Informasjon om rettigheter - PowerPoint PPT Presentation

nav heimdal torild wed y n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informasjon om rettigheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informasjon om rettigheter

play fullscreen
1 / 13
Informasjon om rettigheter
111 Views
Download Presentation
rossa
Download Presentation

Informasjon om rettigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nav Heimdal – Torild Wedøy Informasjon om rettigheter

 2. Ytelser fra Helfo • www.helfo.no • Telefon 815 70 030  (servicetelefon) • Egenandelskorttelefon 815 70 050  • Egenandelskort tak 1 kr 1880 for de over 16 år • Egenandelskort tak 2 kr 2560 • Bidragsordning egenandel kr 1600/ 90% • Behandlingsreiser • Tannbehandling

 3. Helfo

 4. Kontakt HELFO Servicesenteret Servicetelefon: 815 70 030  Fastlegetelefonen: 810 59 500  Frikorttelefonen: 815 70 050  E-post: servicesenteret@helfo.no Kontaktinfo fra utlandet Kontakt HELFO Servicesenteret Servicetelefon: 815 70 030  Fastlegetelefonen: 810 59 500  Frikorttelefonen: 815 70 050  E-post: servicesenteret@helfo.no Kontaktinfo fra utlandet Helfo • Her bytter dere fastlege • Telefon 810 59 500  • Bestiller europeisk helsetrygdekort

 5. Pasientreiser

 6. Pasientreiser • www.pasientreiser.no • Telefon 05515 • Egenandel på reise • Reiseregningsskjema • Hvem bestiller reise • Hva er ekstraskyss

 7. Pasientreiser • Hva er en pasientreise? • En pasientreise er en reise til og fra offentlig godkjent behandling. Det er ditt lokale helseforetak som har ansvaret for pasientreiser og som dekker utgiftene knyttet til reisen.  • Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted. Merk at krav om å få dekket utgifter til pasientreise må sendes inn senest 6 måneder etter at reisen var foretatt. • Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av rutegående transport eller det mangler rutegående transporttilbud på strekningen, kan du ha rett på å få dekket dyrere transport.

 8. Rettigheter fra nav • Diagnoser • Funksjonsevne og restarbeidsevne • Aktivitetskrav/behandlingskrav • Samarbeid om tilrettelegging • Sykepenger / reisetilskudd/kronisk syk • Arbeidsavklaringspenger • Uføreytelser herunder ung ufør – hva er det? • Individstønad lav/høy sats • Kvalifiseringsstønad 2G • Økonomisk sosialhjelp - behovsprøvd

 9. Nav • Ytelser fra vogge til grav • Norges befolkning vel 5 millioner mennesker • 2,8 millioner mottar en eller annen form for ytelse • 1 av 6 mottar uførepensjon, 1 av 4 mottar livsoppholdsytelse. • Ønske om å ha folk stående lenger i jobb • Behov for økt arbeidsinnsats.

 10. Rettigheter fra nav forts…. • Grunnstønad • Hjelpestønad • Hjelpemidler • Arbeidsreiser • Kommunal/fylkeskommunal transportordning • Bostøtte • Økonomisk gjeldsrådgivning • Særfradrag ved selvangivelse

 11. Informasjon/skjemaer • www.nav.no • 1.side + søknad

 12. nav

 13. Nav Heimdal • ”Vi gir mennesker muligheter”. • For noen elsket, av andre forhatt 