PŘÍNOS JÓGY V PREVENCI A LÉČBĚ KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOCÍ - PowerPoint PPT Presentation

p nos j gy v prevenci a l b kardiovaskul rn ch nemoc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘÍNOS JÓGY V PREVENCI A LÉČBĚ KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOCÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘÍNOS JÓGY V PREVENCI A LÉČBĚ KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOCÍ

play fullscreen
1 / 13
PŘÍNOS JÓGY V PREVENCI A LÉČBĚ KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOCÍ
113 Views
Download Presentation
gada
Download Presentation

PŘÍNOS JÓGY V PREVENCI A LÉČBĚ KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOCÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PŘÍNOS JÓGY V PREVENCI A LÉČBĚ KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOCÍ Vít Čajka, Eliška Sovová, Ilona Benušová, Pavla Doupalová Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice v Olomouci

 2. Úvod • Enormní nárůst RF KVO ve vyspělých i rozvojových zemích vede k stále vzrůstající úmrtnosti na KVO. • Jaké jsou možnosti nefarmakologické prevence a léčby ?

 3. Cíl práce Zhodnotit výskyt RF KVO u cvičících jógu v ČR.

 4. Co je to jóga? 4000 let stará indická nauka. Systém tělesných a dechových cvičení, které vedou k dosažení vyššího stupně zdraví a vnitřní rovnováhy.

 5. Jóga v dnešním světě Systém Jóga v denním životě Autor: Paramhans svámí Mahéšvaránanda Obsahuje: - tělesná cvičení (ásany), - dechová cvičení (pránajáma), - očistné techniky (krije), - meditace (dhjana). Cvičí se: všude, mimo Antarktidu..

 6. Kdo cvičí jógu? Ten, kdo si chce zlepšit své tělesné nebo duševní zdraví.

 7. Účastníci studie Do projektu se přihlásili převážně ti, kteří před léty začali cvičit jógu z důvodu řešení svých zdravotních potíží. Motivovala je možnost kontroly vlastního zdraví.

 8. Metodika vyšetřování • Vyšetřeno 58 osob, 42 žen, 16 mužů. • Věk 31 – 70 let, věkový průměr 50 let. • Cvičí jógu více než 2 roky, denně nejméně1 hodinu. • Cvičí podle jednotného systému Jóga v denním životě. • Subjektivně se cítí zdraví. • Přihlásili se dobrovolně. • Výsledky jsme srovnávali se studií MONICA.

 9. Srovnání cvičících jógu se studií MONICA

 10. Srovnání cvičících jógu se studií MONICA

 11. Výsledky cvičících jógu

 12. Závěr Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění je u cvičících jógu nižší než v běžné populaci. Skupiny se statisticky významně lišily v kouření,BMI a TK systolickém i diastolickém..

 13. Jóga - snadný krok, jak udělat mnoho pro své zdraví.