Kommunikasjon - PowerPoint PPT Presentation

kommunikasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikasjon

play fullscreen
1 / 11
Kommunikasjon
134 Views
Download Presentation
jontae
Download Presentation

Kommunikasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kommunikasjon Ordet stammer fra det latinske ordet communicare som betyr å gjøre felles/ gjøre sammen Nettsider = enveiskommunikasjon Sosiale medier = toveiskommunikasjon

 2. Sosiale medier = Muligheter Sosiale medier er fellesbetegnelsen på alle nettsteder hvor det er brukerne som skaper innholdet

 3. «Alle» er på Facebook • 955 millioner mennesker verden over bruker facebook • Ca 2.6 millioner nordmenn er på facebook • Ca 50 % av alle disse logger seg på daglig • Flest kvinner og størst andel 15 -35 • Øker mest: unge ungdom og eldre • Gjennomsnittsbrukeren har 130 venner, er medlem av 80 grupper, pages eller events og oppretter 90 innholdsstykker (tekst, bilder, mm.) hver måned

 4. Viktige spm å tenke gjennom • Hvorfor skal vi være på sosiale medier? • Hvilke kanaler skal vi bruke? • Hvilke muligheter kan de sosiale mediene gi? • Har du kjøreregler for bruk av Facebook? • Hvordan vet du at du er på rett vei? • Hvordan analyserer og måler du aktiviteten? • Lag en strategi eller en liten plan!

 5. God merkevarebygging? • Vise frem positive aktiviteter som skjer der og da • Be om tilbakemelding – still spm til likerne dine – større mulighet for svar og engasjement • Bruk bilder og videosnutter for å vise frem aktivitet • Du ser statistikk - hvor mange har sett innlegget eller bilder - målbart

 6. Kjøreregler • Du representerer klubben din – husk å opptre med respekt for andre. • Du er ikke alene – det meste kan sees av alle, ikke skriv noe du ikke hadde kunnet si i plenum • Snakk sant – sjekk fakta før du legger ut noe – lyv aldri • Svar alltid på henvendelser, også kritikk – og svar raskt • Det blir aldri for mye! Del i vei!

 7. Legg planer for kommunikasjon • Hvor kommuniserer du? • Hvem kommuniserer du med • Hvilke flater bruker du? Er det ønskede flater? • Hvilke resurser har du? Kan du bruke foreldre? Trenere? Utøvere? • Sett deg mål som skal oppnås • Lag handlingsplaner og fordel ansvar

 8. Finn ut hvem som bruker din side! • Alle nettsider lagrer søkene, med en tekniker kan du få hjelp til å hente ut det de har søkt på • Bruk henvendelser du får via e-post og telefon til å finne ut hva du skal prioritere på nettsiden • Bruk analyseverktøy som Google analytics eller det interne verktøyet • Tenk på hvem du skriver til når du lager saker

 9. Når du skriver • Hvem skriver du for? • Overskriften skal gi mening, tenk triggerord • Overskrift, bilde og ingress skal gi brukeren hovedinntrykket – verdt eller ikke verdt å lese videre • Si det enklest mulig, kutt ut overflødige ord • Vi scroller når vi leser på nettet – bruk mellomoverskrifter, punktlister, bruk uthevet skrift – ikke kursiv. Gi saken luft! • Bruk bilder, tegninger og grafer aktivt. • Få noen til å korrekturlese – ikke ha skrivefeil • www.nettredaktor.no

 10. All youneed is E-post Fildeling Kalenderdeling Analyseverktøy

 11. Wordpress – gratis nettsider • Utvikles hele tiden – Open Source • Du trenger en webhost • Enkelt å bruke – flere klubber kan f.eks dele bilder • Implementer nyheter fra andre – som svømmeforbundet