

 • Nettutvikling er en forutsetning for

  • Elektrifisering

  • Langsiktig kraftbalanse

  • Fleksibilitet i systemet

 • Det innebærer at nettutvikling er viktig for å oppnå målene både innen klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping

 • Vi står foran store investeringer – og nettleieøkning

  • Et forklaringsproblem?


Hva er kommunikasjonsm lene
Hva er kommunikasjonsmålene? investeringskostnader

 • Hva ønsker vi å oppnå?

  • Forståelse og aksept for utviklingsbehovet i nettet og hva dette konkret krever

  • Forståelse og aksept for at nettutviklingen er en forutsetning for måloppnåelse innen klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping

 • Hva ønsker vi å unngå?

  • En turbulens og misnøye rundt nettprosjekter og nettleieøkninger som gjør at sakene blir uhåndterlige politisk og på andre måter


Hva kan f re til at vi mislykkes
Hva kan føre til at vi mislykkes? investeringskostnader

 • Splittelse og ulike budskap

 • Stammespråk

 • ”Ingeniørfokus ”

  • Tar vi kommunikasjon alvorlig?

 • Lukket virksomhet

  • Framstår lysets gjerninger som mørkets gjerninger?

 • Navlebeskuelse

  • Ser vi kundens behov? Ser vi problemet?

 • Er vi arrogante? Belærer vi kundene?

  • I så fall har vi et problem!


Hva skal til for lykkes
Hva skal til for å lykkes? investeringskostnader

 • Samarbeid i bransjen

  • Flere bedrifter som kommuniserer det samme

 • Forståelig budskap

  • Inn med pedagogene

  • De som forstår føler seg bedre behandlet!

 • Kundefokus

  • Vi er til for dem – ikke omvendt

  • Rådgivning etterspørres

 • Åpne virksomhetene

  • Vis fram menneskene og hva de gjør

 • Mer aktive i media


Investeringer for forsyningssikkerheten
Investeringer – for forsyningssikkerheten investeringskostnader

 • Investeringer i sentralnett, regionale og lokale nett blir omlag 50 milliarder kroner fram til 2015

  Investeringene skyldes:

 • Fornyelse av gammelt nett

 • Fjerning av flaskehalser

 • Tilknytning av ny produksjon og nye kunder

 • Smartere nett og mindre nettap


Historiske og fremtidige investeringer på alle nettnivåer investeringskostnader

Planlagte investeringer iht. planer

Kilde: NVE, Statnett, SSB, Energi Norge


Utenlandsforbindelser bra for samfunnet
Utenlandsforbindelser – bra for samfunnet investeringskostnader

 • Kabelprosjektene til utlandet er samfunnsøkonomisk lønnsomme

  • Inntektene er større enn kostnadene

  • Fordelene er større enn ulempene

  • Hensynene til forsyningssikkerhet, verdiskaping og klima tilsier at vi styrker nettforbindelsene til utlandet


Kabler p virker kraftkostnader
Kabler investeringskostnaderpåvirkerkraftkostnader

 • Kabler bidrar til at norske priser i en normalsituasjon;

  • Kommer litt nærmere europeisk prisnivå

  • Vil variere mer over døgnet, og mindre over året

 • Det blir færre anstrengte forsyningssituasjoner og dermed færre situasjoner med ekstrempriser

 • Effekten for kundenes strømutgifter blir;

  • Litt høyere gjennomsnittspris

  • Jevnere utgifter over tid

  • Færre tilfeller med unormalt høye regninger


Ams en kommunikasjonsmulighet
AMS – en kommunikasjonsmulighet investeringskostnader

 • AMS kommer

 • AMS må utnyttes

 • Utnytte oppsiden – unngå nedsiden


Ams v r nye sjanse
AMS – vår nye sjanse? investeringskostnader

 • Et kjempeløft!

 • Alle husstander får et besøk

  • Det er en enorm kommunikasjonsmulighet

  • Kan gi stor gevinst – og stort tap

 • Et eksempel på stammespråk (”AM…vafforno?”)

 • En kostnadsdrivende innretning

  • Trenger en historie – ikke bare ”dings med en prislapp”

  • Kundehistorien (sparing, sikkerhet og hi-tech) må kobles med felleshistorien (enøk og styring)


Ams hva kan f re til at vi mislykkes
AMS – hva kan føre til at vi mislykkes investeringskostnader

 • Splittelse mellom bedriftene

 • Uforståelige og ulike budskaper

 • Navlebeskuelse

  • Vi må ikke fortelle bare ”bedriftshistorien”

 • Negative overraskelser

  • ”Hva – sååå dyrt??!!!”

 • At vi ikke gjør noe

  • Innfører AMS uten å forberede, uten å kommunisere hva og hvorfor, uten å jobbe med formen


Ams hva skal til for lykkes
AMS – hva skal til for å lykkes investeringskostnader

 • Samarbeid i bransjen

  • Bli enige om budskapet – og så bruke det

 • Flere bedrifter som kommuniserer det samme

  • Må kunne variere uttrykk, men ikke innhold

 • Forståelig budskap

  • Finne et bedre samlebegrep enn AMS

  • Framstille tiltaket på forståelig norsk

 • Forberede kundene godt

  • Styrke de positive mulighetene

  • Unngå de negative overraskelsene

 • Kundefokus

  • Kundehistorien forståelig formidlet

  • Felleshistorien godt fortalt

 • AMS er vår nye sjanse!


Ams hva skal vi s
AMS – hva skal vi investeringskostnadersì?

 • Kundehistorien

  • Sparing: Du kan styre forbruket og spare penger

  • Hi-tech: Den digitale teknologien åpner nye muligheter for deg

  • Sikkerhet: Du vet at fakturaen alltid er korrekt

 • Felleshistorien

  • Enøk: Vi sparer energi

  • Styring: Vi tilfører systemet fleksibilitet som er bra for forsyningssikkerhet og klimamål


Ams hva skal vi gj re
AMS – hva skal vi gjøre? investeringskostnader

 • Bedriftene:

  • Forberede kundene

  • Utnytte møtet med kundene

  • Aktive i lokale medier

  • Oppdaterte hjemmesider

  • Kundesenter spørsmål/svar

 • Energi Norge:

  • Lage felles budskap

  • Lage info-pakke som dekker de ulike behovene

  • Søke å lage et bedre navn enn AMS

  • Søke å lage et felles symbol eller ikon for AMS


ad