samhandling og kommunikasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samhandling og kommunikasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samhandling og kommunikasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Samhandling og kommunikasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Samhandling og kommunikasjon. Forelesninger 2002-2003 Grunnutdanningen i sykepleie Kull 2001 . Tema. Relasjoner Kroppsspråk Faser i kontaktforhold Følelsesladede / nøytrale holdninger Balansert involvering Overføring - motoverføring Aggresjonstakling. Individ og Relasjoner.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samhandling og kommunikasjon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samhandling og kommunikasjon

Samhandling og kommunikasjon

Forelesninger 2002-2003

Grunnutdanningen i sykepleie

Kull 2001

slide2
Tema
 • Relasjoner
 • Kroppsspråk
 • Faser i kontaktforhold
 • Følelsesladede / nøytrale holdninger
 • Balansert involvering
 • Overføring - motoverføring
 • Aggresjonstakling
individ og relasjoner
Individ og Relasjoner
 • ”Alt liv handler om relasjoner. Det kan ikke tenkes noe form for liv uten relasjon til miljøet omkring. Alt levende forutsetter interaksjon med annet liv. Det er i denne utvekslingen mellom levende planter, dyr og mennesker at livet kan vokse, utvikle seg og forandres.”

(Jensen, 1997 s. 31)

individ og relasjoner 2
Individ og Relasjoner (2)
 • Et helhetlig menneskesyn omfatter både mennesket og sammenhengene vi inngår i.
 • Hvis vi kun har enkeltindividet som vårt observasjonsfelt, vil en rekke fenomener bli uforståelig for oss.
hovedtyper relasjoner
Hovedtyper relasjoner
 • Symmetriske relasjoner

Deltakerne fokuserer på likheter. Forsøker å ligne hverandre. (”Like barn leker best”)

 • Komplementære /Asymmetriske relasjoner

Deltakerne fokuserer på ulikheter. (”Motsetninger tiltrekker hverandre”).

Hva slags relasjon er sykepleier/pasient-relasjonen?

hvordan skape betingelser for gode relasjoner
Hvordan skape betingelser for gode relasjoner?
 • Å være personlig
 • Å bekrefte det unike ved pasienten
 • Felles opplevelser
 • Hellige øyeblikk
 • Humor
kroppsspr k
Kroppsspråk

Ikke-verbal kommunikasjon består av:

- Kroppsspråk - kroppens positur, holdning og bevegelse.

- Kommunikasjon via ansikt, øyne, stemme,

stillhet, pust, berøring.

det unike m tet
Det unike møtet
 • ”Møtet mellom to mennesker er en enestående hendelse i seg selv. Enestående i den betydning at akkurat dette møtet, mellom akkurat disse to menneskene aldri har skjedd før og aldri kommer til å skje igjen” (Størksen, 1980).
tilstedev relse
Tilstedeværelse
 • Er jeg nysgjerrig på denne pasienten?
 • Hvordan kan jeg øke min nysgjerrighet?
sykepleier pasient fellesskapet
Sykepleier - pasient - fellesskapet
 • Forberedelsesfasen
 • Orienteringsfasen
 • Arbeidsfasen
 • Avslutningsfasen
samtale 6 grunnregler
Samtale - 6 grunnregler

1. Börja med ”öppen invitation”.

2. Lyssna så länge det finns något att lyssna til

3.Tänk aldrig på vad du själv skall säga när patienten tystnar.

4. Lyssna och reagera på affektiva budskap.

5. Börja lyssna från början

6. Lär deg tåla och värdera tystnad.

(Wretmark og Kagan, 1980).

holdning en definisjon
Holdning - en definisjon

En holdning er en relativt varig organisering av

tanker, følelser og atferdstilbøyeligheter omkring et

fenomen, et spørsmål, en institusjon i samfunnet, en

etnisk gruppe og lignende.

Utviklingen av holdninger er en del av

sosialiseringen fordi de både dannes som et

resultat av samspill med andre, og påvirker måten vi

omgås andre på (Bunkholdt, 2000).

personalholdninger som oppleves som positive
Personalholdninger som oppleves som positive:
 • Personlig omsorg
 • Innlevelsesevne
 • Åpenhet og evne til å vise seg som person
 • Håp og optimisme
 • Likeverdighet
 • Fleksibilitetog evne til nytenkning
 • Gi trygghet og støtte
 • Humoristisk sans (Hummelvold, 2001).
personalholdninger som oppleves som negative
Personalholdninger som oppleves som negative:
 • Manglende innlevelsesevne
 • Moralisering og ”bedre-vitende-holdning”
 • Travelhet
 • Passivitet og ”snillhet”
 • Manglende evne til å skille mellom egne og pasientens problemer
balansert involvering
Balansert involvering
 • ”…sykepleieren balanserer kontaktforholdet slik at det ikke blir for nært”

(G.von Krogh, 1995).

overf ring
Overføring
 • Betegner de følelsesmessige reaksjoner pasienten får overfor en annen når reaksjonene ikke stammer fra slik den andre faktisk er eller forholder seg, men fra pasientens tidligere erfaring og mellommenneskelige forhold.

(A. Evang, 1986).

motoverf ring
Motoverføring
 • Betegner de følelsesmessige reaksjoner behandler får overfor pasienten som ikke stammer fra slik pasienten faktisk er eller forholder seg. Reaksjonene stammer fra behandlerens tidligere erfaringer i mellommenneskelige forhold, fra egne nevrotiske konflikter.

(A.Evang, 1986)

motoverf ring i vid betydning
Motoverføring i vid betydning
 • ”De komplekse følelsene som terapeuter kan ha overfor pasienter, blir med et fellesbegrep iblant kalt motoverføring”

(Cullberg, 1999).

ulike m ter forst aggresjon p
Ulike måter å forstå aggresjon på
 • Teorier som fokuserer på personen.

(personens psykologiske utvikling)

 • Teorier som fokuserer på innlært atferd.
 • Teorier som fokuserer på arv og genetikk.
 • Teorier som fokuserer på biologiske og biokjemiske forhold.
 • Teorier som fokuserer både på personen og situasjonen.
slide20
” Enkelte situasjoner eller relasjoner kan aktualisere en særlig sårbarhet hos en person som kan gjøre at volden blir en mulighet”

(Bøe og Thomassen, 2000).

s rbarhetssammenhenger som g r forut for voldelige handlinger
Sårbarhetssammenhenger som går forut for voldelige handlinger
 • Fysisk kontakt
 • Grensesetting
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Omstillinger
 • Personer
 • Risikokontakt
 • Stoff (Bjørkly, 1997).
strategier i det terapeutiske arbeidet med aggressive voldelige pasienter
Strategier i det terapeutiske arbeidet med aggressive/voldelige pasienter

1. Arbeide med sårbarheten slik at personen i mindre grad opplever situasjoner som en trussel mot han/henne.

2. Hjelpe pasienten til å takle situasjonen uten å ty til vold. Finne andre mestringsstrategier enn vold.

3. Hjelpe pasienten til å unngå situasojner han/hun er sårbar i.

ansvar og skyld
Ansvar og skyld
 • Gjerningsmannen er ansvarlig for voldshandlingene og skyldig overfor den han har krenket.
 • Volden bør alltid sees som en handling utført av en person uansett hvor dominerende de situasjonelle føringene er.

(Bøe og Thomassen, 2000).