INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

play fullscreen
1 / 21
INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN
82 Views
Download Presentation
tibor
Download Presentation

INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN Rica Hotel Hamar 17. sept 2011

 2. HEDMARK IDRETTSKRETS Kjonerud Kompetansesenter, Ottestad

 3. HEDMARK IDRETTSKRETS • 22 kommuner • 22 idrettsråd • 387 lag • 86.018 medlemmer (inkl. bedrift) • 45 særidretter med aktivitet i Hedmark

 4. Lov- og organisasjonsservice Informasjon til klubber og lag Anlegg Samfunnskontakt og prosjekter Idrettsråd Integrering/inkludering Idrettsregistrering Idrettsmerke (nasjonalt) Møter/samlinger/ting Tilskudd/stipend Spillemidler LAM-midler Ansvar/koordinering for Idrettens Hus Utvikling/Kompetanseheving SERVICEOMRÅDER

 5. Hovedsatsingsområder: HIK skal spille en sentral rolle for en positiv samfunnsutvikling HIK skal tilby klubber, idrettsråd og særkretser ønsket kompetanse HIK skal være åpen og tilgjengelig, og en positiv pådriver for lag og idrettsråd STRATEGI

 6. KOMPETANSE Og UTVIKLING

 7. Tilhørighet Trygghet Trygghet Mestrings- behov Behov for å være i aktivitet Sosialebehov Behov for å være i aktivitet Hva kan påvirke dette? Hvem kan påvirke dette? Stimulere flere ungdommertil å holde på lengre med idrett litt lengre

 8. Treneren • Skape lokale arenaer for kompetanseflyt mellom idrettsmiljøer • Utdanne trenere oginstruktører i barneidretten • Temakveldereks. Motivasjon, Kosthold, Basistrening, Trenerens måte å være på (relasjonskompetanse) • Vi skreddersyr tiltak etter behov

 9. Lederne • Utdanning av unge ledere gjennom • NIF’s nye ungdomslederkurs klart høsten 2011. • Ungdoms-OL en unik mulighet • EN NY GENERASJON LEDERE

 10. Arrangørene

 11. Kompetanseområder • Motivasjon • av • frivillige • OPPLEVELSER • For hvem? • Strategi ift • hver målgruppe • VERTSKAPS- • ROLLEN • Ledelse • Hva vil det si å • være et godt • vertskap? INFORMASJONS- UTFORDRINGEN Hvordan fange medias oppmerksomhet? Intern informasjon Nye mediekanaler ARENA- PRODUKSJON Rammen rundt arrangementet Lydregi Speakerregi Bruk av musikk

 12. Skiidrett Håndball Friidrett Fotball Orientering Sykkel …for det handler om å skape opplevelser…

 13. KLUBBUTVIKLING

 14. Styrearbeid Trenere Idrettslagets hverdag Arbeidsinstrukser Arrangement Organisasjonsplan Sponsorinntekter Anlegg/arena Konkurranser Treningssamling Barneidrett Regnskap Budsjett Breddeidrett Kjønnskvotering Lovverk Toppidrett Trenerutvikling Årsmøte Dugnad Valgkomitè Trenerkontrakt Politiattester

 15. Klubbutvikling

 16. Klubbesøk Hvordan står det til med klubben?

 17. Startkveld

 18. Frittstående kurs og temakvelder • Kosthold • Motivasjon • Basistrening • Lov og organisasjon • Idrettens rammebetingelser • Økonomi og regnskap • Bygging av anlegg, hva og hvordan • Presentasjon og møteledelse

 19. ”Skreddersydde tiltak” Os IL SlåstadIL