Hvorfor kommunikasjon …? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvorfor kommunikasjon …? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvorfor kommunikasjon …?

play fullscreen
1 / 16
Hvorfor kommunikasjon …?
218 Views
Download Presentation
kimi
Download Presentation

Hvorfor kommunikasjon …?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvorfor kommunikasjon …? • 1: Praktisk: - Grunnleggende ”redskap” i sosialpedagogisk arbeid • 2: Teoretisk: Kommunikasjonsteorien hevder at det er bestemte sammenhenger mellom kommunikasjonsform og utvikling av atferd/opplevelser/følelser

 2. communicare = å gjøre felles Kommunikasjon I hverdagslivet: Symmetrisk forhold Jeg(A) den andre(B) I faglig sammenheng: Komplementært forhold barnevernpedagogen klienten

 3. Egen-perspektivet Andre- perspektivet

 4. Samhandlings-perspektivet egen-perspektivet andre-perspektivet det intersubjektive opplevelses-fellesskapet konteksten

 5. Fysisk og sosial kontekst person A’s egenverden person B’s egenverden melding/budskap koding Det intersubjektive opplevelsesfelleskap tolking Intensjon/ide Intensjon/ide koding tolking tilbakemelding Fysisk og sosial kontekst

 6. Kommunikasjon Dialog Relasjon

 7. Hva kan vi oppnå gjennom kommunikasjon….? (kommunikasjonens funksjoner) formidle informasjon påvirke handling skape sosiale forhold... og uttrykke oss emosjonelt

 8. Noen ikke-verbale kommunikasjonsformer *Kroppsbevegelser Forflytning Gester og gestikulering Mimikk og blikk *Berøring *Posisjoner *Påkledning, utsmykning *Paraspråk og pusting *Omgivelser

 9. Noen poenger, begreper m.m. * All atferd (som erfares av andre) er kommunikasjon * En-veis og to-veis kommunikasjon * Ideal: klarhet og entydighet * Kommunikasjonsmønster * Dobbel-kommunikasjon * Dobbel-binding * Meta - kommunikasjon * Paradoksal kommunikasjon...

 10. Ikke les dette !!

 11. Hei, har du sett Ringenes Herre – To tårn? Nei, men jeg var på fjellet i helga? Jeg var på Colosseum – det tok hele kvelden Syns du den var like bra som del 1? Nja, men lettere å følge med, nå som jeg kjenner fortellingen. Men du, var det uvær på fjellet? Ja, på lørdag blåste det. Gikk en kort tur, men vi hadde det fint ellers. Hytta var kjempekoselig. Hverdagssamtale

 12. ”Faglig” samtale • Hei, har du sett Ringenes Herre – To tårn? • Nei, men jeg var på fjellet i helga? • Hvor var du? • I Hemsedal • Var det ikke uvær på fjellet, da? • Jo, på lørdag blåste det. Gikk en kort tur, men vi hadde det fint ellers. Hytta var kjempekoselig. • Da ble det vel anledning til prat og spill. • Jada, og jeg vant nesten hver gang i Yatzy…