Download
l iva ur en pro l bu respira n ho a tr v c ho traktu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Léčiva určená pro léčbu respiračního a trávícího traktu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Léčiva určená pro léčbu respiračního a trávícího traktu

Léčiva určená pro léčbu respiračního a trávícího traktu

408 Views Download Presentation
Download Presentation

Léčiva určená pro léčbu respiračního a trávícího traktu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Léčiva určená pro léčbu respiračního a trávícího traktu MVDr. Leona Nepejchalová ÚSKVBL

 2. Respirační trakt • Antitusika – léčiva zmírňující kašel • Expektorancia – léčiva usnadňující odstraňování hlenu z dýchacích cest • Antiastmatika – léčiva k léčbě a prevenci astmatu (dušnosti) – bronchodilatancia (léčiva, která slouží k rozšíření dýchacích cest) – imunoprofylaktika – inhalační glukokortikoidy

 3. Respirační trakt • Antihistaminika – léčiva pro zvládnutí akutních alergických stavů • Dechová stimulancia – léčiva stimulující dechové centrum • Surfaktanty – léčiva snižující povrchové napětí v alveolech • Terapeutické plyny – léčiva pro některé typy hypoxií • Léčiva k léčbě infekcí

 4. Respirační trakt • Antitusika Vhodná při léčbě kašle, který je vyčerpávající, suchý a dráždivý, neproduktivní, nepřináší úlevu expektorace.

 5. Respirační trakt • 1) antitusika kodeinového typu Využívá se kodein a jeho deriváty, popř. jiné opioidy. Tato léčiva jsou účinnější než periferní antitusika, mají ale více nežádoucích účinků. Kodein – efektivnější v supresi kašle, méně ovlivňuje CNS a obstipaci vyvolává rovněž v menší míře než morfin. Hydrokodon –účinnější než kodein, dechová deprese se rozvíjí v menší míře Dále se využívají etylmorfin, folkodin.

 6. Respirační trakt • 2) antitusika nekodeinového typu také nazývaná jako periferní antitusika, nemají analgetické ani euforizující vlastnosti opioidů. Butorfanol – používá se jako analgetikum a sedativum (přípravky TORBUGESIC HORSE inj. ad us. vet. a TORBUGESIC SMALL ANIMAL inj. ad us. vet.) u koní, psů a koček; nižší dávky mají antitusický účinek Mají lokálně anestetické účinky a tlumí kašel, který vzniká díky útlumu podnětůz tracheobronchiálního systému.

 7. Respirační trakt Butamirát, dropropizin, pentoxyverin, prenoxdiazin, klobutinol (jen v parenterální podání) Dextrometorfan – využití u malých zvířat, s minimální sedací, bezpečné využití u koček. Noskapin – u malých zvířat je jeho využití omezeno.

 8. Respirační trakt • Expektorancia Usnadňují odstranění vazkého sputa z dýchacích cest. • Mukolytika • Sekretolytika Některé látky mají obojí účinek Podávají se p.o. nebo inhalačně, nedoporučuje se podávání spolu s antitusiky, aby nedošlo k hromadění sekretů v dýchacích cestách

 9. Respirační trakt • 1) mukolytika snižují vazkost hlenu zásahem do molekul, nevedou ke zvětšení objemu sekretu N-acetylcystein, karbocystein – redukce disulfidických vazeb v bílkovinách hlenu, díky mukolýze dojde k rychlému snížení viskozity, nastává mohutná expektorace řídkého hlenu, N-acetylcystein zkoušen u psů, ve vyšších dávkách může vyvolat vomitus. Nežádoucí účinky: mírné GIT potíže, u člověka bolest hlavy a tinitis, alergické reakce, podání v aerosolu může vyvolat reflexní bronchokonstrikci.

 10. Respirační trakt Mesna – výraznější účinek než N-acetylcystein, nejen jako mukolytikum, ale i antidotum v onkologii. Ambroxol – výrazné sekretomotorické účinky, zasahuje do struktury kyselých mukopolysacharidů bronchiálního hlenu, je to metabolit bromhexinu (lze podávat p.o., parenterálně a inhalačně) Tyloxapol – snižuje povrchové napětí Deoxyribonukleáza – rekombinantně připravený enzym, který štěpí mezibuněčnou DNA

 11. Respirační trakt • 2) sekretolytika vysokou produkcí řídkého hlenu zřeďují přítomné vysoce vazké sekrety éterické oleje a saponiny – v různých rostlinných přípravcích (i alkaloid emetin působí jako sekretomotorikum, reflektoricky drážděním žaludeční sekrece vede ke zvýšení sekrece v dýchacích cestách.) jodid draselný, bromoform, chlorid amonný guaifenesin – kromě centrálních myorelaxačních účinků má i expektorační a antitusické účinky. Guaiacol – u chronických bronchiálních nemocnění.

 12. Respirační trakt • Bronchodilatancia Rozšiřují průdušky 2 sympatomimetika – tyto látky mají selektivní bronchodilatační účinky s relativně malým ovlivněním funkcí myokardu. Jejich selektivita je humánní medicíně podtržena i inhalačním podáním látek. Působí prostřednictvím nahromaděného cAMP, a proto má i antialergické účinky. Při perorálním podání se objevují více nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky: třes, nervozita, bolesti hlavy, palpitace, tachykardie, periferní vazodilatace.

 13. Respirační trakt • Neselektivní: (isoprenalin, adrenalin a efedrin) mohou mít nežádoucí účinek na srdce. • Selektivní: • s krátkodobým účinkem – salbutamol –fenoterol –terbutalin – malá zvířata –orciprenalin (metaproterenol) – malá zvířata

 14. Respirační trakt - se středně dlouhým účinkem – klenbuterol (VENTIPULMIN inj. (gran.) ad us. vet.) – hexoprenalin kromě bronchodilatačních účinků mají tyto látky i tokolytické účinky (v gynekologii ke snížení kontrakcí dělohy) - s prodlouženým účinkem – salmeterol – formoterol

 15. Respirační trakt Deriváty metylxantinů – teofylin a jeho deriváty inhibují fosfodiesterázu a vedou k hromadění cAMP, jejich účinek je bronchodilatační (dlouhodobý), na horní i dolní cesty dýchací, kardiostimulační a slabý diuretický, nervové excitace.

 16. Respirační trakt Teofylin – vhodný při léčbě chronických bronchopulmonálních onemocnění. Jeho soli mohou být podávány i p.o. (rozpustné ve vodě). Použitelný u koní, psů a koček (u koček je třeba vyšší dávky než u psů) Aminofylin (teofylin-etylendiamin) – psi a kočky Oxyfylin (etofylin + teofylin)

 17. Respirační trakt Parasympatolytika V respiračním traktu snižují citlivost na receptorech pro iritující agens, antagonizují s vagem zprostředkovanou bronchokonstrikcí

 18. Respirační trakt Atropin – hodně vedlejších účinků (tachykardie, mydriasa, alterace funkcí trávícího a močového ústrojí) Ipratropium – vhodné k inhalaci, použití tam, kde jsou 2-sympatomimetika kontraindikována; minimální nežádoucí účinky, neprochází přes hematoencefalickou bariéru. Použití u psů.

 19. Respirační trakt • Látky ovlivňující zánět a hyperreaktivitu bronchů Glukokortikoidy (inhalační kortikosteroidy) – protizánětlivý a imunosupresivní účinek, snižují v tkáních uvolňování vazoaktivních a chemotaktických faktorů, snižují sekreci lipolytických a proteolytických enzymů, snižují propustnost cév a průchod zánětlivých elementů do tkání (extravazace); inhibice tvorby cytokinů, prostaglandinů a leukotrienů.

 20. Respirační trakt Při astmatu snižují zánětlivou reakci a brání rozvoji ireverzibilních změn cestách a snižují reaktivitu bronchů na bronchokonstrikční látky u astmatu. Beklometazon, budesonid, flutikason, dexametazon a flunisolid – podávají se v inhalační formě Těžké stavy – systémová aplikace: prednison, betametason, dexametazon. Antileukotrieny, antihistaminika. Imunoprofylaktika

 21. Respirační trakt • Surfaktanty Látky ovlivňující povrchové napětí v alveolech • Dechová stimulancia = centrální analeptika, vzácně využívané k léčbě respirační nedostatečnosti, doxapram, kofein (CALMASOL-C inj. ad us. vet.), aminofylin • terapeutické plyny především v anesteziologii, CO2, NO

 22. Gastrointestinální trakt • U zvířat je třeba při podávání léčiva zohlednit rozdílné trávící pochody. Mezi hlavní procesy, které by mohly ovlivnit účinek léčiva, náleží motilita trávícího traktu, sekrece žláz a epiteliálních žláz, účinek enzymů, absorpce konečných produktů trávení a vylučování neabsorbovaného materiálu ze střeva.

 23. Gastrointestinální trakt • Motorika ovlivňuje transport živin z jedné části GIT do druhé, absorpce je ovlivněna slizničními strukturami, metabolizací a krevním oběhem. Fungování GIT je řízeno i vegetativním nervovým systémem a hormony.

 24. Gastrointestinální trakt • Předžaludky přežvýkavců – mechanické zpracování, činnost mikroorganismů, které umožňují trávení nestravitelných polysacharidů (celulóza), využití nebílkovinného dusíku pro syntézu aminokyselin. Porušení funkce při acidóze či alkalóze, díky nevhodné skladbě krmiva dochází k narušení pH v předžaludcích.

 25. Gastrointestinální trakt • Stomachika, digestiva a acida: Zvýšení chuti, stimulace sekrece v GIT HCl – u monogastrů v 0,2 % koncentraci, upravuje pH žaludku pro optimální působení pepsinu Pepsin – substitučně

 26. Gastrointestinální trakt Aromatické látky, karminativa – podporují vylučování trávících šťáv, podporují trávení, mají spazmolytický účinek (Radix gentianae, Herba absinthii, Cortex chinae, Radix rhei, Fructus anisi, Fructus foeniculi, Flos chamomillae), také součástí přípravků na podporu bachorových funkcí (ACIPROGENTIN plv. ad us. vet., STULMISAN plv. ad. us. vet.,)

 27. Gastrointestinální trakt Centrum chuti je v hypothalamu – stimulační mediátory (noradrenalin - 2-receptory a dopamin – D1 receptory) – inhibiční účinek má serotonin léčba symptomatická nebo substituční

 28. Gastrointestinální trakt Diazepam (i.v. a p.o.) a oxazepam (p.o.) – ovlivnění hypothalamu a zvýšení apetitu u koček, u psů nejsou tak účinné; ve veterinární medicíně hlavní využití jako sedativum (RELANIMAL susp. ad us. vet.)

 29. Gastrointestinální trakt Cyproheptadin – antihistaminikum s antiserotoninovým účinkem využito k stimulaci chuti a příjmu krmiva u kachektických koček Nespecifické ovlivnění chuti – glukokortikoidy a vitamíny skupiny B

 30. Gastrointestinální trakt • Ruminantia: Při léčbě dysfunkcí bachoru se používají Propionáty (sodný, vápenatý) – nahrazují nedostatek kyseliny propionové při porušené činnosti mikroorganismů bachoru (růstový faktor), postupně dojde k upravení syntézy a k využití sacharidů, upravení pH. (LACTOLYTE plv. sol. ad us. vet, ŽIVÁ VODA plv. ad us. vet., UNI RUMINAL plv. ad us. vet.)

 31. Gastrointestinální trakt Léčba tympanií Polymerizované metylsilikony – mají vysoké povrchové napětí a přispívají výrazně k rozpadu vzniklé pěny. Plyn je následně regurgitován, popř. odstraněn přes sondu nebo trokarem. Podávají se p.o. nebo přímo do bachoru

 32. Gastrointestinální trakt • Antacida, antiulceróza: Látky používané při léčbě vředů, které jsou důsledkem komplexu interakcí mezi sekrecí kyseliny chlorovodíkové, pepsinu a žlučových kyselin a obranným mechanismem mukózy GIT Snižují aciditu žaludečního obsahu, neutralizují přebytek kyselin. Léčba chronických gastritid, hyperacidit, zkrmení kyselých krmiv…, podávané v nápoji nebo sondou

 33. Gastrointestinální trakt Parasympatolytika – pirenzepin (snižuje potravou stimulovanou sekreci) Antagonisté H2 – cimetidin a ranitidin – lze využít u zvířat (ranitidin prostudován u psů a koní) – nizatidin (u psů je účinnější než cimetidin, jeho bezpečnost stanovena na zdravých psech), famotidin

 34. Gastrointestinální trakt – cimetidin vstupuje do interakce s mnoha účinnými látkami, jelikož je inhibitor mikrosomálních enzymů a snižuje metabolizaci souběžně podaných látek, také redukuje průtok krve játry a snižuje clearance látek jako je propranolol a lidokain – využívají se k léčbě uremické gastritidy, žaludečních a duodenálních vředů, erosivní gastritidy vyvolané stresem, problémů spojených s hypersekrecí

 35. Gastrointestinální trakt Inhibitory protonové pumpy – omeprazol, 30 krát účinnější antacidum než cimetidin, rozpouští se i v alkalickém prostředí tenkého střeva, byl studován u psů a koní, mezi nežádoucí účinky náleží hypertrofie žaludeční sliznice Prostaglandiny – misoprostol – upravuje sekreci HCl a zvyšuje sekrece hlenu a hydrogenuhličitanu a podporuje epitelizaci sliznice, stabilizuje žírné buňky

 36. Gastrointestinální trakt Antacida – chemicky neutralizující, účinek trvá pouze 1 – 2 hodiny Oxid hořečnatý Hydrogenuhličitan sodný – krátkodobý účinek, uvolnění oxidu uhličitého může roztáhnout žaludek Uhličitan vápenatý Další soli hliníku, hořčíku a vápníku (křemičitan hořečnatý a fosforečnan hlinitý) – hořečnaté soli mají laxativní účinek

 37. Gastrointestinální trakt – mezi jejich nežádoucí účinky patří rozvoj metabolické acidózy, hyperkalcémie, kalciurie s metastatickými kalcifikacemi, urolithiáza Ve veterinární medicíně se používají při gastrické hyperaciditě, peptických vředech, gastritidě, esofageálním refluxu u psů a hříbat, při abomasálních ulceracích u skotu (ACIPROGENTIN plv. ad us. vet.) Sukralfat – zabudovává se do a chrání ulcerativní místo před účinkem kyseliny, žluči a pepsinu.

 38. Gastrointestinální trakt • Emetika: Emetický reflex je ochranný reflex, který není ovšem u všech zvířat shodně rozvinut. Masožravci, primáti, prasata, někteří ptáci a plazy jsou schopni zvracení. Přežvýkavci, koně, hlodavci, morčata a králíci nejsou schopni využívat tohoto ochranného reflexu. Vyvolávají zvracení u monogastrických zvířat

 39. Gastrointestinální trakt Apomorfin – centrální emetikum, nejcitlivější pes, emeze za 2 – 10 minut po s.c. nebo intrakonjunktivální aplikaci. Pokud k emezi nedojde po první aplikaci, druhá ji nevyvolá. Xylazin – emeze u koček, při dávkách nižších než jsou dávky sedativní (SEDAXYL inj. ad us. vet., XYLAPAN inj. ad us. vet.) Karbachol – emetický účinek využitelný zejména u prasat a masožravců (HORMOTONIN inj. ad us. vet.)

 40. Gastrointestinální trakt Periferní účinek – teplá voda, peroxid vodíku (3% vyvolá rychlou emezi u psů a koček; je třeba vyvarovat se aspirace pěny, která může mít fatální následky), roztok chloridu sodného, ipecacuanha – emetin (zvyšuje lakrymaci, salivaci a bronhiální sekreci, má nežádoucí toxické účinky).

 41. Gastrointestinální trakt • Antiemetika: Mírní nauzeu a vomitus, hlavně při kinetózách malých zvířat Ovlivnění vestibulárního aparátu: cyklizinium chlorid, meklozin. Kontrola kinetóz u psů a koček. Látky s antimuskarinovým účinkem: hlavně využívány u psů, skopolamin (ENTEROGEL PIGLETS pst. ad us. vet.), dicykloverin, isopropamid, působí krátkodobě (okolo 6 hodin); u koček se nevyužívají, protože se objevují vedlejší účinky.

 42. Gastrointestinální trakt Látky ovlivňující chemoreceptory: centrální účinek fenotiaziny jsou účinné v nízkých dávkách díky antidopaminergnímu a histaminergnímu účinku. Chlorpromazin (BETACIN plv. ad us. vet.), prochlorperazin, pekazin, triflupromazin, perfenazin, trifluoperazin nežádoucím účinkem je sedace a hypotenze díky periferní  blokádě Haloperidol a droperidol – deriváty butyrofenonu, používány hlavně jako trankvilizery, mají antiemetický účinek díky antidopaminergní aktivitě

 43. Gastrointestinální trakt Metoklopramid – účinný antagonista dopaminu (je účinným antidotem při zvracení vyvolaném apomorfinem), 20 krát účinnější než fenothiaziny Trimethobenzamid – slabé antihistaminikum a silné antidopaminergní antiemetikum, má supresivní účinek na chemoreceptory, ale neovlivňuje emetické centrum.

 44. Gastrointestinální trakt Antagonisté serotoninu – používají se jako antiemetika při chemoterapii – ondansetron – využitelný u psů, koček a fretek – cyproheptadin – může být použit u malých zvířat periferní účinek mají antacida, protektiva

 45. Gastrointestinální trakt parasympatolytika – účinkují hlavně periferně (glykopyrronium, propanthelinium, methylskopolamin – nelze použít u koček, isopropamid), inhibice aferentních impulsů, spazmolytický účinek, inhibice sekrece

 46. Gastrointestinální trakt • Laxancia: Projímadla, podporují vyprazdňování střev při zácpách a s antidoty při otravách Salinická projímadla – působí silně osmoticky, nevstřebávají se a nedráždí sliznici. Dochází k zředění obsahu střeva a zvětšení jejich objemu, což podpoří peristaltiku. Síran sodný a síran hořečnatý, další hořečnaté soli, manitol a sorbitol Olejovitá projímadla – parafinový olej

 47. Gastrointestinální trakt Látky působící hlavně na a v tlustém střevě – methylcelulóza, karboxymethylcelulóza – účinná hlavně v tlustém střevě, zvětšuje svůj objem; Vagomimetická projímadla – karbachol (ovlivňuje motoriku GIT, HORMOTONIN inj. ad us. vet.), pilokarpin a arekolin (u koní při zácpových kolikách), neostigmin, fysostigmin před jejich použitím je třeba zajistit změkčení obsahu, nepoužívat u neprůchodností způsobených patologickým procesem na trávicí trubici (inkancerace, invaginace)

 48. Gastrointestinální trakt Iritační projímadla - ricinový olej (zvyšuje peristaltiku, změkčuje obsah žaludku a střev, emulguje se lipázou, není vhodný pro březí samice), lněný olej (působí i protektivně) působí převážně na tenké střevo; deriváty antrachinonu, dantron (účinný u malých zvířat za 6 – 14 hodin a u velkých za 12 – 36 hodin – dlouhá latentní perioda znemožňuje opakované podání u velkých zvířat), emodin (z aloe, vhodný zejména pro koně, kontraindikován březím zvířatům) (DETOXAN NEO emul. ad us. vet.)

 49. Gastrointestinální trakt • Antidiaroika, obstipancia: Proti průjmům hlavně u mláďat, kterou jsou dlouhodobé a vysilující. Při léčbě je třeba odstranit příčiny (dietetické chyby, léčba infekcí), také zajistit rehydrataci organismu Adsorbencia, protektiva – látky schopné vyvazovat škodlivé látky na svůj povrch, adsorbční uhlí – podává se formou nálevu; aktivovaný attapulgit; kaolin; hydroxid a fosforečnan hlinitý; soli bismutu; uhličitan vápenatý; pektin (FIX-A-TOX plv. ad us. vet.)

 50. Gastrointestinální trakt Mucilaginóza – protektivní účinek, lněné semínko (výluh 1:20) Adstringencia – tanin, dubová kůra Deriváty morfinu – zastavují peristaltiku střev, nepoužívat při infekčních a toxických průjmech, ovlivňují motilitu a sekreci gastirinu